Schadeverzekeraars; resultatenrekening en balans 1994-2015

Bewerk tabel

In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de schadeverzekeraars opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Schadeverzekeraars; resultatenrekening en balans 1994-2015

Perioden BalansActivaTotaal activa (mln euro) BalansActivaAandelen (mln euro) BalansActivaObligaties (mln euro) BalansActivaVorderingen (mln euro) BalansActivaOverige activa (mln euro) BalansPassivaTotaal passiva (mln euro) PassivaTechnische voorzieningen, nettoVoor niet verdiende premies (mln euro) PassivaTechnische voorzieningen, nettoVoor te betalen schaden/uitkeringen (mln euro) BalansPassivaSchulden (mln euro) ResultatenrekeningLastenTotaal lasten (mln euro) LastenNiet-technische rekeningBeleggingslasten (mln euro) LastenNiet-technische rekeningNiet gerealiseerd verlies op beleggingen (mln euro) LastenNiet-technische rekeningAandeel van derden in resultaat (mln euro) LastenNiet-technische rekeningBelasting buitengewoon resultaat (mln euro) LastenNiet-technische rekeningResultaat na belastingen (mln euro) ResultatenrekeningBatenTotaal baten (mln euro) BatenNiet-technische rekeningToegerekende opbrengst belegg. (baten) (mln euro) BatenNiet-technische rekeningOpbrengst uit beleggingen (mln euro)
2000 35.287 8.036 14.723 4.017 1.131 35.287 3.735 15.028 3.760 2.893 107 381 2 21 744 2.893 104 1.551
2005 46.326 6.501 23.653 5.382 2.212 46.326 4.659 20.030 5.177 4.803 232 30 0 0 2.510 4.803 68 2.032
2010 65.451 6.567 25.659 14.786 5.974 65.451 5.712 31.090 8.413 4.784 462 111 0 0 1.861 4.784 1.991
2012 70.219 4.165 30.899 12.938 6.173 70.219 4.809 35.235 7.652 4.412 241 119 0 0 1.487 4.412 2.262
2013 71.152 5.297 31.838 11.986 6.158 71.153 4.669 36.894 5.519 4.486 216 195 0 0 1.741 4.486 2.313
2014 72.181 5.782 32.670 14.141 3.301 72.181 5.251 35.462 4.925 4.440 282 99 0 0 1.461 4.440 2.010
2015 72.582 6.054 29.692 17.054 3.246 72.582 5.643 34.443 4.589 3.947 358 322 0 0 1.324 3.947 2.003
Bron: CBS.
Verklaring van tekens