Allochtone immigranten; werk, uitkering, cohort, woongemeente, 1999 - 2006

Allochtone immigranten; werk, uitkering, cohort, woongemeente, 1999 - 2006

Geslacht Herkomstgroepering Immigratiemotief Immigrantencohort Woongemeente Perioden Immigranten met werk of uitkering (%) Werkzame personen (%)
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 1999, vrijdag 24 september 32,0
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2000, vrijdag 29 september 44,6
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2001, vrijdag 28 september 48,4
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2002, vrijdag 27 september 49,3
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2003, vrijdag 26 september 48,6
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2004, vrijdag 24 september 47,4
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2005, vrijdag 30 september 47,8
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Amsterdam 2006, vrijdag 29 september 51,5
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 1999, vrijdag 24 september 21,7
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2000, vrijdag 29 september 35,7
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2001, vrijdag 28 september 39,7
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2002, vrijdag 27 september 44,7
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2003, vrijdag 26 september 46,0
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2004, vrijdag 24 september 44,6
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2005, vrijdag 30 september 46,1
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 's-Gravenhage (gemeente) 2006, vrijdag 29 september 50,2
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 1999, vrijdag 24 september 22,0
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2000, vrijdag 29 september 34,0
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2001, vrijdag 28 september 37,9
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2002, vrijdag 27 september 41,3
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2003, vrijdag 26 september 41,3
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2004, vrijdag 24 september 41,3
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2005, vrijdag 30 september 41,9
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Rotterdam 2006, vrijdag 29 september 47,9
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 1999, vrijdag 24 september 23,4
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2000, vrijdag 29 september 41,8
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2001, vrijdag 28 september 45,1
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2002, vrijdag 27 september 50,8
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2003, vrijdag 26 september 51,1
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2004, vrijdag 24 september 52,4
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2005, vrijdag 30 september 52,1
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal immigratiemotieven Allochtone immigranten, cohort 1999 Utrecht (gemeente) 2006, vrijdag 29 september 54,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Werk en/of uitkering van jaarlijkse cohorten allochtone immigranten.
Geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief, cohort, woongemeente.
1999 - 2006
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Immigranten met werk of uitkering (%)
Wanneer een persoon zowel werk als een uitkering heeft, dan wordt deze
persoon zowel in de categorie 'Werkzame personen' als in de categorie
'Personen met een uitkering' meegeteld. Bij de overkoepelende categorie
'Personen met werk of uitkering, totaal' wordt deze persoon uiteraard maar
één keer meegeteld.
Er worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld. Wanneer
inwoners van een gemeente vaak over de grens werken, kan dit de
percentages werkzamen onderschatten. Dit zal zich met name kunnen
voordoen bij grensgemeenten.
Werkzame personen
Betreft het percentage werkzame personen binnen de gekozen groep
immigranten (qua geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief,
woongemeente en immigratiecohort).
Het gaat om werknemers en zelfstandigen. Er is geen rekening gehouden met
andere vormen van arbeid zoals freelancewerk.
Een zelfstandige is een persoon met inkomen uit eigen bedrijfsvoering. Dit
inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies) zijn. Voor het
werken als zelfstandige zijn binnen een jaar geen aanvangs- en
beëindigingsdatums bekend. Wanneer een persoon in een jaar inkomsten
uit arbeid als zelfstandige heeft gehad, wordt er daarom vanuit gegaan dat
deze persoon het hele jaar als zelfstandige actief is geweest.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001 worden
de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiften. Doordat op het
moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte hebben gedaan,
worden de ontbrekende zelfstandigen waargenomen via andere registraties
van de Belastingdienst.