Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2002

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2002

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal Herkomst (land) 10.797,6 18,6
Nederland Herkomst: Nederland 9.059,3 18,7
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.738,3 17,7
Nederland Herkomst: Westers land 937,5 19,3
Nederland Herkomst: Niet-westers land 800,8 15,9
Groningen (gemeente) Totaal Herkomst (land) 121,8 16,7
Groningen (gemeente) Herkomst: Nederland 104,1 16,8
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 17,7 15,9
Groningen (gemeente) Herkomst: Westers land 10,6 16,8
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 7,1 14,4
Leeuwarden Totaal Herkomst (land) 62,1 16,9
Leeuwarden Herkomst: Nederland 54,3 17,1
Leeuwarden Herkomst: Niet-Nederland 7,8 15,3
Leeuwarden Herkomst: Westers land 4,3 16,4
Leeuwarden Herkomst: Niet-westers land 3,5 13,9
Assen Totaal Herkomst (land) 41,0 17,8
Assen Herkomst: Nederland 36,1 17,9
Assen Herkomst: Niet-Nederland 5,0 17,3
Assen Herkomst: Westers land 3,4 18,3
Assen Herkomst: Niet-westers land 1,6 14,9
Zwolle Totaal Herkomst (land) 75,6 18,0
Zwolle Herkomst: Nederland 66,1 18,3
Zwolle Herkomst: Niet-Nederland 9,6 16,6
Zwolle Herkomst: Westers land 5,1 18,1
Zwolle Herkomst: Niet-westers land 4,5 14,9
Arnhem Totaal Herkomst (land) 91,4 18,0
Arnhem Herkomst: Nederland 71,2 18,3
Arnhem Herkomst: Niet-Nederland 20,1 16,7
Arnhem Herkomst: Westers land 10,9 18,0
Arnhem Herkomst: Niet-westers land 9,3 15,3
Utrecht (gemeente) Totaal Herkomst (land) 182,9 18,7
Utrecht (gemeente) Herkomst: Nederland 137,7 19,2
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 45,2 17,0
Utrecht (gemeente) Herkomst: Westers land 18,0 19,3
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 27,3 15,5
Amsterdam Totaal Herkomst (land) 493,9 19,4
Amsterdam Herkomst: Nederland 300,4 20,1
Amsterdam Herkomst: Niet-Nederland 193,5 18,2
Amsterdam Herkomst: Westers land 66,3 21,7
Amsterdam Herkomst: Niet-westers land 127,2 16,4
Haarlem Totaal Herkomst (land) 103,7 18,9
Haarlem Herkomst: Nederland 81,9 19,1
Haarlem Herkomst: Niet-Nederland 21,8 18,0
Haarlem Herkomst: Westers land 10,3 19,9
Haarlem Herkomst: Niet-westers land 11,5 16,2
's-Gravenhage (gemeente) Totaal Herkomst (land) 307,3 19,3
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Nederland 198,9 19,7
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 108,4 18,5
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Westers land 37,3 22,9
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 71,1 16,2
Middelburg (Z.) Totaal Herkomst (land) 30,9 18,2
Middelburg (Z.) Herkomst: Nederland 26,7 18,4
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-Nederland 4,2 17,1
Middelburg (Z.) Herkomst: Westers land 2,9 17,8
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-westers land 1,3 15,6
's-Hertogenbosch Totaal Herkomst (land) 91,8 18,6
's-Hertogenbosch Herkomst: Nederland 77,1 19,0
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-Nederland 14,7 16,7
's-Hertogenbosch Herkomst: Westers land 7,9 18,6
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-westers land 6,8 14,5
Maastricht Totaal Herkomst (land) 84,2 17,2
Maastricht Herkomst: Nederland 68,7 17,2
Maastricht Herkomst: Niet-Nederland 15,5 16,8
Maastricht Herkomst: Westers land 11,9 17,6
Maastricht Herkomst: Niet-westers land 3,6 14,3
Lelystad Totaal Herkomst (land) 45,1 17,8
Lelystad Herkomst: Nederland 35,5 18,2
Lelystad Herkomst: Niet-Nederland 9,7 16,4
Lelystad Herkomst: Westers land 3,9 17,6
Lelystad Herkomst: Niet-westers land 5,7 15,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.