Levensverzekeraars; resultatenrekening en balans 1975-2015


In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de levensverzekeraars opgenomen.
Tot de levensverzekeraars worden in deze tabel ook de spaarkassen gerekend.

Levensverzekeraars vallen onder wettelijk toezicht. Van 1922 tot 1993 was dit toezicht geregeld in de Wet op Levensverzekeringbedrijf (WOL), van 1993 tot 2007 in de Wet Toezicht Verzekeringbedrijf (WTV). Sinds 2007 geldt de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Het toezicht werd achtereenvolgens uitgeoefend door de Verzekeringskamer (VK), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB).
Wijziging van wetten en toezichthouders leidt tot wijzigingen in de rapportage aan de toezichthouders. In 1984, 1995 en 2007 zijn de wijzigingen zo groot, dat dit tot een breuk in de cijfers leidt.

Gegevens beschikbaar van 1975 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Levensverzekeraars; resultatenrekening en balans 1975-2015

Perioden BalansActivaTotaal activa (mln euro) BalansActivaAandelen (mln euro) BalansActivaObligaties (mln euro) BalansActivaBeleggingen voor risico polishouders (mln euro) PassivaTechn. voorzieningen risico verzekeraarsVoor levensverzekering (mln euro) BalansPassivaTechn. voorzieningen risico polishouders (mln euro) ResultatenrekeningLastenTotaal lasten (mln euro) LastenTechnische rekeningUitkeringen eigen rekening (mln euro) LastenTechnische rekeningWijziging overige TV eigen rekening (mln euro) LastenTechnische rekeningNiet-gerealiseerd verlies op beleggingen (mln euro) LastenTechnische rekeningResultaat technische rekening (mln euro) LastenNiet-technische rekeningResultaat na belastingen (mln euro) ResultatenrekeningBatenTotaal baten (mln euro) BatenTechnische rekeningVerdiende premies eigen rekening (mln euro) BatenTechnische rekeningOpbrengsten uit beleggingen (mln euro) BatenTechnische rekeningNiet-gerealiseerde winst op beleggingen (mln euro)
2000 248.235 35.930 43.735 71.521 116.975 66.250 42.047 14.438 11.401 679 1.745 2.793 42.047 23.214 13.292 1.179
2005 302.029 22.018 91.233 95.972 139.559 90.134 55.947 16.740 19.390 368 2.710 3.322 55.947 24.161 17.751 5.496
2010 330.224 19.269 112.362 106.624 155.777 112.000 43.762 23.762 10.109 677 -1.069 180 43.762 20.083 13.517 8.616
2012 384.657 13.016 130.223 110.790 165.017 114.809 46.565 24.227 11.659 1.256 -1.084 360 46.565 18.024 14.806 12.431
2013 363.601 13.091 123.086 106.480 169.107 109.268 41.317 22.663 -825 6.732 2.108 2.208 41.317 17.421 13.200 5.920
2014 428.821 14.045 151.729 111.097 184.117 113.874 54.164 24.347 23.432 707 -6.228 -3.051 54.164 15.644 15.377 23.667
2015 403.445 15.665 151.042 104.934 188.659 108.232 37.747 21.494 -3.105 3.499 2.978 3.547 37.747 13.810 14.272 3.845
Bron: CBS.
Verklaring van tekens