Personen met werk of uitkering; verblijfsduur, herkomst, 1999 - 2007


Deze tabel geeft informatie over alle personen van 15 tot 65 jaar die op de
laatste vrijdag van september in Nederland woonden. De tabel geeft
aantallen personen binnen een geselecteerde groep van de bevolking. Van
deze groep wordt ook het percentage personen met een bepaalde inkomstenbron
gegeven. Het gaat om:
- personen werkzaam als werknemer, zelfstandige of ondernemer
- personen met een (bepaald soort) uitkering.
Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.
Wanneer inwoners van een gemeente vaak over de grens werken, kan dit de
percentages werkzamen onderschatten. Dit zal zich met name kunnen voordoen
bij grensgemeenten.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, generatie, verblijfsduur, aandeel allochtonen
in woonbuurt, woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2007
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 8 juli 2010:
De cijfers over 2007 zijn toegevoegd.
In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt.
In 2007 was de kwaliteit van de informatie over werknemers vanaf 55 jaar en
over andere uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige
categorieën in deze tabel als onbekend weergegeven. Bij andere categorieën
met informatie over werknemers vanaf 55 jaar of andere uitkeringen kan niet
worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is.

Personen met werk of uitkering; verblijfsduur, herkomst, 1999 - 2007

Leeftijd Herkomstgroepering Generatie Verblijfsduur Aandeel allochtonen in woonbuurt Woongemeente Perioden Werk en uitkering, totaal geslachtAantal personen, totaal (1000 personen) Percentage personenWerkzame personenWerkzame personen, totaal (%) Percentage personenWerkzame personenWerknemers (%) Percentage personenWerkzame personenZelfstandigen (%) Percentage personenWerkzame personenOndernemers (%) Percentage personenPersonen met een uitkeringPersonen met een uitkering, totaal (%) Percentage personenPersonen met een uitkeringPersonen met een AO-uitkering (%) Percentage personenPersonen met een uitkeringPersonen met een WW-uitkering (%) Percentage personenPersonen met een uitkeringPersonen met een bijstandsuitkering (%) Percentage personenPersonen met een uitkeringPersonen met een andere uitkering (%)
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 1999, vrijdag 24 september 10.757,5 67,9 62,3 7,1 8,3 16,2 8,0 1,6 4,1 3,9
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2000, vrijdag 29 september 10.820,8 68,9 63,3 7,3 8,4 15,6 8,1 1,3 3,7 3,7
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2001, vrijdag 28 september 10.897,3 69,8 64,1 7,3 8,5 15,3 8,2 1,2 3,5 3,7
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2002, vrijdag 27 september 10.958,2 69,8 64,2 7,2 8,5 15,2 8,3 1,4 3,4 3,6
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2003, vrijdag 26 september 10.989,7 69,3 63,6 7,2 8,4 15,7 8,2 1,9 3,6 3,6
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2004, vrijdag 24 september 11.006,2 68,3 62,8 6,9 8,2 15,9 8,1 2,3 3,6 3,6
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2005, vrijdag 30 september 11.018,5 68,5 62,9 7,1 8,4 15,7 7,7 2,3 3,6 4,0
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2006, vrijdag 29 september 11.027,9 69,5 63,7 7,5 8,9 15,1 7,2 1,9 3,4 4,3
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2007, vrijdag 28 september 11.054,1 71,5 65,5 7,7 9,3 13,8 7,1 1,5 3,1 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens