ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2005


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen; financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2005

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneelWerven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Internet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >= 10% (% van inkopen via externe netwerken) Internet; aangeboden producten/dienstenBetaaldiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenHypotheken (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenLeningen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenSpaarvormen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenBeleggingen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenLevensverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Internet; aangeboden producten/dienstenSchadeverzekeringen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt)
Totaal (10 en meer werkzame personen) 1.059 20 100 43 73 25 31 33 21 17 48
10 tot 20 werkzame personen 554 10 100 37 . . . . . . .
20 tot 50 werkzame personen 276 21 100 54 . . . . . . .
50 tot 100 werkzame personen 112 17 100 46 . . . . . . .
100 tot 250 werkzame personen 59 52 100 43 . . . . . . .
250 tot 500 werkzame personen 26 62 100 54 . . . . . . .
500 en meer werkzame personen 32 95 100 18 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens