Regionale prognose; bevolkingsopbouw, 2005 - 2025

Regionale prognose; bevolkingsopbouw, 2005 - 2025

Alle leeftijden Geslacht Regio's 2005 Perioden Totale bevolking (aantal) Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal)
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Nederland 2006 16.328.200 13.180.474 1.427.296 582.180 845.116 1.720.430 1.016.412 704.018
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Nederland 2015 16.640.640 13.117.174 1.555.429 678.924 876.505 1.968.037 1.048.338 919.699
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Nederland 2025 16.934.122 12.973.351 1.729.347 805.827 923.520 2.231.424 1.124.686 1.106.738
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2006 1.701.655 1.530.165 97.465 38.420 59.045 74.025 48.011 26.014
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2015 1.724.121 1.510.927 118.401 54.091 64.310 94.793 58.216 36.577
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2025 1.754.963 1.482.270 147.917 76.274 71.643 124.776 75.813 48.963
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2006 3.455.781 2.933.815 255.995 92.662 163.333 265.971 158.288 107.683
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2015 3.540.843 2.942.489 275.496 108.086 167.410 322.858 176.778 146.080
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2025 3.611.502 2.932.623 299.193 127.109 172.084 379.686 198.950 180.736
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2006 7.625.951 5.755.821 725.686 324.595 401.091 1.144.444 672.119 472.325
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2015 7.851.553 5.748.388 819.530 388.213 431.317 1.283.635 672.746 610.889
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2025 8.085.332 5.711.640 946.259 470.682 475.577 1.427.433 699.684 727.749
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2006 3.544.813 2.960.673 348.150 126.503 221.647 235.990 137.994 97.996
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2015 3.524.123 2.915.370 342.002 128.534 213.468 266.751 140.598 126.153
Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2025 3.482.325 2.846.818 335.978 131.762 204.216 299.529 150.239 149.290
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Nederland 2006 3.985.794 3.086.852 260.264 54.350 205.914 638.678 108.136 530.542
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Nederland 2015 3.837.810 2.906.539 292.503 65.426 227.077 638.768 74.709 564.059
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Nederland 2025 3.713.428 2.786.182 355.793 80.024 275.769 571.453 78.922 492.531
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2006 408.649 360.100 20.230 4.576 15.654 28.319 8.254 20.065
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2015 396.770 337.817 27.815 8.726 19.089 31.138 8.599 22.539
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2025 399.231 321.140 42.788 17.399 25.389 35.303 13.854 21.449
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2006 888.078 740.794 45.719 8.308 37.411 101.565 19.183 82.382
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2015 850.361 695.221 51.932 10.652 41.280 103.208 13.503 89.705
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2025 827.382 667.035 66.087 16.341 49.746 94.260 14.528 79.732
0 tot 20 jaar Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2006 1.851.904 1.298.849 135.149 28.600 106.549 417.906 64.947 352.959
0 tot 20 jaar Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2015 1.831.315 1.258.947 155.479 34.021 121.458 416.889 41.505 375.384
0 tot 20 jaar Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2025 1.768.417 1.217.191 184.541 31.942 152.599 366.685 35.959 330.726
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2006 837.163 687.109 59.166 12.866 46.300 90.888 15.752 75.136
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2015 759.364 614.554 57.277 12.027 45.250 87.533 11.102 76.431
0 tot 20 jaar Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2025 718.398 580.816 62.377 14.342 48.035 75.205 14.581 60.624
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Nederland 2006 10.023.366 8.043.819 951.193 426.919 524.274 1.028.354 856.701 171.653
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Nederland 2015 9.924.611 7.706.408 986.670 494.356 492.314 1.231.533 878.721 352.812
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Nederland 2025 9.721.366 7.188.131 1.047.208 587.251 459.957 1.486.027 876.950 609.077
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2006 1.033.831 925.062 64.511 28.006 36.505 44.258 38.402 5.856
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2015 1.011.624 879.130 72.185 37.274 34.911 60.309 46.412 13.897
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Noord-Nederland (LD) 2025 980.904 816.825 81.761 48.464 33.297 82.318 55.038 27.280
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2006 2.093.158 1.767.754 168.294 66.537 101.757 157.110 132.091 25.019
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2015 2.097.384 1.722.849 169.428 76.623 92.805 205.107 149.176 55.931
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Oost-Nederland (LD) 2025 2.053.855 1.625.251 170.101 86.761 83.340 258.503 158.339 100.164
20 tot 65 jaar Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2006 4.715.713 3.529.888 496.842 241.773 255.069 688.983 570.851 118.132
20 tot 65 jaar Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2015 4.713.114 3.371.986 541.201 290.289 250.912 799.927 566.375 233.552
20 tot 65 jaar Totaal bevolking West-Nederland (LD) 2025 4.714.764 3.165.052 606.905 364.294 242.611 942.807 549.276 393.531
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2006 2.180.664 1.821.115 221.546 90.603 130.943 138.003 115.357 22.646
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2015 2.102.489 1.732.443 203.856 90.170 113.686 166.190 116.758 49.432
20 tot 65 jaar Totaal bevolking Zuid-Nederland (LD) 2025 1.971.843 1.581.003 188.441 87.732 100.709 202.399 114.297 88.102
Bron: CBS, RPB
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling bevolking per
regio naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005-2025
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
4 oktober 2006.
De cijfers voor de geslachtverhouding bij de jonge leeftijden
zijn voor een beperkt aantal gemeenten gecorrigeerd. Daarnaast
zijn voor een aantal bovengemeentelijke regio's de
bevolkingscijfers aangepast omdat in deze gevallen een onjuiste
samentelling was gemaakt van de cijfers uit de onderliggende
gemeenten. Het betreft de COROP-gebieden Achterhoek,
Arnhem/Nijmegen, Delft & Westland; grootstedelijke agglomeraties
's Gravenhage, Rotterdam, Eindhoven; stadsgewesten Arnhem,
's Gravenhage, Rotterdam, Eindhoven; provincies Gelderland,
Zuid Holland; landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland.
De cijfers voor deze regio's zijn opnieuw uit de gemeentelijke
cijfers afgeleid.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In januari 2008 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Herkomstgroepering en generatie
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azi% (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi% zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.