Arbeidsomstandigheden werknemers; geslacht en leeftijd 2005-2013


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over fysieke en psychosociale werkomstandigheden, slachtofferschap op het werk, arbeidsongevallen, burn-outklachten, tevredenheid met het werk en langer willen en kunnen doorwerken.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel van de NEA is om onder een grote en representatieve steekproef van werknemers arbeidsomstandigheden in brede zin te 'monitoren'.

Gegevens beschikbaar van:
2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 8 mei 2014
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 mei 2013
De cijfers over arbeidsongevallen zijn aangepast. Cijfers volgens de nieuwe definitie zijn beschikbaar vanaf 2005. De nieuwe cijfers sluiten beter aan bij de Europese cijfers over arbeidsongevallen en bij de arbeidsongevallencijfers van TNO.
Volgens de nieuwe definitie worden ongevallen zonder verzuim, met tenminste 0 dagen verzuim (verzuim korter dan een dag telt ook mee), met tenminste 1 dag verzuim (in overeenstemming met de cijfers van TNO) en tenminste 4 dagen verzuim (in overeenstemming met de Europese cijfers) onderscheiden. Daarnaast wordt voor het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval het soort letsel onderscheiden. Soort letsel bestaat nu uit de drie categorieën 'uitsluitend lichamelijk letsel', 'uitsluitend geestelijk letsel' en 'beide'. Deze drie categorieën tellen op tot het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn niet opgenomen in de arbeidsongevallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet, omdat er sprake is van een nieuwe leeftijdsafbakening (15-75 jaar) en er designwijzigingen hebben plaatsgevonden.
De tabel wordt opgevolgd door de tabellen:

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd
Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd
Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd
Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Zie paragraaf 3.

Arbeidsomstandigheden werknemers; geslacht en leeftijd 2005-2013

Geslacht Leeftijd Perioden WerkomstandighedenWerktempoErg snel werken (%) WerkomstandighedenWerktempoHeel veel werk doen (%) WerkomstandighedenWerktempoExtra hard werken (%) WerkomstandighedenKracht zetten en tillen Regelmatig veel kracht zetten (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op uw huid (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkomstandighedenWerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkomstandighedenWerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkomstandighedenWerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) ArbeidsongevallenAantal ongevallen per 100.000 werknemers (aantal) ArbeidsongevallenTotaal aandeel werknemers met ongeval (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval zonder verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 0 dagen verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 1 dag verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 4 dagen verzuim (%) ArbeidsongevallenLetselUitsluitend lichamelijk letsel (%) ArbeidsongevallenLetselUitsluitend geestelijk letsel (%) ArbeidsongevallenLetselLichamelijk en geestelijk letsel (%) Burn-outBurn-out klachten (%) Burn-outEmotioneel uitgeput (%) Burn-outLeeg voelen (%) Burn-out’s Ochtends moe voelen (%) Burn-outVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-outUitgeput door werk (%) TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenWil tot 65e werkzaam blijven (%) Langer doorwerkenIn staat tot 65e werkzaam te blijven (%) Langer doorwerkenNa 65e werkzaam blijven (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005 45,0 49,5 31,0 24,8 10,1 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 7,0 3,6 3,4 3,3 2,4 4,7 1,7 0,5 . . . . . . 69,4 . 21,1 40,0 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006 45,2 51,6 32,1 23,8 9,4 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800 6,3 3,1 3,3 3,1 2,3 4,4 1,5 0,4 . . . . . . 71,5 . 26,5 42,3 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007 33,9 43,2 26,2 18,4 7,3 9,7 3,7 . . . . 10,9 35,6 3,7 . . . . . 7,4 12,3 13,9 4,4 1,8 19,7 11,5 5,8 0,5 7,0 8,6 12.200 6,8 3,5 3,4 3,2 2,7 4,9 1,3 0,5 11,3 11,7 27,6 14,0 8,4 10,9 72,6 77,4 34,0 41,4 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008 32,3 41,8 26,7 20,5 7,2 9,7 . 15,8 9,9 8,7 5,6 11,0 34,5 3,8 64,6 65,8 61,1 69,8 50,8 7,5 11,8 12,5 4,8 1,8 18,9 10,7 6,5 0,6 6,8 8,4 14.400 7,2 3,6 3,6 3,4 2,7 5,1 1,4 0,6 12,4 12,4 28,8 14,9 9,4 11,7 76,1 78,4 36,3 44,4 11,7 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2009 32,8 41,3 26,0 18,2 6,4 9,2 3,7 15,7 10,0 8,5 9,5 10,4 33,4 3,8 62,7 64,6 60,7 69,2 50,5 7,8 12,5 13,7 5,0 1,7 19,4 11,2 6,3 0,5 7,3 8,4 13.100 6,9 3,6 3,3 3,1 2,5 4,7 1,6 0,5 12,6 12,3 27,8 14,9 9,4 11,6 74,1 78,5 42,5 44,8 13,0 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2010 34,4 42,1 26,9 21,5 6,7 9,7 4,3 16,6 9,9 8,1 5,8 10,2 36,2 3,8 62,7 64,2 59,8 68,7 50,2 7,7 12,1 13,2 5,0 1,8 18,3 9,9 6,1 0,5 6,5 7,2 13.400 7,1 3,8 3,4 3,2 2,6 4,9 1,6 0,6 13,1 13,3 29,8 16,2 9,3 12,2 77,2 78,8 44,0 45,3 14,3 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2011 32,5 41,4 26,1 19,5 6,8 9,4 3,4 16,7 9,5 8,2 7,2 10,8 34,9 3,9 61,2 63,5 59,3 68,0 49,3 7,9 12,0 13,4 5,0 1,7 19,5 11,1 5,9 0,7 6,2 7,9 11.800 6,5 3,4 3,1 2,9 2,4 4,4 1,5 0,5 12,8 12,7 26,9 15,6 9,4 12,1 74,0 77,9 . . . 62,5 61,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2012 31,2 39,6 26,2 20,4 6,8 8,8 4,2 16,7 9,6 7,8 5,7 9,8 35,7 3,8 60,2 61,9 57,2 66,9 49,7 6,5 10,5 12,0 5,4 1,8 19,1 11,0 6,4 0,7 6,0 7,5 12.800 6,7 3,5 3,2 3,0 2,3 4,6 1,5 0,6 13,1 13,3 29,2 16,7 9,5 12,3 75,6 78,2 . . . 62,7 62,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2013 32,3 41,6 27,4 19,1 7,3 9,2 3,7 17,1 9,9 8,8 8,4 10,2 34,9 3,8 59,6 61,4 56,8 67,0 48,8 7,7 11,9 12,7 5,3 1,8 19,4 10,7 6,1 0,6 5,8 7,1 11.900 6,5 3,6 2,9 2,7 2,2 4,5 1,3 0,6 12,4 12,5 26,9 15,5 8,9 12,1 73,0 77,5 . . . 63,0 62,1
Mannen Totaal leeftijd 2005 44,9 50,8 32,6 27,8 15,0 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.200 8,6 4,0 4,5 4,4 3,2 6,2 1,6 0,6 . . . . . . 68,0 . 21,7 42,2 . . .
Mannen Totaal leeftijd 2006 45,2 53,2 33,3 25,8 13,7 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700 7,9 3,7 4,3 4,1 2,9 6,0 1,4 0,4 . . . . . . 71,1 . 27,4 44,4 . . .
Mannen Totaal leeftijd 2007 33,1 43,4 26,2 20,0 10,9 15,3 5,6 . . . . 12,0 34,8 3,7 . . . . . 6,8 10,7 14,3 1,5 1,0 16,8 12,6 3,9 0,8 6,9 9,6 14.200 8,0 3,9 4,1 3,9 3,3 6,1 1,3 0,6 11,6 11,4 29,8 14,7 8,8 11,4 72,6 76,9 34,4 44,5 . . .
Mannen Totaal leeftijd 2008 32,0 41,6 26,9 22,4 10,9 15,2 . 12,8 8,5 12,6 3,8 12,6 34,1 3,7 69,2 67,9 65,1 74,9 56,2 6,6 10,1 12,4 1,9 0,9 15,4 11,9 4,2 0,9 6,7 9,6 15.300 8,3 3,9 4,4 4,2 3,2 6,4 1,1 0,7 12,9 11,9 30,6 15,8 9,5 12,2 76,1 78,0 36,9 48,4 14,3 . .
Mannen Totaal leeftijd 2009 32,3 41,5 26,3 19,9 9,3 14,5 5,7 13,0 8,6 11,4 8,5 11,8 33,3 3,8 66,6 66,0 64,0 73,4 55,6 7,1 10,8 14,0 1,7 1,0 16,1 12,5 4,2 0,7 6,9 9,4 15.700 8,1 4,0 4,0 3,7 3,0 5,9 1,5 0,6 13,3 12,3 29,8 16,0 9,6 12,3 73,3 77,3 44,0 47,6 15,4 . .
Mannen Totaal leeftijd 2010 34,4 42,1 27,0 23,5 9,8 15,3 6,6 13,3 8,6 11,9 4,1 11,1 35,2 3,7 67,6 66,2 63,2 73,5 55,0 7,1 10,8 13,4 1,8 0,9 15,8 10,9 4,3 0,7 6,7 8,3 15.500 8,2 3,9 4,3 4,0 3,2 6,0 1,4 0,7 13,7 13,0 32,0 17,3 9,1 12,8 76,6 78,0 45,8 49,3 17,6 . .
Mannen Totaal leeftijd 2011 32,1 41,5 25,6 21,3 10,3 15,3 5,5 13,4 8,1 11,0 6,1 12,0 34,1 3,9 66,2 65,8 62,7 72,5 54,2 7,0 10,5 13,2 1,8 0,8 15,7 12,4 4,1 0,9 6,3 9,1 12.300 7,3 3,6 3,7 3,4 2,7 5,2 1,4 0,6 13,4 12,5 28,8 16,5 9,3 12,8 73,5 77,3 . . . 62,8 62,3
Mannen Totaal leeftijd 2012 31,1 39,5 26,2 22,3 10,2 14,5 6,4 13,2 8,3 11,2 4,2 11,0 35,0 3,7 65,2 64,1 61,0 72,3 55,0 5,6 9,1 11,7 2,1 1,1 15,7 12,1 4,6 1,0 6,1 8,3 15.000 7,7 3,5 4,2 3,9 3,0 5,7 1,3 0,6 13,2 13,3 31,6 17,7 9,3 12,6 75,3 77,5 . . . 62,9 62,7
Mannen Totaal leeftijd 2013 31,8 41,3 27,1 21,2 10,8 15,1 5,8 13,4 8,4 10,6 7,9 11,3 33,9 3,7 63,8 63,4 60,4 71,7 54,1 6,6 10,5 12,4 1,8 0,8 16,2 12,1 4,2 0,8 5,9 8,0 13.300 7,6 3,9 3,7 3,5 2,8 5,6 1,2 0,7 13,0 12,3 28,8 16,5 9,1 12,9 72,3 76,6 . . . 63,3 62,7
Vrouwen Totaal leeftijd 2005 45,1 48,0 29,1 21,2 4,3 . . . . . . . . 3,6 . . . . . . . . . . . . . . . . 10.300 5,1 3,1 2,0 1,9 1,5 2,8 1,8 0,4 . . . . . . 71,1 . 20,4 37,4 . . .
Vrouwen Totaal leeftijd 2006 45,4 49,7 30,6 21,5 4,4 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300 4,5 2,3 2,1 2,0 1,6 2,5 1,6 0,4 . . . . . . 72,0 . 25,3 39,9 . . .
Vrouwen Totaal leeftijd 2007 34,8 43,1 26,2 16,4 2,9 3,1 1,4 . . . . 9,6 36,5 3,8 . . . . . 8,1 14,1 13,5 8,0 2,9 23,3 10,3 8,1 0,2 7,1 7,4 9.800 5,4 2,9 2,5 2,4 2,0 3,5 1,4 0,5 10,9 12,1 24,9 13,2 7,9 10,3 72,7 77,9 33,6 37,8 . . .
Vrouwen Totaal leeftijd 2008 32,6 42,1 26,6 18,2 3,0 3,2 . 19,5 11,5 4,1 7,6 9,2 35,0 3,9 59,2 63,4 56,4 63,9 44,6 8,6 13,9 12,6 8,2 2,9 23,0 9,3 9,1 0,3 6,9 6,9 13.300 6,0 3,3 2,7 2,5 2,1 3,6 1,8 0,5 11,9 12,8 26,7 13,9 9,4 11,1 76,1 78,9 35,6 39,7 8,6 . .
Vrouwen Totaal leeftijd 2009 33,4 41,1 25,7 16,2 3,0 2,9 1,4 18,8 11,5 5,2 10,5 8,7 33,6 3,9 58,3 62,9 56,9 64,3 44,7 8,5 14,4 13,4 8,9 2,5 23,2 9,8 8,7 0,3 7,8 7,1 10.100 5,5 3,0 2,5 2,3 1,9 3,4 1,6 0,5 11,8 12,4 25,5 13,7 9,2 10,7 75,1 79,8 40,7 41,6 10,3 . .
Vrouwen Totaal leeftijd 2010 34,5 42,2 26,7 19,3 3,1 3,1 1,7 20,4 11,5 3,8 7,8 9,2 37,4 3,8 57,2 61,9 56,0 63,2 44,8 8,3 13,6 13,0 8,7 2,7 21,1 8,8 8,1 0,3 6,4 5,9 10.900 5,9 3,6 2,4 2,2 1,9 3,6 1,8 0,5 12,4 13,6 27,3 15,0 9,4 11,5 77,9 79,6 42,0 40,7 10,5 . .
Vrouwen Totaal leeftijd 2011 32,9 41,4 26,7 17,5 3,0 2,8 1,2 20,5 11,1 5,0 8,3 9,4 35,9 3,9 55,7 61,0 55,4 63,0 43,9 8,8 13,7 13,7 8,6 2,7 23,7 9,7 7,8 0,3 6,1 6,7 11.200 5,6 3,1 2,5 2,4 2,0 3,5 1,6 0,4 12,0 13,0 24,7 14,7 9,4 11,3 74,5 78,6 . . . 62,1 61,1
Vrouwen Totaal leeftijd 2012 31,4 39,8 26,1 18,3 3,2 2,6 1,9 20,6 11,2 4,0 7,4 8,5 36,4 3,8 54,6 59,5 52,9 61,0 43,8 7,4 12,2 12,3 9,0 2,6 22,9 9,8 8,3 0,3 5,9 6,6 10.300 5,7 3,5 2,1 2,0 1,5 3,4 1,8 0,5 13,0 13,4 26,6 15,7 9,6 12,0 76,1 79,0 . . . 62,3 61,3
Vrouwen Totaal leeftijd 2013 32,8 41,9 27,7 16,9 3,5 2,7 1,4 21,1 11,6 6,9 9,0 9,0 36,0 3,8 55,0 59,2 53,0 61,9 43,0 8,9 13,5 13,0 9,0 3,0 22,9 9,1 8,1 0,4 5,6 6,1 10.200 5,3 3,2 2,0 2,0 1,5 3,3 1,4 0,5 11,6 12,7 24,8 14,4 8,7 11,2 73,8 78,4 . . . 62,5 61,2
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens