Arbeidsomstandigheden werknemers; herkomst en arbeidsduur 2005-2013


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer, naar herkomst en arbeidsduur. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over fysieke en psychosociale werkomstandigheden, slachtofferschap op het werk, arbeidsongevallen, burn-outklachten, tevredenheid met het werk en langer willen en kunnen doorwerken.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel van de NEA is om onder een grote en representatieve steekproef van werknemers arbeidsomstandigheden in brede zin te 'monitoren'.

Gegevens beschikbaar van:
2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 mei 2014
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 mei 2013
Door afrondingen was voor het jaar 2008 een verschil ontstaan tussen het totaal aandeel werknemers dat zich emotioneel uitgeput voelt volgens deze tabel en de tabel 'Arbeidsomstandigheden werknemers; geslacht en leeftijd'. De cijfers komen nu overeen.
De cijfers over arbeidsongevallen zijn aangepast. Cijfers volgens de nieuwe definitie zijn beschikbaar vanaf 2005. De nieuwe cijfers sluiten beter aan bij de Europese cijfers over arbeidsongevallen en bij de arbeidsongevallencijfers van TNO.
Volgens de nieuwe definitie worden ongevallen zonder verzuim, met tenminste 0 dagen verzuim (verzuim korter dan een dag telt ook mee), met tenminste 1 dag verzuim (in overeenstemming met de cijfers van TNO) en tenminste 4 dagen verzuim (in overeenstemming met de Europese cijfers) onderscheiden. Daarnaast wordt voor het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval het soort letsel onderscheiden. Soort letsel bestaat nu uit de drie categorieën 'uitsluitend lichamelijk letsel', 'uitsluitend geestelijk letsel' en 'beide'. Deze drie categorieën tellen op tot het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn niet opgenomen in de arbeidsongevallen.

Veranderen in:
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat er sprake is van een nieuwe leeftijdsafbakening (15-75 jaar) en er designwijzigingen hebben plaatsgevonden. Deze tabel wordt opgevolgd door:

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; herkomst en arbeidsduur
Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsduur
Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst en arbeidsduur
Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Zie paragraaf 3.

Arbeidsomstandigheden werknemers; herkomst en arbeidsduur 2005-2013

Kenmerken werknemers Perioden WerkomstandighedenWerktempoErg snel werken (%) WerkomstandighedenWerktempoHeel veel werk doen (%) WerkomstandighedenWerktempoExtra hard werken (%) WerkomstandighedenKracht zetten en tillen Regelmatig veel kracht zetten (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op uw huid (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkomstandighedenWerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkomstandighedenWerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkomstandighedenWerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) ArbeidsongevallenAantal ongevallen per 100.000 werknemers (aantal) ArbeidsongevallenTotaal aandeel werknemers met ongeval (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval zonder verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 0 dagen verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 1 dag verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 4 dagen verzuim (%) ArbeidsongevallenLetselUitsluitend lichamelijk letsel (%) ArbeidsongevallenLetselUitsluitend geestelijk letsel (%) ArbeidsongevallenLetselLichamelijk en geestelijk letsel (%) Burn-outBurn-out klachten (%) Burn-outEmotioneel uitgeput (%) Burn-outLeeg voelen (%) Burn-out’s Ochtends moe voelen (%) Burn-outVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-outUitgeput door werk (%) TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenWil tot 65e werkzaam blijven (%) Langer doorwerkenIn staat tot 65e werkzaam te blijven (%) Langer doorwerkenNa 65e werkzaam blijven (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar)
Totaal 2005 45,0 49,5 31,0 24,8 10,1 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 7,0 3,6 3,4 3,3 2,4 4,7 1,7 0,5 . . . . . . 69,4 . 21,1 40,0 . . .
Totaal 2006 45,2 51,6 32,1 23,8 9,4 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800 6,3 3,1 3,3 3,1 2,3 4,4 1,5 0,4 . . . . . . 71,5 . 26,5 42,3 . . .
Totaal 2007 33,9 43,2 26,2 18,4 7,3 9,7 3,7 . . . . 10,9 35,6 3,7 . . . . . 7,4 12,3 13,9 4,4 1,8 19,7 11,5 5,8 0,5 7,0 8,6 12.200 6,8 3,5 3,4 3,2 2,7 4,9 1,3 0,5 11,3 11,7 27,6 14,0 8,4 10,9 72,6 77,4 34,0 41,4 . . .
Totaal 2008 32,3 41,8 26,7 20,5 7,2 9,7 . 15,8 9,9 8,7 5,6 11,0 34,5 3,8 64,6 65,8 61,1 69,8 50,8 7,5 11,8 12,5 4,8 1,8 18,9 10,7 6,5 0,6 6,8 8,4 14.400 7,2 3,6 3,6 3,4 2,7 5,1 1,4 0,6 12,4 12,4 28,8 14,9 9,4 11,7 76,1 78,4 36,3 44,4 11,7 . .
Totaal 2009 32,8 41,3 26,0 18,2 6,4 9,2 3,7 15,7 10,0 8,5 9,5 10,4 33,4 3,8 62,7 64,6 60,7 69,2 50,5 7,8 12,5 13,7 5,0 1,7 19,4 11,2 6,3 0,5 7,3 8,4 13.100 6,9 3,6 3,3 3,1 2,5 4,7 1,6 0,5 12,6 12,3 27,8 14,9 9,4 11,6 74,1 78,5 42,5 44,8 13,0 . .
Totaal 2010 34,4 42,1 26,9 21,5 6,7 9,7 4,3 16,6 9,9 8,1 5,8 10,2 36,2 3,8 62,7 64,2 59,8 68,7 50,2 7,7 12,1 13,2 5,0 1,8 18,3 9,9 6,1 0,5 6,5 7,2 13.400 7,1 3,8 3,4 3,2 2,6 4,9 1,6 0,6 13,1 13,3 29,8 16,2 9,3 12,2 77,2 78,8 44,0 45,3 14,3 . .
Totaal 2011 32,5 41,4 26,1 19,5 6,8 9,4 3,4 16,7 9,5 8,2 7,2 10,8 34,9 3,9 61,2 63,5 59,3 68,0 49,3 7,9 12,0 13,4 5,0 1,7 19,5 11,1 5,9 0,7 6,2 7,9 11.800 6,5 3,4 3,1 2,9 2,4 4,4 1,5 0,5 12,8 12,7 26,9 15,6 9,4 12,1 74,0 77,9 . . . 62,5 61,8
Totaal 2012 31,2 39,6 26,2 20,4 6,8 8,8 4,2 16,7 9,6 7,8 5,7 9,8 35,7 3,8 60,2 61,9 57,2 66,9 49,7 6,5 10,5 12,0 5,4 1,8 19,1 11,0 6,4 0,7 6,0 7,5 12.800 6,7 3,5 3,2 3,0 2,3 4,6 1,5 0,6 13,1 13,3 29,2 16,7 9,5 12,3 75,6 78,2 . . . 62,7 62,1
Totaal 2013 32,3 41,6 27,4 19,1 7,3 9,2 3,7 17,1 9,9 8,8 8,4 10,2 34,9 3,8 59,6 61,4 56,8 67,0 48,8 7,7 11,9 12,7 5,3 1,8 19,4 10,7 6,1 0,6 5,8 7,1 11.900 6,5 3,6 2,9 2,7 2,2 4,5 1,3 0,6 12,4 12,5 26,9 15,5 8,9 12,1 73,0 77,5 . . . 63,0 62,1
Herkomst: autochtoon 2005 44,1 48,9 30,1 24,7 9,8 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800 6,6 3,6 3,0 2,9 2,2 4,4 1,7 0,5 . . . . . . 71,0 . 20,7 41,1 . . .
Herkomst: autochtoon 2006 44,7 51,3 31,1 23,8 9,2 . . . . . . . . 3,6 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 6,1 3,0 3,1 3,0 2,2 4,2 1,5 0,3 . . . . . . 72,8 . 25,8 43,5 . . .
Herkomst: autochtoon 2007 33,7 43,3 25,8 18,2 6,9 9,5 3,7 . . . . 10,6 34,9 3,7 . . . . . 6,9 12,2 13,7 4,4 1,6 20,2 11,3 6,0 0,5 6,8 7,7 11.100 6,5 3,3 3,2 3,0 2,6 4,8 1,3 0,4 10,1 10,9 26,6 12,4 7,7 9,7 73,9 78,8 33,8 42,6 . . .
Herkomst: autochtoon 2008 32,4 41,7 26,4 20,6 6,6 9,2 . 15,7 9,4 8,3 5,5 11,1 34,1 3,8 65,9 67,0 61,6 71,1 52,8 7,1 11,7 12,6 4,6 1,7 19,6 10,4 6,6 0,4 6,4 7,5 14.000 6,9 3,6 3,3 3,2 2,5 5,1 1,4 0,5 10,9 11,1 27,7 13,3 8,4 10,2 77,6 80,0 36,0 45,5 11,0 . .
Herkomst: autochtoon 2009 32,8 41,0 25,7 18,3 6,2 9,3 3,7 15,4 9,3 8,2 9,3 10,4 33,2 3,7 64,5 66,3 61,5 70,8 52,4 7,3 12,2 13,3 5,0 1,5 20,2 11,1 6,6 0,4 7,0 7,4 12.400 6,7 3,5 3,1 2,9 2,3 4,6 1,5 0,5 11,3 11,2 26,8 13,5 8,7 10,3 75,9 80,3 42,1 46,2 12,5 . .
Herkomst: autochtoon 2010 34,0 41,7 26,1 21,6 6,2 9,8 4,1 16,5 9,6 7,7 5,7 10,1 35,5 3,7 64,4 65,5 60,4 70,3 52,0 7,0 11,8 13,1 5,0 1,6 18,9 9,9 6,3 0,4 6,0 6,7 13.300 6,9 3,6 3,3 3,1 2,6 4,7 1,7 0,4 11,4 12,0 28,3 14,3 8,3 10,6 79,1 80,4 44,1 47,0 13,9 . .
Herkomst: autochtoon 2011 32,3 41,3 25,3 19,7 6,5 9,4 3,2 16,4 9,1 7,7 6,9 10,8 34,5 3,8 63,0 65,0 59,8 69,7 50,7 7,4 11,7 13,2 4,9 1,5 19,9 11,0 6,0 0,5 5,7 7,0 11.500 6,2 3,3 2,9 2,7 2,2 4,1 1,5 0,5 11,2 11,5 25,7 13,9 8,4 10,7 75,8 79,7 . . . 62,7 62,1
Herkomst: autochtoon 2012 30,9 39,3 25,5 20,5 6,5 8,9 4,3 16,6 9,2 7,4 5,5 9,6 35,0 3,7 62,3 63,9 58,0 68,8 51,5 5,8 10,1 11,8 5,1 1,7 19,7 10,8 6,5 0,5 5,7 6,9 12.700 6,5 3,4 3,1 2,9 2,3 4,5 1,5 0,5 11,8 12,1 28,2 15,2 8,7 10,9 77,4 80,0 . . . 62,9 62,4
Herkomst: autochtoon 2013 32,1 41,6 26,6 19,2 6,9 9,1 3,6 16,7 9,5 8,4 8,1 10,3 34,6 3,7 61,5 63,0 57,3 68,7 50,3 7,3 11,7 12,6 5,3 1,7 20,1 10,7 6,4 0,4 5,5 6,4 11.000 6,2 3,5 2,7 2,5 2,0 4,4 1,3 0,5 11,0 11,3 25,6 13,8 8,0 10,7 74,8 79,2 . . . 63,2 62,5
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2005 49,5 49,6 37,7 24,1 12,1 . . . . . . . . 3,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.700 6,6 3,3 3,3 3,3 3,1 5,0 1,0 0,5 . . . . . . 63,5 . 24,3 36,0 . . .
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2006 47,0 52,0 39,2 22,6 10,5 . . . . . . . . 4,4 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.100 6,2 2,8 3,4 3,2 2,5 4,5 0,8 0,9 . . . . . . 63,8 . 34,6 40,4 . . .
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2007 36,7 47,6 32,2 17,8 9,7 12,3 4,1 . . . . 11,4 40,1 4,1 . . . . . 10,6 13,6 17,1 3,9 3,6 14,0 12,5 4,0 0,7 7,2 12,9 15.200 8,7 4,3 4,3 4,3 3,6 6,8 1,5 0,3 15,9 15,9 31,6 21,5 11,6 13,8 65,1 70,7 40,6 37,1 . . .
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2008 35,3 45,8 28,7 17,4 10,2 8,2 . 17,5 11,9 7,8 5,3 9,9 34,3 4,4 62,8 59,8 61,4 67,8 44,4 10,4 14,2 15,4 5,7 2,5 13,1 11,9 5,4 0,9 5,7 12,4 9.900 8,2 3,4 4,8 3,2 2,7 5,2 1,4 1,6 20,3 20,8 35,5 23,3 13,3 17,4 74,1 74,1 41,2 44,2 18,0 . .
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2009 33,1 42,2 28,5 15,6 8,9 6,0 3,6 18,0 14,3 11,8 11,3 12,0 31,6 4,4 55,8 57,6 53,6 65,0 41,3 15,1 18,6 20,8 4,2 2,3 13,7 11,2 4,3 1,2 9,7 14,6 7.700 4,0 2,5 1,5 1,5 1,4 3,1 0,4 0,6 17,0 17,7 32,3 21,9 13,5 15,4 66,3 69,1 47,6 39,2 17,9 . .
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2010 34,7 41,9 27,8 16,6 7,7 8,9 5,2 16,4 11,7 10,0 6,7 10,3 34,3 4,5 57,6 61,6 59,3 63,6 45,6 10,7 15,4 15,1 3,8 2,1 12,4 8,6 3,9 1,2 7,4 9,6 9.000 6,9 3,8 3,2 2,5 2,3 5,3 0,7 1,0 21,1 19,2 36,6 23,4 14,4 17,3 71,1 73,0 50,4 44,0 18,2 . .
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2011 32,5 44,3 31,3 15,3 9,7 6,7 5,3 18,2 11,8 11,7 9,9 11,1 34,2 4,6 56,3 61,4 61,0 63,1 43,8 13,5 14,6 17,7 4,9 3,7 14,4 11,1 5,5 1,4 8,1 12,4 17.100 8,9 5,0 3,9 3,9 3,1 6,1 1,5 1,3 19,2 17,8 32,6 24,2 14,4 17,4 67,2 70,2 . . . 62,8 60,7
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2012 34,7 47,2 32,7 23,1 9,5 9,5 4,9 22,1 14,0 10,7 8,8 10,4 39,3 3,9 50,3 52,8 54,0 61,0 37,3 12,6 13,5 16,6 7,6 2,9 15,9 10,7 5,8 2,0 8,7 11,3 11.700 8,4 3,7 4,8 4,2 3,4 5,7 1,5 1,2 18,9 21,1 37,6 27,1 13,2 18,8 67,7 69,3 . . . 62,8 61,4
Herkomst: westers allochtoon, 1e gen. 2013 37,8 46,9 34,2 16,9 9,6 7,2 3,7 16,7 9,4 7,9 8,1 8,6 28,8 4,4 53,6 54,9 55,3 62,0 46,7 13,6 14,2 15,7 5,5 3,3 14,4 10,8 5,1 0,8 7,3 12,3 13.700 6,9 3,6 3,3 3,1 2,3 4,2 1,8 0,9 18,4 16,9 30,9 23,9 13,7 16,6 64,1 68,2 . . . 62,7 61,9
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2005 48,2 53,9 34,0 23,0 9,9 . . . . . . . . 4,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.800 7,2 3,1 4,1 3,9 2,4 5,8 0,8 0,5 . . . . . . 67,3 . 22,3 43,7 . . .
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2006 48,2 52,4 35,3 21,8 8,6 . . . . . . . . 4,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.900 7,4 3,8 3,6 3,4 2,5 5,2 1,5 0,7 . . . . . . 67,5 . 29,5 45,6 . . .
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2007 35,3 43,2 29,7 13,9 6,1 6,9 3,3 . . . . 10,3 32,6 4,2 . . . . . 8,7 12,9 18,4 4,9 1,8 22,4 14,1 5,6 0,5 7,7 10,4 11.300 6,1 2,6 3,5 3,5 3,3 3,7 1,9 0,5 12,2 10,1 26,9 13,9 8,3 11,2 72,7 76,1 34,2 44,0 . . .
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2008 33,2 42,2 28,2 17,4 7,4 8,8 . 14,1 8,7 9,2 5,7 9,4 32,7 4,2 65,6 68,3 61,5 72,8 47,5 7,3 10,3 12,6 5,0 2,7 18,3 14,5 5,7 1,2 8,2 11,4 21.000 7,4 3,5 3,9 3,9 3,4 4,7 1,9 0,6 14,4 13,5 30,2 18,1 10,6 13,6 73,3 75,6 39,2 46,3 13,0 . .
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2009 34,9 45,2 29,3 13,6 5,0 6,0 3,8 14,6 9,0 7,0 9,2 8,9 32,4 4,2 65,4 66,6 63,5 70,6 50,5 9,1 13,1 17,0 6,1 2,6 23,2 14,4 5,4 0,3 7,8 9,7 20.400 6,7 4,1 2,6 2,6 2,2 5,0 1,1 0,6 11,9 12,8 28,2 13,0 8,2 12,7 73,1 76,8 47,4 50,5 16,0 . .
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2010 35,0 43,9 29,2 17,3 6,9 8,2 4,6 14,0 8,7 6,9 4,6 10,9 38,9 4,2 66,3 66,2 61,1 71,0 52,0 8,2 11,7 13,2 4,2 1,5 19,8 11,4 6,3 0,6 6,4 7,2 12.300 5,6 3,6 2,0 1,9 1,7 3,9 1,1 0,6 13,9 13,9 31,7 17,5 9,3 13,4 74,7 75,9 46,6 45,8 16,7 . .
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2011 37,7 47,4 30,4 15,6 6,2 8,8 3,7 14,6 6,9 7,6 6,9 10,3 33,0 4,4 64,8 66,2 62,0 72,6 50,6 7,8 12,5 15,7 5,3 2,7 21,3 12,1 4,8 0,6 7,6 9,1 9.100 6,7 4,1 2,6 2,6 2,1 4,9 1,5 0,3 15,4 15,6 30,3 18,9 10,9 14,4 70,3 76,2 . . . 62,6 62,1
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2012 31,8 40,8 28,0 16,4 5,7 5,6 3,3 13,2 8,4 6,3 4,9 9,4 32,6 4,5 60,0 62,6 56,8 67,1 51,3 6,8 13,0 13,6 5,1 1,8 19,0 12,8 5,9 0,3 5,4 7,3 8.000 5,5 3,0 2,5 2,5 1,7 3,3 1,6 0,6 13,0 13,7 26,2 16,7 9,9 12,7 74,1 76,5 . . . 63,1 63,0
Herkomst: westers allochtoon, 2e gen. 2013 35,0 41,3 29,4 17,6 8,0 8,4 3,9 16,4 9,5 8,1 8,2 9,4 33,9 4,1 59,6 61,9 55,4 69,9 47,1 7,3 12,1 14,4 4,0 2,0 21,7 12,2 4,4 1,0 5,1 7,0 14.200 7,1 3,7 3,5 3,4 2,4 5,4 1,0 0,8 13,4 15,2 29,9 18,0 9,4 13,1 70,0 72,9 . . . 63,0 61,9
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2005 51,2 53,7 38,6 29,1 15,5 . . . . . . . . 3,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 22.700 11,0 3,8 7,2 6,4 4,8 7,1 1,9 1,6 . . . . . . 54,5 . 24,0 27,4 . . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2006 49,8 56,4 39,2 26,8 13,6 . . . . . . . . 4,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.900 9,4 3,2 6,2 5,9 4,0 6,3 1,9 1,1 . . . . . . 63,7 . 26,9 26,0 . . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2007 34,6 41,8 26,0 24,1 12,1 14,8 4,7 . . . . 14,7 44,5 3,8 . . . . . 10,9 11,4 11,5 5,3 3,8 13,9 13,3 4,5 1,5 8,0 15,7 25.900 10,0 4,6 5,5 5,1 3,7 6,4 1,5 2,0 22,2 21,0 38,4 27,7 15,5 23,5 60,5 64,6 34,7 30,0 . . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2008 28,0 43,4 27,5 23,5 13,7 17,8 . 21,0 17,5 15,3 7,2 15,1 42,7 4,0 50,9 52,6 53,0 53,4 35,3 10,9 13,8 11,4 6,2 2,0 14,4 11,2 6,8 2,7 10,6 15,5 20.300 11,1 4,8 6,4 5,9 4,7 6,5 1,8 2,8 25,9 22,4 38,7 28,8 18,9 25,6 62,3 65,2 35,9 30,9 16,0 . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2009 31,0 43,9 27,3 22,6 10,0 11,9 3,6 20,3 16,3 12,7 12,5 13,1 39,7 3,9 47,3 49,6 54,9 54,6 35,5 9,5 11,9 13,8 4,4 3,1 11,1 10,3 5,7 1,8 9,1 15,9 21.800 11,4 4,5 6,9 6,3 5,6 7,6 2,6 1,1 25,1 22,0 39,7 27,9 16,1 24,0 60,0 65,7 40,2 29,9 14,0 . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2010 37,6 45,3 31,9 26,3 10,9 11,0 7,3 22,2 15,3 14,7 9,2 12,3 41,6 3,7 46,7 50,0 53,9 51,5 33,4 14,5 16,4 13,9 5,8 3,1 12,5 10,2 5,1 1,8 10,6 11,7 17.200 10,2 4,4 5,8 5,1 3,7 6,1 1,9 2,0 27,7 24,8 42,7 32,2 18,2 26,6 62,1 65,5 39,3 30,8 16,3 . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2011 31,8 39,9 29,3 22,9 10,9 13,7 5,6 23,2 15,7 14,1 9,6 12,2 40,4 3,9 46,9 49,2 54,2 52,6 37,7 11,3 13,7 12,2 4,9 2,4 13,6 10,4 5,4 2,2 9,5 15,7 15.600 9,4 3,3 6,1 5,4 4,5 7,0 1,7 0,6 24,3 21,3 35,7 27,0 17,2 22,9 60,8 64,3 . . . 61,0 59,2
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2012 32,0 39,8 29,4 23,7 11,7 11,5 4,3 20,8 15,2 13,0 7,8 12,7 43,1 3,8 44,8 46,8 51,5 48,7 36,2 10,0 12,6 11,0 5,3 2,4 11,7 11,5 5,4 1,8 8,4 12,7 15.300 9,2 4,2 5,0 4,6 3,0 6,2 1,7 1,2 24,7 22,6 39,5 27,3 15,9 24,3 61,1 67,3 . . . 61,1 59,6
Herkomst: niet-westers allochtoon 1e gen 2013 30,1 39,7 30,1 21,1 11,3 13,8 5,0 24,6 17,1 16,7 12,7 13,3 41,7 3,4 45,4 48,4 54,8 50,0 34,5 9,6 13,3 11,2 4,2 2,8 12,4 10,8 4,6 1,3 8,3 12,8 22.900 9,6 4,3 5,3 5,2 4,3 6,9 1,4 1,1 24,1 21,1 39,3 27,1 16,2 24,4 61,1 68,9 . . . 61,8 60,3
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2005 49,1 50,9 30,1 25,5 6,7 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800 9,9 3,8 6,1 6,1 3,4 6,1 2,8 0,3 . . . . . . 60,4 . 23,6 28,9 . . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2006 44,9 50,6 32,8 22,3 7,2 . . . . . . . . 3,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.800 5,0 3,7 1,3 1,3 0,9 2,6 1,9 0,2 . . . . . . 62,9 . 33,4 32,3 . . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2007 31,9 38,7 23,3 19,5 8,6 10,0 2,0 . . . . 13,1 40,7 3,5 . . . . . 7,5 13,2 14,2 5,1 1,8 19,2 8,8 5,7 1,1 11,5 12,4 15.600 9,4 6,0 3,4 3,2 2,7 7,3 1,0 1,2 18,7 17,9 33,5 30,2 11,9 19,6 67,1 69,2 31,0 25,9 . . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2008 33,4 40,1 31,2 16,2 7,1 9,4 . 11,0 8,5 6,3 4,3 6,0 32,1 4,2 55,8 59,3 62,5 60,6 37,3 10,1 11,4 8,3 6,1 3,0 15,8 9,7 3,3 0,0 7,2 9,9 6.700 5,8 2,1 3,7 3,5 3,5 4,0 1,5 0,2 19,0 19,2 28,8 21,2 13,7 17,2 68,1 68,6 33,5 33,1 13,2 . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2009 32,2 35,8 25,3 16,5 3,7 7,6 3,2 12,4 10,7 8,1 6,6 5,9 31,2 4,3 51,0 54,9 53,6 57,3 41,3 6,7 13,0 11,3 7,9 2,5 14,2 10,8 4,2 0,7 9,0 9,1 7.800 6,6 3,1 3,6 3,3 2,4 3,9 2,2 0,6 17,0 15,2 25,1 23,3 12,2 13,4 66,2 68,8 43,2 34,2 15,2 . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2010 37,2 44,9 32,6 21,4 10,0 6,9 3,4 12,8 8,4 5,1 4,3 7,2 42,4 4,3 50,9 56,1 55,6 60,9 38,8 7,3 10,1 12,7 8,7 3,7 18,6 8,1 3,4 0,5 10,7 8,3 15.900 9,3 6,1 3,2 3,2 2,6 6,7 1,2 1,5 17,6 18,1 31,4 24,6 11,8 19,2 67,1 71,4 38,2 27,8 12,6 . .
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2011 29,2 35,4 27,4 19,6 5,2 7,1 2,3 15,3 10,1 7,0 7,8 7,7 40,1 3,8 44,7 50,3 48,4 52,9 39,7 8,0 13,2 13,2 6,4 2,7 21,3 12,6 4,4 0,6 7,4 10,9 9.900 5,4 2,5 2,9 2,6 2,4 3,6 1,4 0,0 17,9 16,5 28,1 24,9 10,9 17,0 65,8 70,4 . . . 59,4 58,9
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2012 32,6 37,2 25,9 17,0 5,6 7,4 3,8 11,1 6,5 6,8 5,6 10,1 39,2 4,1 47,0 49,8 51,3 61,2 41,4 7,8 11,0 11,0 10,1 3,5 20,7 11,6 6,0 1,6 7,2 8,3 17.200 7,5 4,3 3,2 3,0 1,9 4,8 1,8 0,9 17,7 17,9 30,1 24,7 11,1 15,9 69,4 66,4 . . . 58,6 59,0
Herkomst: niet-westers allochtoon 2e gen 2013 31,7 39,2 30,6 18,9 6,7 6,8 2,9 15,1 10,0 6,2 9,2 6,3 39,2 3,9 46,8 51,8 51,8 57,6 42,6 8,9 12,9 12,5 8,6 2,9 16,8 7,0 5,1 2,0 7,4 8,9 7.100 5,7 3,0 2,8 2,4 2,1 3,4 1,0 1,3 15,2 15,6 28,8 22,1 12,2 17,7 66,4 67,4 . . . 58,3 56,2
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2005 40,5 38,3 21,8 30,0 5,1 . . . . . . . . 1,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.400 5,2 3,5 1,8 1,8 1,1 3,5 1,3 0,3 . . . . . . 71,4 . 23,9 34,5 . . .
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2006 39,4 38,3 22,2 29,6 5,9 . . . . . . . . 2,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.900 5,3 2,8 2,6 2,5 1,6 3,8 1,3 0,3 . . . . . . 73,9 . 29,8 34,7 . . .
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2007 27,4 28,4 17,7 21,7 3,7 4,7 1,0 . . . . 10,8 40,2 2,0 . . . . . 4,9 8,5 9,8 7,3 1,6 19,8 7,9 7,1 0,4 7,7 6,3 13.100 6,2 3,8 2,4 2,1 1,8 5,2 0,9 0,2 6,7 7,0 17,0 9,1 6,0 8,2 73,4 77,4 36,7 32,6 . . .
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2008 26,5 28,7 19,3 24,6 4,8 5,5 . 26,9 15,8 5,2 6,2 11,4 38,8 2,2 49,4 50,3 47,7 48,8 45,1 5,2 9,2 9,9 7,5 1,9 19,5 6,5 8,1 0,5 7,2 5,5 10.000 5,6 3,1 2,5 2,3 1,7 4,4 0,8 0,5 7,6 7,7 18,7 9,4 6,6 9,4 76,5 78,6 39,2 35,4 12,4 . .
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2009 27,7 27,3 17,2 21,5 3,7 5,1 1,5 25,1 14,9 6,1 12,0 8,9 40,1 2,0 47,6 49,3 49,7 48,1 46,0 5,1 8,6 10,5 8,5 1,5 20,2 6,6 7,1 0,6 8,4 5,7 14.000 5,7 4,3 1,4 1,2 0,9 4,3 1,1 0,3 7,9 6,9 17,4 10,5 7,3 7,9 75,3 77,5 41,1 34,0 11,9 . .
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2010 29,1 28,5 18,3 27,7 4,5 5,5 1,7 28,8 16,2 5,0 6,9 10,0 44,0 1,9 45,4 46,1 46,0 45,2 43,0 4,1 7,4 8,2 8,0 2,3 19,5 6,2 6,5 0,4 7,6 5,4 12.200 6,5 4,7 1,9 1,7 1,2 5,4 1,0 0,2 8,3 8,2 18,6 11,7 6,4 9,5 77,3 77,2 45,6 31,5 13,6 . .
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2011 26,7 26,9 17,7 24,0 4,6 5,9 1,0 27,2 15,8 6,4 7,5 9,9 42,9 1,8 44,9 47,2 46,6 44,6 44,9 4,8 7,9 9,1 8,4 1,9 19,4 6,5 5,5 0,8 6,5 6,0 11.500 5,8 3,8 2,0 1,8 1,4 4,6 0,8 0,3 7,4 7,5 15,9 10,9 6,5 8,0 74,9 78,2 . . . 60,4 58,8
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2012 26,7 26,4 17,3 25,4 4,8 4,8 1,7 27,3 15,8 4,8 5,5 8,9 42,5 1,8 44,4 45,2 44,6 44,5 46,4 3,7 6,7 7,9 8,6 1,9 19,6 7,8 6,9 0,7 6,3 5,6 10.600 6,7 4,2 2,5 2,1 1,5 5,4 1,0 0,3 8,0 7,5 18,5 11,7 7,0 9,7 75,8 76,1 . . . 59,8 59,5
Arbeidsduur: 1 tot 20 uur per week 2013 28,5 28,1 20,0 25,2 4,7 4,6 1,0 27,7 16,4 7,9 9,5 9,0 44,1 1,7 42,2 43,9 42,6 44,3 44,8 4,1 6,2 8,0 8,3 2,0 20,9 6,3 5,8 0,7 5,8 4,9 10.900 6,2 4,1 2,1 1,8 1,3 5,0 0,6 0,5 6,9 6,5 16,8 10,1 5,6 9,2 73,0 75,9 . . . 60,6 58,6
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2005 43,7 49,2 29,9 21,1 6,1 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 6,3 3,6 2,6 2,5 1,9 3,5 2,1 0,6 . . . . . . 70,1 . 20,9 39,7 . . .
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2006 44,9 51,5 32,0 21,4 5,3 . . . . . . . . 3,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.400 5,2 2,9 2,3 2,2 1,7 3,0 1,8 0,3 . . . . . . 70,8 . 25,0 41,4 . . .
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2007 33,3 42,9 25,9 16,8 4,5 4,5 2,4 . . . . 10,2 34,6 3,8 . . . . . 9,1 16,4 15,0 6,9 2,2 24,3 12,1 8,7 0,3 7,5 7,7 10.600 6,0 3,1 2,9 2,8 2,2 3,8 1,6 0,6 11,7 13,3 27,7 13,8 9,1 11,1 72,3 77,4 33,5 40,0 . . .
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2008 31,4 41,1 25,6 18,5 4,1 4,6 . 17,5 9,9 5,1 7,5 9,6 33,7 4,0 62,3 65,2 58,2 67,6 45,5 9,6 15,4 13,5 7,3 2,0 23,6 10,2 9,4 0,5 7,5 6,7 14.200 6,3 3,4 2,9 2,7 2,3 3,7 2,0 0,6 12,6 13,3 29,0 14,8 10,4 11,5 76,4 79,2 34,8 42,3 9,1 . .
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2009 32,6 41,5 25,2 15,8 4,0 4,5 2,3 17,4 10,4 6,1 10,3 9,5 31,9 4,0 60,7 63,5 57,5 67,7 45,0 9,3 16,2 14,1 7,7 2,4 24,1 11,2 9,3 0,3 8,1 7,5 12.400 6,5 3,4 3,1 3,0 2,5 3,8 2,1 0,7 13,4 14,2 28,9 14,8 10,3 11,9 74,0 79,6 40,9 43,6 11,4 . .
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2010 33,1 41,8 26,0 19,1 4,1 4,8 2,7 18,1 9,6 4,9 7,6 9,5 35,6 4,0 60,3 63,5 56,6 67,4 46,0 9,4 15,0 14,3 7,3 2,0 21,9 9,9 8,8 0,4 7,0 6,3 12.000 6,5 3,8 2,7 2,6 2,2 3,6 2,1 0,8 13,4 14,3 30,2 15,2 10,2 11,6 77,5 80,3 41,9 44,2 11,6 . .
