Niet - westerse allochtonen in de woonbuurt; herkomstgroepering, 1999-2006

Niet - westerse allochtonen in de woonbuurt; herkomstgroepering, 1999-2006

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Generatie Aandeel allochtonen in woonbuurt Woongemeente Perioden Verdeling naar % allochtonen in buurt (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 1999, vrijdag 24 september 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2000, vrijdag 29 september 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2001, vrijdag 28 september 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2002, vrijdag 27 september 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2003, vrijdag 26 september 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2004, vrijdag 24 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2005, vrijdag 30 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Amsterdam 2006, vrijdag 29 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 1999, vrijdag 24 september 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2000, vrijdag 29 september 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2001, vrijdag 28 september 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2002, vrijdag 27 september 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2003, vrijdag 26 september 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2004, vrijdag 24 september 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2005, vrijdag 30 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon 's-Gravenhage (gemeente) 2006, vrijdag 29 september 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 1999, vrijdag 24 september 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2000, vrijdag 29 september 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2001, vrijdag 28 september 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2002, vrijdag 27 september 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2003, vrijdag 26 september 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2004, vrijdag 24 september 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2005, vrijdag 30 september 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Rotterdam 2006, vrijdag 29 september 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 1999, vrijdag 24 september 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2000, vrijdag 29 september 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2001, vrijdag 28 september 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2002, vrijdag 27 september 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2003, vrijdag 26 september 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2004, vrijdag 24 september 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2005, vrijdag 30 september 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal generaties 50 tot 100% niet-westers allochtoon Utrecht (gemeente) 2006, vrijdag 29 september 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de bevolking van Nederland op de laatste
vrijdag van september. De tabel geeft de verdeling van personen naar het
aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt waar men woont. Gegeven wordt
welk percentage van een geselecteerde groep personen woonachtig is in een
van de volgende vier buurttypes: 0 tot 5%, 5 tot 15%, 15 tot 50% en 50 tot
100% niet-westerse allochtonen in de woonbuurt.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, generatie, aandeel allochtonen in woonbuurt,
woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2006
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 1 december 2009:
De cijfers over 2006 zijn toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Verdeling naar % allochtonen in buurt
Verdeling naar het aandeel niet-westerse allochtone inwoners van de buurt
waar men woont.
Betreft de procentuele verdeling van de geselecteerde groep (qua
geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie en woongemeente) over
woonbuurten waarin een bepaald percentage van de inwoners niet-westers
allochtoon is. Hierbij worden vier buurttypes onderscheiden: 0 tot 5%, 5
tot 15%, 15 tot 50% en 50 tot 100% niet-westerse allochtone inwoners van
de woonbuurt. Voor elk van deze buurttypes wordt het percentage personen
binnen de geselecteerde groep gegeven dat in een dergelijk buurttype
woonachtig is.