ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2005

ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2005

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneel Werven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >= 10% (% van inkopen via externe netwerken) Internet; aangeboden producten/diensten Betaaldiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Hypotheken (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Leningen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Spaarvormen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Beleggingen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Levensverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/diensten Schadeverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt)
Totaal (10 en meer werkzame personen) 1.059 20 100 43 73 25 31 33 21 17 48
10 tot 20 werkzame personen 554 10 100 37 . . . . . . .
20 tot 50 werkzame personen 276 21 100 54 . . . . . . .
50 tot 100 werkzame personen 112 17 100 46 . . . . . . .
100 tot 250 werkzame personen 59 52 100 43 . . . . . . .
250 tot 500 werkzame personen 26 62 100 54 . . . . . . .
500 en meer werkzame personen 32 95 100 18 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen; financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de SBI-klassen:
Geldscheppende financiële instellingen (SBI 651), exclusief centrale
banken (SBI 6511). Overige kredietverstrekking (SBI 6522),
Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI 6601) en
Schadeverzekeringen (SBI 6603). Activiteiten ten bate van of verwant aan
financiële instellingen (SBI 671), exclusief optie- en effectenbeurzen
(SBI 6711). Activiteiten ten bate van, of verwant aan het
verzekeringswezen en pensioenfondsen (SBI 672), exclusief
Verzekeringsbeurzen (SBI 6720.1) en exclusief Waarborgfondsen
(SBI 6720.4). Peildatum: 31 december 2005.
Werven van computerpersoneel
Aantal bedrijven dat in 2005 computerpersoneel heeft geworven.
Tot computerpersoneel worden zowel de ICT-specialisten als de gebruikers
van kantoorautomatisering gerekend.
Werven van ICT-specialisten
Aantal bedrijven dat in 2005 ICT-specialisten heeft geworven.
ICT-specialisten: bijvoorbeeld software-ontwikkelaars, systeembeheerders,
maar ook een "hoofd automatiseringsafdeling".
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >= 10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Internet; aangeboden producten/diensten
Het aanbieden van één of meer van de hieronder genoemde producten/diensten
op internet door bedrijven.
Betaaldiensten
Aantal bedrijven dat betaaldiensten (bijvoorbeeld creditcards en lopende
rekeningen) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Hypotheken
Aantal bedrijven dat hypotheken online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Leningen
Aantal bedrijven dat leningen (kredieten) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze
dienst (al dan niet online) aanbiedt.
Spaarvormen
Aantal bedrijven dat de mogelijkheid tot sparen (denk aan spaarrekeningen,
deposito's en bedrijfssparen) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Beleggingen
Aantal bedrijven dat de mogelijkheid tot beleggen (onder andere aan- en
verkoop van aandelen en obligaties) online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Levensverzekeringen
Aantal bedrijven dat levensverzekeringen online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.
Schadeverzekeringen
Aantal bedrijven dat schadeverzekeringen online aanbiedt.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat deze dienst
(al dan niet online) aanbiedt.