Gem. ink. part. huish. naar samenstelling huishouden (definitie 2000),2002

Gem. ink. part. huish. naar samenstelling huishouden (definitie 2000),2002

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.718,6 30,3
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.188,7 18,4
Nederland Meerpers. huishouden met minderj. kind. 1.886,3 36,6
Nederland Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 2.643,7 35,7
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,5 25,0
Groningen (gemeente) Eenpersoonshuishouden 38,6 17,4
Groningen (gemeente) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 14,9 32,7
Groningen (gemeente) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 25,1 32,2
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,7 25,5
Leeuwarden Eenpersoonshuishouden 17,6 16,9
Leeuwarden Meerpers. huishouden met minderj. kind. 9,1 32,2
Leeuwarden Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 14,1 31,8
Assen Totaal particulier huishouden 25,7 28,3
Assen Eenpersoonshuishouden 8,4 17,4
Assen Meerpers. huishouden met minderj. kind. 7,4 34,1
Assen Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 9,9 33,4
Zwolle Totaal particulier huishouden 46,9 29,1
Zwolle Eenpersoonshuishouden 17,0 18,0
Zwolle Meerpers. huishouden met minderj. kind. 12,6 36,3
Zwolle Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 17,3 34,8
Arnhem Totaal particulier huishouden 64,3 26,6
Arnhem Eenpersoonshuishouden 27,2 17,4
Arnhem Meerpers. huishouden met minderj. kind. 14,9 32,9
Arnhem Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 22,2 33,7
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 118,5 28,6
Utrecht (gemeente) Eenpersoonshuishouden 55,1 19,1
Utrecht (gemeente) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 25,7 37,1
Utrecht (gemeente) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 37,7 36,7
Amsterdam Totaal particulier huishouden 372,0 26,3
Amsterdam Eenpersoonshuishouden 197,1 19,1
Amsterdam Meerpers. huishouden met minderj. kind. 77,9 32,4
Amsterdam Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 97,0 36,2
Haarlem Totaal particulier huishouden 68,0 29,1
Haarlem Eenpersoonshuishouden 29,0 18,5
Haarlem Meerpers. huishouden met minderj. kind. 15,6 38,2
Haarlem Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 23,4 36,1
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 216,8 27,8
's-Gravenhage (gemeente) Eenpersoonshuishouden 100,3 19,3
's-Gravenhage (gemeente) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 51,8 33,8
's-Gravenhage (gemeente) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 64,6 36,2
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 19,9 28,6
Middelburg (Z.) Eenpersoonshuishouden 6,9 17,7
Middelburg (Z.) Meerpers. huishouden met minderj. kind. 5,2 35,2
Middelburg (Z.) Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 7,8 33,9
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 57,0 30,4
's-Hertogenbosch Eenpersoonshuishouden 20,1 18,7
's-Hertogenbosch Meerpers. huishouden met minderj. kind. 15,1 36,7
's-Hertogenbosch Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 21,8 36,8
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,4 27,4
Maastricht Eenpersoonshuishouden 20,1 17,6
Maastricht Meerpers. huishouden met minderj. kind. 12,0 34,3
Maastricht Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 20,3 33,0
Lelystad Totaal particulier huishouden 28,3 29,3
Lelystad Eenpersoonshuishouden 8,4 16,8
Lelystad Meerpers. huishouden met minderj. kind. 8,7 33,7
Lelystad Meerpers. huishouden z. minderj. kind. 11,1 35,4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.