ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ITC) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ITC-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2005.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneelWerven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Internet; communicatie met overhedenTotaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken)
1500f Totaal (geen landbouw, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 58.568 9 97 71 26 38
D Industrie Totaal (10 en meer werkzame personen) 10.460 7 97 74 22 40
E Productie en distributie van en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 69 48 100 70 29 71
F Bouwnijverheid Totaal (10 en meer werkzame personen) 7.251 4 98 61 31 15
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 15.710 8 96 73 32 35
H Horeca Totaal (10 en meer werkzame personen) 3.521 2 90 57 28 54
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal (10 en meer werkzame personen) 4.336 7 96 65 24 46
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 10.635 18 98 78 24 40
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal (10 en meer werkzame personen) 3.657 19 98 76 23 32
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 2.929 7 95 70 13 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens