ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2005

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2005.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2005

Bedrijfsgrootte Werven van computerpersoneelWerven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Internet; communicatie met overhedenTotaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken)
Totaal (10 en meer werkzame personen) 9 97 71 26 38
10 tot 20 werkzame personen 7 96 66 30 37
20 tot 50 werkzame personen 8 96 73 23 34
50 tot 100 werkzame personen 12 98 80 23 42
100 tot 250 werkzame personen 21 99 82 19 47
250 tot 500 werkzame personen 31 100 84 21 47
500 en meer werkzame personen 46 99 84 24 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens