Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2002

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2002

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6 30,3
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.188,7 18,4
Nederland Paar zonder kinderen 2.020,6 32,9
Nederland Paar met kinderen 1.910,7 40,9
Nederland Eenoudergezin 339,1 24,1
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,5 25,0
Groningen (gemeente) Eenpersoonshuishouden 38,6 17,4
Groningen (gemeente) Paar zonder kinderen 21,3 31,6
Groningen (gemeente) Paar met kinderen 12,3 37,8
Groningen (gemeente) Eenoudergezin 4,0 19,9
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,7 25,5
Leeuwarden Eenpersoonshuishouden 17,6 16,9
Leeuwarden Paar zonder kinderen 11,8 30,5
Leeuwarden Paar met kinderen 8,0 36,8
Leeuwarden Eenoudergezin 2,0 20,7
Assen Totaal particulier huishouden 25,7 28,3
Assen Eenpersoonshuishouden 8,4 17,4
Assen Paar zonder kinderen 8,1 31,6
Assen Paar met kinderen 7,1 38,1
Assen Eenoudergezin 1,4 21,7
Zwolle Totaal particulier huishouden 46,9 29,1
Zwolle Eenpersoonshuishouden 17,0 18,0
Zwolle Paar zonder kinderen 14,1 33,2
Zwolle Paar met kinderen 12,1 40,2
Zwolle Eenoudergezin 2,1 21,9
Arnhem Totaal particulier huishouden 64,3 26,6
Arnhem Eenpersoonshuishouden 27,2 17,4
Arnhem Paar zonder kinderen 17,8 32,2
Arnhem Paar met kinderen 13,0 38,0
Arnhem Eenoudergezin 3,6 20,8
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 118,5 28,6
Utrecht (gemeente) Eenpersoonshuishouden 55,1 19,1
Utrecht (gemeente) Paar zonder kinderen 30,3 35,6
Utrecht (gemeente) Paar met kinderen 22,0 41,1
Utrecht (gemeente) Eenoudergezin 5,5 23,1
Amsterdam Totaal particulier huishouden 372,0 26,3
Amsterdam Eenpersoonshuishouden 197,1 19,1
Amsterdam Paar zonder kinderen 74,0 35,6
Amsterdam Paar met kinderen 51,4 39,3
Amsterdam Eenoudergezin 32,1 22,4
Haarlem Totaal particulier huishouden 68,0 29,1
Haarlem Eenpersoonshuishouden 29,0 18,5
Haarlem Paar zonder kinderen 18,3 34,2
Haarlem Paar met kinderen 14,5 42,1
Haarlem Eenoudergezin 3,3 24,8
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 216,8 27,8
's-Gravenhage (gemeente) Eenpersoonshuishouden 100,3 19,3
's-Gravenhage (gemeente) Paar zonder kinderen 48,8 34,9
's-Gravenhage (gemeente) Paar met kinderen 40,2 39,8
's-Gravenhage (gemeente) Eenoudergezin 16,4 22,3
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 19,9 28,6
Middelburg (Z.) Eenpersoonshuishouden 6,9 17,7
Middelburg (Z.) Paar zonder kinderen 6,3 31,9
Middelburg (Z.) Paar met kinderen 5,3 39,1
Middelburg (Z.) Eenoudergezin 0,8 22,9
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 57,0 30,4
's-Hertogenbosch Eenpersoonshuishouden 20,1 18,7
's-Hertogenbosch Paar zonder kinderen 16,7 34,4
's-Hertogenbosch Paar met kinderen 15,0 41,1
's-Hertogenbosch Eenoudergezin 2,8 23,1
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,4 27,4
Maastricht Eenpersoonshuishouden 20,1 17,6
Maastricht Paar zonder kinderen 15,5 30,9
Maastricht Paar met kinderen 11,8 38,7
Maastricht Eenoudergezin 3,0 22,8
Lelystad Totaal particulier huishouden 28,3 29,3
Lelystad Eenpersoonshuishouden 8,4 16,8
Lelystad Paar zonder kinderen 8,4 33,1
Lelystad Paar met kinderen 8,2 38,2
Lelystad Eenoudergezin 1,8 23,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.