Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2002


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2002

Regio's Aantal personenBevolking ultimo 2002 (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Gemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner Gemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink)
Nederland 16.192,6 10.797,6 66,7 12,9 - 18,6 -
Groningen (gemeente) 177,2 121,8 68,8 12,2 336 16,7 463
Leeuwarden 91,3 62,1 68,0 12,1 366 16,9 446
Assen 61,6 41,0 66,6 12,3 330 17,8 329
Zwolle 110,0 75,6 68,9 12,9 190 18,0 304
Arnhem 141,5 91,4 64,6 12,6 249 18,0 317
Utrecht (gemeente) 265,2 182,9 68,9 13,5 99 18,7 200
Amsterdam 736,6 493,9 67,1 13,7 83 19,4 124
Haarlem 147,1 103,7 70,7 13,8 76 18,9 171
's-Gravenhage (gemeente) 463,8 307,3 66,3 13,4 113 19,3 131
Middelburg (Z.) 46,2 30,9 66,9 12,6 258 18,2 267
's-Hertogenbosch 132,5 91,8 69,3 13,4 110 18,6 210
Maastricht 122,0 84,2 69,2 12,5 282 17,2 418
Lelystad 68,6 45,1 65,5 12,2 343 17,8 331
Bron: cbs.
Verklaring van tekens