Gem. ink. part. huish. naar samenstelling huishouden (definitie 2000),2002

Gem. ink. part. huish. naar samenstelling huishouden (definitie 2000),2002

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6 30,3
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.188,7 18,4
Nederland Meerpers. huishouden met minderj. kind. 1.886,3 36,6
Nederland Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 2.643,7 35,7
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 699,6 27,9
Noord-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 219,3 17,0
Noord-Nederland (LD) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 190,6 33,8
Noord-Nederland (LD) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 289,7 32,2
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.343,1 30,4
Oost-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 386,6 17,7
Oost-Nederland (LD) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 409,3 36,2
Oost-Nederland (LD) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 547,2 34,9
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.236,7 30,7
West-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 1.171,2 19,0
West-Nederland (LD) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 877,5 37,6
West-Nederland (LD) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 1.188,0 37,2
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.439,3 30,5
Zuid-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 411,6 17,9
Zuid-Nederland (LD) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 408,9 36,3
Zuid-Nederland (LD) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 618,8 35,2
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 241,2 27,0
Groningen (PV) Eenpersoonshuishouden 84,7 17,0
Groningen (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 60,9 33,5
Groningen (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 95,6 31,7
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 262,6 27,8
Friesland (PV) Eenpersoonshuishouden 80,8 16,8
Friesland (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 73,4 33,7
Friesland (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 108,3 32,1
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 195,8 29,0
Drenthe (PV) Eenpersoonshuishouden 53,8 17,3
Drenthe (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 56,4 34,5
Drenthe (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 85,7 32,9
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 431,5 29,5
Overijssel (PV) Eenpersoonshuishouden 124,0 17,4
Overijssel (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 129,8 35,3
Overijssel (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 177,7 33,8
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 135,1 30,8
Flevoland (PV) Eenpersoonshuishouden 35,2 17,9
Flevoland (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 50,5 35,4
Flevoland (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 49,3 35,3
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 776,5 30,8
Gelderland (PV) Eenpersoonshuishouden 227,3 17,9
Gelderland (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 229,0 36,9
Gelderland (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 320,1 35,5
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 473,0 32,8
Utrecht (PV) Eenpersoonshuishouden 160,2 19,7
Utrecht (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 135,3 40,2
Utrecht (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 177,6 38,9
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.142,7 30,4
Noord-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 445,4 19,2
Noord-Holland (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 295,1 37,6
Noord-Holland (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 402,2 37,6
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.463,0 30,4
Zuid-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 517,6 18,7
Zuid-Holland (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 404,1 36,9
Zuid-Holland (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 541,3 36,7
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,0 29,5
Zeeland (PV) Eenpersoonshuishouden 48,1 17,6
Zeeland (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 42,9 36,0
Zeeland (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 67,0 34,0
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 965,1 31,1
Noord-Brabant (PV) Eenpersoonshuishouden 272,1 18,2
Noord-Brabant (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 279,6 36,7
Noord-Brabant (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 413,4 35,8
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 474,2 29,4
Limburg (PV) Eenpersoonshuishouden 139,5 17,3
Limburg (PV) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 129,3 35,3
Limburg (PV) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 205,4 33,9
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,5 26,4
Oost-Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 18,9 15,7
Oost-Groningen (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 17,5 32,1
Oost-Groningen (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 29,2 29,8
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 22,2 27,2
Delfzijl en omgeving (CR) Eenpersoonshuishouden 6,7 16,8
Delfzijl en omgeving (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 6,0 32,2
Delfzijl en omgeving (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 9,6 31,4
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 153,5 27,2
Overig Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 59,1 17,4
Overig Groningen (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 37,4 34,3
Overig Groningen (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 56,9 32,7
Noord-Friesland (CR) Totaal particulier huishouden 135,4 27,5
Noord-Friesland (CR) Eenpersoonshuishouden 43,4 16,8
Noord-Friesland (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 37,5 33,5
Noord-Friesland (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 54,5 32,0
Zuidwest-Friesland (CR) Totaal particulier huishouden 43,0 27,9
Zuidwest-Friesland (CR) Eenpersoonshuishouden 12,8 16,8
Zuidwest-Friesland (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 12,3 33,7
Zuidwest-Friesland (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 17,8 32,0
Zuidoost-Friesland (CR) Totaal particulier huishouden 84,2 28,2
Zuidoost-Friesland (CR) Eenpersoonshuishouden 24,6 16,8
Zuidoost-Friesland (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 23,6 33,9
Zuidoost-Friesland (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 36,0 32,3
Noord-Drenthe (CR) Totaal particulier huishouden 74,9 30,1
Noord-Drenthe (CR) Eenpersoonshuishouden 21,2 17,8
Noord-Drenthe (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 21,5 36,0
Noord-Drenthe (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 32,2 34,2
Zuidoost-Drenthe (CR) Totaal particulier huishouden 69,7 27,8
Zuidoost-Drenthe (CR) Eenpersoonshuishouden 18,4 16,4
Zuidoost-Drenthe (CR) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 20,1 32,7
Zuidoost-Drenthe (CR) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 31,2 31,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.