Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2002


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2002

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.797,6 18,6
Nederland Totaal actief 6.889,3 20,9
Nederland Totaal niet-actief 3.905,9 14,5
Groningen Totaal sociaal-economische categorie 121,8 16,7
Groningen Totaal actief 67,5 20,1
Groningen Totaal niet-actief 54,3 12,5
Leeuwarden Totaal sociaal-economische categorie 62,1 16,9
Leeuwarden Totaal actief 34,7 19,4
Leeuwarden Totaal niet-actief 27,4 13,6
Assen Totaal sociaal-economische categorie 41,0 17,8
Assen Totaal actief 25,3 19,9
Assen Totaal niet-actief 15,7 14,6
Zwolle Totaal sociaal-economische categorie 75,6 18,0
Zwolle Totaal actief 48,6 20,2
Zwolle Totaal niet-actief 27,0 14,2
Arnhem Totaal sociaal-economische categorie 91,4 18,0
Arnhem Totaal actief 58,2 19,9
Arnhem Totaal niet-actief 33,1 14,7
Utrecht Totaal sociaal-economische categorie 182,9 18,7
Utrecht Totaal actief 113,4 21,8
Utrecht Totaal niet-actief 69,5 13,5
Amsterdam Totaal sociaal-economische categorie 493,9 19,4
Amsterdam Totaal actief 302,1 22,7
Amsterdam Totaal niet-actief 191,6 14,2
Haarlem Totaal sociaal-economische categorie 103,7 18,9
Haarlem Totaal actief 64,8 21,4
Haarlem Totaal niet-actief 38,9 14,6
's-Gravenhage Totaal sociaal-economische categorie 307,3 19,3
's-Gravenhage Totaal actief 185,0 21,9
's-Gravenhage Totaal niet-actief 122,2 15,3
Middelburg Totaal sociaal-economische categorie 30,9 18,2
Middelburg Totaal actief 19,2 20,0
Middelburg Totaal niet-actief 11,7 15,2
's-Hertogenbosch Totaal sociaal-economische categorie 91,8 18,6
's-Hertogenbosch Totaal actief 59,2 21,0
's-Hertogenbosch Totaal niet-actief 32,6 14,4
Maastricht Totaal sociaal-economische categorie 84,2 17,2
Maastricht Totaal actief 44,6 20,4
Maastricht Totaal niet-actief 39,6 13,5
Lelystad Totaal sociaal-economische categorie 45,1 17,8
Lelystad Totaal actief 30,2 19,8
Lelystad Totaal niet-actief 14,9 13,8
Bron: cbs.
Verklaring van tekens