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2011 32,0 41,8 25,8 18,1 4,1 4,7 2,3 18,5 9,6 5,9 8,4 10,5 33,9 4,1 58,7 62,1 55,7 67,4 43,5 10,0 15,5 14,2 7,1 2,1 24,3 10,9 9,4 0,4 6,8 7,5 12.800 6,1 3,1 2,9 2,8 2,4 3,4 2,0 0,6 13,3 13,7 28,6 15,1 10,7 12,5 73,5 78,2 . . . 62,7 61,8
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2012 30,8 40,0 25,6 18,4 4,0 4,1 2,9 18,2 9,8 4,8 8,0 9,5 34,8 4,0 56,8 61,1 53,9 64,6 43,2 8,5 13,9 12,9 7,9 2,1 23,7 10,4 9,2 0,4 6,6 7,1 11.800 5,8 3,5 2,3 2,2 1,7 3,4 1,9 0,5 14,1 14,8 30,1 16,3 10,6 12,3 75,6 78,8 . . . 63,1 62,2
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2013 31,9 42,4 27,1 17,0 4,6 4,8 2,5 18,8 9,8 7,3 9,0 10,3 33,5 4,0 58,4 61,1 54,3 66,8 42,1 10,1 15,8 13,8 7,8 2,1 24,1 10,8 9,9 0,5 6,7 6,2 12.100 6,1 3,5 2,6 2,6 2,0 3,9 1,6 0,6 13,0 14,1 27,8 15,4 9,9 11,7 72,4 77,8 . . . 63,4 62,3
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2005 46,9 52,9 34,1 25,0 13,3 . . . . . . . . 3,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.700 7,8 3,6 4,1 4,0 3,0 5,6 1,6 0,5 . . . . . . 68,7 . 20,4 41,9 . . .
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2006 47,0 55,3 34,7 23,3 12,3 . . . . . . . . 4,1 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.700 7,1 3,2 4,0 3,8 2,8 5,2 1,4 0,5 . . . . . . 71,2 . 26,1 44,9 . . .
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2007 35,9 47,1 28,4 18,2 9,5 13,3 5,0 . . . . 11,2 34,9 4,0 . . . . . 7,1 11,0 14,4 2,5 1,7 17,4 12,2 4,0 0,7 6,5 9,6 12.800 7,3 3,5 3,8 3,7 3,1 5,5 1,3 0,5 12,1 12,1 30,0 15,2 8,5 11,5 72,7 77,3 33,6 44,5 . . .
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2008 34,2 45,6 29,1 20,3 9,4 13,3 . 12,1 8,5 11,3 4,3 11,6 33,7 4,2 69,9 70,2 66,0 76,5 55,1 7,1 10,7 12,7 2,8 1,7 16,5 12,1 4,6 0,7 6,3 9,9 15.700 8,1 3,8 4,2 4,0 3,2 6,0 1,3 0,7 13,4 12,9 31,1 16,3 9,6 12,3 76,0 78,1 36,3 47,9 12,7 . .
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2009 34,6 45,4 29,2 18,4 8,4 12,7 5,1 11,7 8,2 10,5 8,3 11,2 32,2 4,3 68,7 70,2 66,0 76,5 55,0 7,8 11,6 14,5 2,5 1,4 16,7 12,8 4,4 0,6 6,5 9,6 12.800 7,4 3,4 4,0 3,7 3,0 5,3 1,4 0,6 13,6 13,0 30,4 16,4 9,6 12,6 74,0 78,2 43,7 48,9 14,1 . .
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2010 37,0 46,6 30,1 20,7 8,6 13,5 6,0 11,8 8,0 10,7 4,5 10,3 34,0 4,3 69,9 70,6 66,2 77,0 55,0 7,8 11,9 14,3 2,9 1,5 16,0 11,1 4,4 0,6 5,9 8,2 14.600 7,7 3,4 4,3 4,0 3,3 5,4 1,6 0,6 14,3 14,4 33,1 18,2 9,6 13,2 77,1 78,5 44,7 50,4 16,0 . .
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2011 34,7 46,2 29,1 18,6 9,2 13,1 4,9 12,1 7,3 10,0 6,3 11,1 32,6 4,5 68,5 70,2 65,7 76,6 54,4 7,8 11,5 14,4 2,6 1,4 16,8 12,8 4,0 0,7 5,7 8,9 11.200 6,9 3,4 3,6 3,4 2,7 4,8 1,4 0,6 14,3 14,0 29,7 17,5 9,5 13,3 73,8 77,5 . . . 62,9 62,5
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2012 33,1 44,0 29,5 19,7 9,1 12,8 5,9 12,1 7,4 10,5 4,5 10,4 33,6 4,3 67,8 68,5 63,5 76,3 54,6 6,3 10,0 12,9 2,8 1,6 16,4 12,5 4,6 0,8 5,6 8,4 14.100 7,2 3,2 3,9 3,8 3,0 4,9 1,5 0,7 14,4 14,6 32,5 18,7 9,7 13,3 75,5 78,5 . . . 63,2 62,8
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2013 34,0 46,2 30,3 17,9 9,8 13,6 5,5 11,8 7,5 10,1 7,6 10,5 32,2 4,4 67,2 68,5 63,9 76,2 54,7 7,7 11,6 13,8 2,6 1,6 16,1 12,3 3,8 0,6 5,1 8,5 12.200 6,8 3,4 3,4 3,2 2,6 4,7 1,4 0,6 14,0 13,8 30,0 17,5 9,5 13,3 73,4 77,8 . . . 63,5 63,0
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens