Pensioenfondsen; resultatenrekening en balans 1987-2015


In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden)en resultatenrekening (lasten en baten) van pensioenfondsen opgenomen. Tot 1997 totaal pensioenfondsen; vanaf 1997 bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, overige pensioenfondsen en totaal pensioenfondsen.

Gegevens beschikbaar van 1987 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Pensioenfondsen; resultatenrekening en balans 1987-2015

Pensioenfondsen Perioden BalansActivaTotaal activa (mld euro) BalansActivaOnroerende zaken en inventaris (mld euro) BalansActivaHypothecaire leningen (mld euro) ActivaEffectenTotaal effecten (mld euro) ActivaEffectenAandelen (mld euro) ActivaEffectenObligaties (mld euro) BalansActivaLeningen op schuldbekentenis (mld euro) BalansActivaNiet-geconsolideerde deelnemingen (mld euro) BalansActivaDeposito's en liquide middelen (mld euro) BalansActivaPremiereserve herverzekering (mld euro) BalansActivaOverige vorderingen (mld euro) BalansPassivaTotaal passiva (mld euro) BalansPassivaStichtingskapitaal en reserves (mld euro) BalansPassivaVoorziening pensioenverplichtingen (mld euro) BalansPassivaLeningen (mld euro) BalansPassivaOverige schulden (mld euro) ResultatenrekeningLastenTotaal lasten (mld euro) ResultatenrekeningLastenVermeerdering technische voorziening (mld euro) ResultatenrekeningLastenUitkeringen en afkopen eigen rekening (mld euro) ResultatenrekeningLastenOnkosten (mld euro) ResultatenrekeningLastenAndere lasten (mld euro) ResultatenrekeningLastenGeboekt ten gunste van reserves (mld euro) ResultatenrekeningLastenOverdrachten (mld euro) ResultatenrekeningBatenTotaal baten (mld euro) ResultatenrekeningBatenPremies eigen rekening (mld euro) ResultatenrekeningBatenBeleggingsopbrengsten (mld euro) ResultatenrekeningBatenOpbrengst onroerende zaken (mld euro) ResultatenrekeningBatenWinst en bijschrijving op beleggingen (mld euro) ResultatenrekeningBatenAndere baten (mld euro) ResultatenrekeningBatenOverdrachten (mld euro)
Totaal pensioenfondsen 2015 1.175,7 12,7 27,1 1.037,4 495,8 541,6 16,9 2,0 22,0 12,5 45,1 1.175,7 26,8 1.139,6 0,2 9,2 49,1 72,5 27,6 1,1 1,0 -56,4 3,4 49,1 28,3 23,5 2,9 -10,5 0,3 4,5
Bedrijfstakpensioenfondsen 2015 858,3 11,3 19,8 768,0 384,9 383,0 11,2 1,6 15,3 2,6 28,5 858,3 -12,0 863,2 0,0 7,1 38,7 62,3 20,2 0,8 0,4 -45,6 0,6 38,7 22,4 18,0 1,8 -8,2 0,1 4,6
Ondernemingspensioenfondsen 2015 288,3 1,3 7,3 244,4 100,3 144,0 4,5 0,4 6,4 9,7 14,4 288,3 35,2 251,0 0,2 2,0 9,6 8,9 6,6 0,3 0,6 -9,5 2,7 9,6 5,4 5,0 1,0 -2,0 0,2 -0,1
Beroeps- en overige pensioenfondsen 2015 29,1 0,1 0,0 25,1 10,5 14,6 1,2 0,0 0,3 0,2 2,2 29,1 3,6 25,4 0,0 0,1 0,8 1,3 0,8 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,8 0,5 0,5 0,1 -0,3 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens