ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de
kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder
internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de
ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet
gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn
verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële
sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen;
financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en
administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte
tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en
tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneelWerven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Internet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >= 10% (% van inkopen via externe netwerken) Internet; aangeboden producten/dienstenBetaaldiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenHypotheken (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenLeningen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenSpaarvormen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenBeleggingen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenLevensverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenSchadeverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt)
6601b Verzekering, bank, krediet, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 1.059 20 100 43 73 25 31 33 21 17 48
6512a Overige geldscheppende en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 141 39 100 39 . . . . . . .
6601a Verzekeringen (geen verplichte .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 141 31 100 30 . . . . . . .
6712a Overige financiële activiteiten .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 777 15 100 46 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens