VO; slagingspercentages naar herkomst, geslacht en regio, 2003/04 - 2006/07

VO; slagingspercentages naar herkomst, geslacht en regio, 2003/04 - 2006/07

Populatie Onderwijssoorten Geslacht Herkomstgroepering Generatie Regiokenmerken Perioden Aantal leerlingen in het examenjaar (aantal) Percentage geslaagde examenleerlingen (%) Percentage geslaagde examenkandidaten (%)
Woongemeente Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2003/'04 31.510 83 94
Woongemeente Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2004/'05 29.910 82 94
Woongemeente Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2005/'06 31.180 85 95
Woongemeente Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2006/'07* 29.340 87 95
Woongemeente Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2003/'04 24.080 89 96
Woongemeente Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2004/'05 24.210 89 95
Woongemeente Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2005/'06 28.550 92 97
Woongemeente Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2006/'07* 29.710 92 95
Woongemeente Vmbo gemengde leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2003/'04 5.110 87 94
Woongemeente Vmbo gemengde leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2004/'05 5.860 85 94
Woongemeente Vmbo gemengde leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2005/'06 7.540 91 95
Woongemeente Vmbo gemengde leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2006/'07* 7.890 93 95
Woongemeente Vmbo theoretische leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2003/'04 41.780 89 95
Woongemeente Vmbo theoretische leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2004/'05 41.320 87 94
Woongemeente Vmbo theoretische leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2005/'06 42.330 91 95
Woongemeente Vmbo theoretische leerweg Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2006/'07* 43.420 91 94
Woongemeente Havo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2003/'04 40.890 89 91
Woongemeente Havo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2004/'05 42.270 87 90
Woongemeente Havo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2005/'06 43.800 87 89
Woongemeente Havo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2006/'07* 45.390 87 89
Woongemeente Vwo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2003/'04 29.470 92 94
Woongemeente Vwo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2004/'05 30.920 92 94
Woongemeente Vwo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2005/'06 32.150 91 93
Woongemeente Vwo Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroepering Totaal generatie Nederland 2006/'07* 33.340 91 92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs (VO)
naar:
- onderwijssoort;
- herkomstgroepering;
- generatie;
- geslacht;
- regiokenmerken van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04
Frequentie: stopgezet

Voor gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs zie de links
naar de tabellen onder paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen in het examenjaar
Peildatum 1 oktober van het schooljaar.
Percentage geslaagde examenleerlingen
Het percentage geslaagden op basis van het totaal aantal
leerlingen dat op 1 oktober van het schooljaar in een examenjaar zat;
berekend op onafgeronde absolute getallen.
Niet alle leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan
ingeschreven in het examenjaar gaan aan het eind van dat schooljaar op
voor het examen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gedurende het
schooljaar het onderwijs hebben verlaten. Daarnaast is het
examenresultatenregister (ERR) is niet volledig.
Dit heeft tot gevolg dat het percentage geslaagde examenleerlingen
(leerlingen in het examenjaar) meestal lager is dan het percentage
geslaagde examenkandidaten (geslaagden plus afgewezenen volgens ERR).
Percentage geslaagde examenkandidaten
Het percentage geslaagden op basis van het totaal aantal examenkandidaten
(geslaagden + afgewezenen; zowel het aantal geslaagden als het aantal
examenkandidaten volgens het examenresultatenregister (ERR); berekend op
onafgeronde absolute getallen.
Niet alle leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar staan
ingeschreven in het examenjaar gaan aan het eind van het schooljaar
op voor het examen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gedurende het
schooljaar het onderwijs hebben verlaten. Daarnaast is het
examenresultatenregister (ERR) niet volledig.
Dit heeft tot gevolg dat het percentage geslaagde examenkandidaten
(geslaagden plus afgewezenen volgens ERR) meestal hoger is dan het
percentage geslaagde examenleerlingen (leerlingen in het examenjaar).