Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2002

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2002

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal Herkomst (land) 10.797,6 18,6
Nederland Herkomst: Nederland 9.059,3 18,7
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.738,3 17,7
Nederland Herkomst: Westers land 937,5 19,3
Nederland Herkomst: Niet-westers land 800,8 15,9
Noord-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 1.123,3 17,2
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.035,4 17,2
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 87,9 16,5
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 60,2 17,4
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 27,7 14,7
Oost-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 2.236,0 17,9
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.952,1 18,1
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 283,8 17,0
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 170,2 18,1
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 113,7 15,3
West-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 5.048,1 19,4
West-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 4.029,0 19,7
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 1.019,2 18,3
West-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 468,5 20,9
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 550,7 16,2
Zuid-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 2.390,2 18,0
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 2.042,8 18,2
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 347,4 16,9
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 238,6 17,7
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 108,8 15,1
Friesland (PV) Totaal Herkomst (land) 419,0 17,2
Friesland (PV) Herkomst: Nederland 391,2 17,3
Friesland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 27,8 16,1
Friesland (PV) Herkomst: Westers land 18,8 16,9
Friesland (PV) Herkomst: Niet-westers land 9,0 14,4
Flevoland (PV) Totaal Herkomst (land) 219,3 18,4
Flevoland (PV) Herkomst: Nederland 175,6 18,7
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 43,7 17,4
Flevoland (PV) Herkomst: Westers land 17,6 18,8
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-westers land 26,1 16,5
Gelderland (PV) Totaal Herkomst (land) 1.294,2 18,2
Gelderland (PV) Herkomst: Nederland 1.141,1 18,3
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 153,1 17,3
Gelderland (PV) Herkomst: Westers land 99,9 18,4
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-westers land 53,2 15,3
Noord-Holland (PV) Totaal Herkomst (land) 1.744,2 19,6
Noord-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.361,6 19,9
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 382,7 18,8
Noord-Holland (PV) Herkomst: Westers land 176,6 21,3
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 206,1 16,6
Zuid-Holland (PV) Totaal Herkomst (land) 2.280,1 19,2
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.801,9 19,5
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 478,2 18,1
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Westers land 202,8 20,8
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 275,4 16,0
Zeeland (PV) Totaal Herkomst (land) 250,4 18,1
Zeeland (PV) Herkomst: Nederland 219,0 18,3
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 31,4 17,1
Zeeland (PV) Herkomst: Westers land 24,2 17,6
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-westers land 7,3 15,2
Noord-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 215,5 17,1
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 201,1 17,2
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 14,4 15,9
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 9,4 16,7
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,0 14,3
Zuidwest-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 67,9 17,3
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 63,6 17,4
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 4,2 16,4
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 3,2 17,4
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 1,0 13,2
Zuidoost-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 135,6 17,3
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 126,4 17,3
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 9,2 16,2
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 6,2 16,9
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 3,0 14,8
Zuidwest-Gelderland (CR) Totaal Herkomst (land) 148,2 18,8
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Nederland 134,0 18,9
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 14,2 17,7
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Westers land 8,4 19,3
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,7 15,4
Kop van Noord-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 241,2 18,2
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Nederland 216,0 18,2
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 25,2 17,4
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Westers land 15,9 18,3
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 9,3 15,8
Delft en Westland (CR) Totaal Herkomst (land) 141,5 18,8
Delft en Westland (CR) Herkomst: Nederland 123,0 19,0
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 18,5 17,4
Delft en Westland (CR) Herkomst: Westers land 9,8 19,2
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-westers land 8,7 15,4
Oost-Zuid-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 212,6 19,5
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 186,5 19,7
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 26,1 18,3
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 14,4 20,0
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 11,7 16,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 259,7 18,8
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 222,3 19,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 37,4 17,0
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 19,3 18,6
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 18,1 15,3
Overig Zeeland (CR) Totaal Herkomst (land) 178,5 18,1
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Nederland 160,6 18,3
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 17,9 16,9
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Westers land 12,5 17,7
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,4 15,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.