ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneel Werven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >= 10% (% van inkopen via externe netwerken) Internet; aangeboden producten/diensten Betaaldiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Hypotheken (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Leningen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Spaarvormen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Beleggingen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Levensverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Schadeverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt)
6601b Verzekering, bank, krediet, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 1.059 20 100 43 73 25 31 33 21 17 48
6512a Overige geldscheppende en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 141 39 100 39 . . . . . . .
6601a Verzekeringen (geen verplichte .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 141 31 100 30 . . . . . . .
6712a Overige financiële activiteiten .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 777 15 100 46 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de
kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder
internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de
ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet
gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn
verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële
sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen;
financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en
administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte
tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en
tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de SBI-klassen:
Geldscheppende financiële instellingen (SBI 651), exclusief centrale
banken (SBI 6511). Overige kredietverstrekking (SBI 6522),
Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI 6601) en
Schadeverzekeringen (SBI 6603). Activiteiten ten bate van of verwant aan
financiële instellingen (SBI 671), exclusief optie- en effectenbeurzen
(SBI 6711). Activiteiten ten bate van, of verwant aan het
verzekeringswezen en pensioenfondsen (SBI 672), exclusief
Verzekeringsbeurzen (SBI 6720.1) en exclusief Waarborgfondsen
(SBI 6720.4). Peildatum: 31 december 2005.
Werven van computerpersoneel
Aantal bedrijven dat in 2005 computerpersoneel heeft geworven.
Tot computerpersoneel worden zowel de ICT-specialisten als de gebruikers
van kantoorautomatisering gerekend.
Werven van ICT-specialisten
Aantal bedrijven dat in 2005 ICT-specialisten heeft geworven.
ICT-specialisten: bijvoorbeeld software-ontwikkelaars, systeembeheerders,
maar ook een "hoofd automatiseringsafdeling".
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >= 10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Internet; aangeboden producten/diensten
Het aanbieden van één of meer van de hieronder genoemde producten/diensten
op internet door bedrijven.
Betaaldiensten
Aantal bedrijven dat betaaldiensten (bijvoorbeeld creditcards en lopende
rekeningen) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Hypotheken
Aantal bedrijven dat hypotheken online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Leningen
Aantal bedrijven dat leningen (kredieten) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze
dienst (al dan niet online) aanbiedt.
Spaarvormen
Aantal bedrijven dat de mogelijkheid tot sparen (denk aan spaarrekeningen,
deposito's en bedrijfssparen) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Beleggingen
Aantal bedrijven dat de mogelijkheid tot beleggen (onder andere aan- en
verkoop van aandelen en obligaties) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Levensverzekeringen
Aantal bedrijven dat levensverzekeringen online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Schadeverzekeringen
Aantal bedrijven dat schadeverzekeringen online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.