ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2005


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ITC) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ITC-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2005.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2005

SBI '93 Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneelWerven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Internet; communicatie met overhedenTotaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 58.568 9 97 71 26 38
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.573 7 91 72 32 52
1700a Textiel, kleding en .. 377 6 96 73 14 56
21 VV papier, karton en papier- en .. 239 7 100 81 18 48
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 1.130 13 99 69 37 38
2300d Aardolie en chemische industrie 417 14 100 88 20 47
DH VV producten van rubber en kunststof 500 2 98 71 30 45
27 Basismetaalindustrie 104 7 96 71 7 52
28 VV producten van metaal (geen .. 1.916 2 99 70 22 38
29 VV machines en apparaten 1.414 9 100 79 12 39
DL VV elektrische en optische .. 750 10 99 66 32 33
DM Vervaardiging van transportmiddelen 500 4 99 84 10 37
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.540 5 96 74 8 18
E Productie en distributie van en .. 69 48 100 70 29 71
4521a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2.974 4 98 61 11 12
4511c Grond-, water- en wegenbouw, .. 1.105 3 96 64 13 6
4530a Bouwinstallatie en -afwerking 3.173 5 98 61 44 18
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2.569 3 99 71 29 27
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.621 11 98 82 25 43
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.521 5 92 59 43 22
6000a Vervoer en opslag 4.085 5 95 65 24 46
64 Post en telecommunicatie 251 31 99 68 25 50
72 Computerservice- en .. 1.257 60 99 78 48 51
70 Verhuur van en handel in onroerend .. 885 13 98 83 17 37
73 Speur- en ontwikkelingswerk 241 15 100 89 20 33
741 Rechtskundige dienstverlening, .. 2.444 15 99 85 16 31
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.298 12 100 82 23 22
744 Reclamebureaus en dergelijke 492 10 100 61 17 62
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 1.557 13 95 75 23 44
7430c Zakelijke diensten, geen .. 2.128 8 98 70 15 42
N Gezondheids- en welzijnszorg 3.657 19 98 76 23 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens