Fusies en banengroei in enkele zorgbedrijfsklassen, 1995 - 2004

Fusies en banengroei in enkele zorgbedrijfsklassen, 1995 - 2004

SBI'93 Perioden Banengroei Totale banengroei (%) Banengroei Interne banengroei (%) Banengroei Externe banengroei (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met alg. ziekenhuizen (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met verpleeghuizen (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met verzorgingshuizen (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met instellingen GGZ (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met ambulante GGZ (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met huiz. gehandicapt. (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met dagv. gehandicapt. (%) Banengroei Positieve externe groei door fusies met Groei door fusies met thuiszorg (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met alg. ziekenhuizen (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met verpleeghuizen (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met verzorgingshuizen (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met instellingen GGZ (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met ambulante GGZ (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met huiz. gehandicapt. (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met dagv. gehandicapt. (%) Banengroei Negatieve externe groei door fusies met Krimp door fusies met thuiszorg (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Totaal aandeel gefuseerde bedrijven (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Binnen bedrijfsklasse (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Totaal buiten bedrijfsklasse (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Algemene ziekenhuizen (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Verpleeghuizen (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Verzorgingshuizen (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Instellingen GGZ (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Ambulante GGZ (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Huizen voor gehandicapten (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Dagverblijven voor gehandicapten (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Thuiszorg (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Totaal aandeel banen bij gefus. bedr. (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Binnen bedrijfsklasse (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Totaal buiten bedrijfsklasse (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Algemene ziekenhuizen (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Verpleeghuizen (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Verzorgingshuizen (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Instellingen GGZ (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Ambulante GGZ (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Huizen voor gehandicapten (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Dagverblijven voor gehandicapten (%) Bedrijven in periode gefuseerd Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven Gefuseerd met Thuiszorg (%) Banen, bedrijven eerste en laatste jaar Banen eerste jaar periode (x 1000) Banen, bedrijven eerste en laatste jaar Banen laatste jaar periode (x 1000) Banen, bedrijven eerste en laatste jaar Bedrijven eerste jaar periode (absoluut) Banen, bedrijven eerste en laatste jaar Bedrijven laatste jaar periode (absoluut)
Algemene ziekenhuizen 1995/'04 30,2 21,8 8,4 3,9 2,6 - - - - 2,1 - - - - - - - 40,0 31,1 26,7 31,1 8,9 12,2 - - - - 2,2 57,1 46,9 38,2 46,9 12,4 21,3 - - - - 4,0 139 181 110 90
Verpleeghuizen 1995/'04 23,7 27,5 -3,9 - 31,5 - - 1,1 - 3,5 -5,6 -20,0 -0,1 -1,1 -0,8 - -6,5 59,7 39,0 59,1 - 39,0 57,1 - - 2,6 - 4,5 77,5 53,7 76,7 - 53,7 75,6 - - 2,5 - 12,1 96 119 220 155
Verzorgingshuizen 1995/'04 19,1 39,9 -20,8 - 21,9 - - 0,5 - 0,5 -4,1 -34,5 -0,3 - -0,3 - -5,2 27,9 27,3 11,0 - 8,3 27,3 - - 0,6 - 0,6 64,3 63,9 41,2 - 36,8 63,9 - - 2,6 - 1,8 92 109 1.070 510
Instellingen GGZ met overnachting 1995/'04 66,4 34,0 32,3 - 0,3 0,6 22,5 0,3 0,0 - - - - -2,4 - - - 39,2 29,6 38,4 - 2,4 1,6 29,6 29,6 4,8 0,8 - 84,5 68,7 84,0 - 5,2 8,0 68,7 74,9 7,0 0,2 - 41 68 155 125
Ambulante GGZ 1995/'04 -20,1 79,3 -99,3 - 10,2 - 8,2 - - - - - - -90,8 -9,4 - - 1,6 1,0 1,3 - - - 0,2 1,0 - - - 42,7 32,2 38,7 - - - 14,3 32,2 - - - 12 10 - 900
Huizen voor gehandicapten 1995/'04 63,8 62,1 1,7 - 1,1 0,4 - 1,4 6,8 - - -1,3 -0,6 -0,2 - -2,8 - 36,1 32,3 20,6 - 1,3 1,3 0,6 0,6 32,3 14,2 - 74,5 62,5 53,7 - 4,5 7,0 0,6 2,1 62,5 36,9 - 77 126 260 155
Dagverblijven voor gehandicapten 1995/'04 40,8 67,6 -26,8 - - - - - 31,8 - - - - -0,1 - -76,8 - 8,4 6,5 8,4 - - - - - 6,5 6,5 - 50,1 39,5 50,1 - - - - - 44,8 39,5 - 7 10 70 105
Thuiszorg 1995/'04 34,7 30,0 4,8 - 6,3 4,5 - - - - -2,7 -3,3 -0,4 - - - - 7,0 5,9 3,2 - 1,3 2,5 - - - - 5,9 58,8 52,3 32,5 - 14,9 23,6 - - - - 52,3 105 142 405 715
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Onderlinge fusies en banengroei over langere periode,
tussen enkele zorgbedrijfsklassen.
1995 / '04
Gewijzigd op 23 juni 2006.
Verschijningsfrequentie: Onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Banengroei
Totale banengroei
De procentuele groei in het aantal banen ten opzichte van het eerste jaar
van de periode. Deze totale banengroei heeft twee oorzaken: 1) groei
doordat de werkgelegenheid in de bedrijfsklasse toeneemt (interne groei)
en 2) groei die ontstaat door fusies en overnames met en van bedrijven
uit andere bedrijfsklassen (externe groei). Zie ook algemene toelichting.
Interne banengroei
De procentuele groei in banen ten opzichte van het eerste jaar van de
periode, waarbij gecorrigeerd is voor fusies, overnamen, splitsingen en
andere herindelingen van bedrijven die over de bedrijfsklassegrens
heengaan. Zie ook algemene toelichting.
Externe banengroei
Het verschil tussen de totale banengroei in een bedrijfsklasse en de
interne groei. Deze groei is het gevolg van fusies, overnamen,
splitsingen en andere herindelingen van bedrijven die over de
bedrijfsklassegrens heengaan. Zie ook algemene toelichting.
Positieve externe groei door fusies met
De sommen van de positieve externe groei en negatieve externe krimp door
fusies met de hier genoemde bedrijfsklassen, komen niet op het totaal van
de externe banengroei uit. Dit heeft de volgende oorzaken:
- De externe groei/krimp werd niet naar alle bedrijfsklassen bepaald.
- De totale externe groei bevat ook effecten van splitsingen en andere
herindelingen van bedrijven.
- Herindelingen van bedrijven waarbij N bedrijven uit verschillende
bedrijfsklassen M bedrijven in verschillende bedrijfsklassen worden zijn
moeilijk in externe groei of krimp te splitsen.
Groei door fusies met alg. ziekenhuizen
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit de algemene ziekenhuizen ten
gevolge van fusies en overnamen.
Groei door fusies met verpleeghuizen
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit verpleeghuizen ten gevolge van
fusies en overnamen.
Groei door fusies met verzorgingshuizen
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit verzorgingshuizen ten gevolge van
fusies en overnamen.
Groei door fusies met instellingen GGZ
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit de instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg ten gevolge van fusies en overnamen.
Groei door fusies met ambulante GGZ
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit de ambulante geestelijke
gezondheidszorg ten gevolge van fusies en overnamen.
Groei door fusies met huiz. gehandicapt.
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit huizen voor gehandicapten ten
gevolge van fusies en overnamen.
Groei door fusies met dagv. gehandicapt.
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit dagverblijven voor gehandicapten
ten gevolge van fusies en overnamen.
Groei door fusies met thuiszorg
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het overnemen van banen uit de thuiszorg ten gevolge van
fusies en overnamen.
Negatieve externe groei door fusies met
De sommen van de positieve externe groei en negatieve externe krimp door
fusies met de hier genoemde bedrijfsklassen, komen niet op het totaal van
de externe banengroei uit. Dit heeft de volgende oorzaken:
- De externe groei/krimp werd niet naar alle bedrijfsklassen bepaald.
- De totale externe groei bevat ook effecten van splitsingen en andere
herindelingen van bedrijven.
- Herindelingen van bedrijven waarbij N bedrijven uit verschillende
bedrijfsklassen M bedrijven in verschillende bedrijfsklassen worden zijn
moeilijk in externe groei of krimp te splitsen.
Krimp door fusies met alg. ziekenhuizen
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar de algemene ziekenhuizen ten
gevolge van fusies en overnamen.
Krimp door fusies met verpleeghuizen
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar verpleeghuizen ten gevolge van
fusies en overnamen.
Krimp door fusies met verzorgingshuizen
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar verzorgingshuizen ten gevolge van
fusies en overnamen.
Krimp door fusies met instellingen GGZ
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar de instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg ten gevolge van fusies en overnamen.
Krimp door fusies met ambulante GGZ
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar de ambulante geestelijke
gezondheidszorg ten gevolge van fusies en overnamen.
Krimp door fusies met huiz. gehandicapt.
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar huizen voor gehandicapten ten
gevolge van fusies en overnamen.
Krimp door fusies met dagv. gehandicapt.
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar dagverblijven voor gehandicapten
ten gevolge van fusies en overnamen.
Krimp door fusies met thuiszorg
Het deel van de externe banengroei in de bedrijfsklasse dat veroorzaakt
wordt door het wegvallen van banen naar de thuiszorg ten gevolge van
fusies en overnamen.
Bedrijven in periode gefuseerd
Aandeel gefuseerde bedrijven
Totaal aandeel gefuseerde bedrijven
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode één of meerdere fusies en/of overnamen heeft
gehad.
Binnen bedrijfsklasse
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een ander bedrijf in dezelfde bedrijfsklasse. (Deze groep bevat ook
bedrijven die daarnaast nog een fusie met een bedrijf uit een andere
bedrijfsklasse hebben gehad.)
Totaal buiten bedrijfsklasse
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit een andere bedrijfsklasse. (Deze groep bevat ook
bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander bedrijf uit dezelfde
bedrijfsklasse hebben gehad.)
Gefuseerd met
Algemene ziekenhuizen
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Algemene ziekenhuizen'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Verpleeghuizen
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Verpleeghuizen'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Verzorgingshuizen
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Verzorgingshuizen'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Instellingen GGZ
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Ambulante GGZ
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Ambulante geestelijke gezondheidszorg'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Huizen voor gehandicapten
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Huizen voor gehandicapten'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Dagverblijven voor gehandicapten
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Dagverblijven voor gehandicapten'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Thuiszorg
Percentage van de bedrijven op 1 december van het laatste jaar van de
periode dat in de periode minstens één fusie of overname heeft gehad met
een bedrijf uit 'Thuiszorg'.
(Deze groep bevat ook bedrijven die daarnaast nog een fusie met een ander
bedrijf hebben gehad.)
Aandeel banen bij gefuseerde bedrijven
Totaal aandeel banen bij gefus. bedr.
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode één of meerdere fusies
en/of overnamen heeft gehad.
Binnen bedrijfsklasse
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een ander bedrijf in dezelfde bedrijfsklasse.
Totaal buiten bedrijfsklasse
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in een andere bedrijfsklasse.
Gefuseerd met
Algemene ziekenhuizen
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Algemene ziekenhuizen'.
Verpleeghuizen
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Verpleeghuizen'.
Verzorgingshuizen
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Verzorgingshuizen'.
Instellingen GGZ
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg'.
Ambulante GGZ
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Ambulante geestelijke
gezondheidszorg'.
Huizen voor gehandicapten
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Huizen voor gehandicapten'.
Dagverblijven voor gehandicapten
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Dagverblijven gehandicapten'.
Thuiszorg
Aandeel van banen dat hoort bij de bedrijven op 1 december van het
laatste jaar van de periode dat in de periode minstens één fusie of
overname heeft gehad met een bedrijf in 'Thuiszorg'.
Banen, bedrijven eerste en laatste jaar
Banen eerste jaar periode
Een door een persoon als werknemer bezette arbeidsplaats. Een werkzaam
persoon kan meerdere banen naast elkaar hebben. Deeltijdbanen worden als
één baan geteld.
Onder werknemers worden verstaan alle mensen die arbeid verrichten op
grond van een arbeidsovereenkomst en daarvoor loon of salaris ontvangen.
Aantallen bedrijven in een jaar worden gegeven op de peildatum 1
december.
De bijbehorende aantallen banen in die bedrijven zijn van 31 december.
Banen laatste jaar periode
Een door een persoon als werknemer bezette arbeidsplaats. Een werkzaam
persoon kan meerdere banen naast elkaar hebben. Deeltijdbanen worden als
één baan geteld.
Onder werknemers worden verstaan alle mensen die arbeid verrichten op
grond van een arbeidsovereenkomst en daarvoor loon of salaris ontvangen.
Aantallen bedrijven in een jaar worden gegeven op de peildatum 1
december.
De bijbehorende aantallen banen in die bedrijven zijn van 31 december.
Bedrijven eerste jaar periode
Aantal bedrijven op 1 december, afgerond op 5-tallen.
Door een opschoningsonderzoek in de gezondheidszorg (SBI 85) is voor een
groot aantal in het bedrijfsregister geregistreerde bedrijven vastgesteld,
dat ze niet actief zijn. Dit is met ingang van 2002 verwerkt in de
gegevens over het aantal bedrijven. Het betreft met name bedrijven zonder
personeel in loondienst. Het aantal bedrijven in de bedrijfsklasse
Ambulante GGZ van 2002 en eerder is hierdoor niet betrouwbaar.
Bedrijven laatste jaar periode
Aantal bedrijven op 1 december, afgerond op 5-tallen.