Niet - westerse allochtonen in de woonbuurt; herkomstgroepering, 1999-2006


Deze tabel geeft informatie over de bevolking van Nederland op de laatste
vrijdag van september. De tabel geeft de verdeling van personen naar het
aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt waar men woont. Gegeven wordt
welk percentage van een geselecteerde groep personen woonachtig is in een
van de volgende vier buurttypes: 0 tot 5%, 5 tot 15%, 15 tot 50% en 50 tot
100% niet-westerse allochtonen in de woonbuurt.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, generatie, aandeel allochtonen in woonbuurt,
woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2006
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 1 december 2009:
De cijfers over 2006 zijn toegevoegd.

Niet - westerse allochtonen in de woonbuurt; herkomstgroepering, 1999-2006

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Generatie Aandeel allochtonen in woonbuurt Woongemeente Perioden Verdeling naar % allochtonen in buurt (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 1999, vrijdag 24 september 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2000, vrijdag 29 september 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2001, vrijdag 28 september 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2002, vrijdag 27 september 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2003, vrijdag 26 september 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2004, vrijdag 24 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2005, vrijdag 30 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2006, vrijdag 29 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 1999, vrijdag 24 september 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2000, vrijdag 29 september 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2001, vrijdag 28 september 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2002, vrijdag 27 september 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2003, vrijdag 26 september 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2004, vrijdag 24 september 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2005, vrijdag 30 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2006, vrijdag 29 september 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 1999, vrijdag 24 september 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2000, vrijdag 29 september 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2001, vrijdag 28 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2002, vrijdag 27 september 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2003, vrijdag 26 september 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2004, vrijdag 24 september 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2005, vrijdag 30 september 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2006, vrijdag 29 september 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 1999, vrijdag 24 september 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2000, vrijdag 29 september 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2001, vrijdag 28 september 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2002, vrijdag 27 september 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2003, vrijdag 26 september 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2004, vrijdag 24 september 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2005, vrijdag 30 september 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2006, vrijdag 29 september 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens