Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom


Deze tabel bevat gegevens over de leerlingen die vertraging oplopen in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, woonregio en schoolregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 28 juni 2019:
De definitieve cijfers over de overgang van schooljaar 2016/'17 naar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over de overgang van schooljaar 2017/'18 naar 2018/'19 zijn toegevoegd.
De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor vo algemene leerjaren 1-3 veranderd in algemeen leerjaar 3 voor havo en vwo. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal 2020 komen de definitieve cijfers over de overgang van schooljaar 2017/'18 naar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over de overgang van schooljaar 2018/'19 naar 2019/'20 beschikbaar.

Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom

Geslacht Onderwijssoorten Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal aantal leerlingen (aantal) Aantallen vertraagde leerlingenTotaal vertraagde leerlingen (aantal) Aantallen vertraagde leerlingenVertraagde leerlingen naar hoger niveau (aantal) Aantallen vertraagde leerlingenVertraagde leerlingen naar lager niveau (aantal) Aantallen vertraagde leerlingenVertraagde leerlingen naar gelijk niveau (aantal) Percentages vertraagde leerlingenTotaal vertraagde leerlingen (%) Percentages vertraagde leerlingenVertraagde leerlingen naar hoger niveau (%) Percentages vertraagde leerlingenVertraagde leerlingen naar lager niveau (%) Percentages vertraagde leerlingenVertraagde leerlingen naar gelijk niveau (%)
Totaal mannen en vrouwen Vmbo 3 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 107.181 7.008 142 912 5.954 7 0 1 6
Totaal mannen en vrouwen Vmbo 4 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 108.214 13.072 8.237 139 4.696 12 8 0 4
Totaal mannen en vrouwen Havo 3 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 46.255 3.181 11 282 2.888 7 0 1 6
Totaal mannen en vrouwen Havo 4 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 63.564 8.829 18 76 8.735 14 0 0 14
Totaal mannen en vrouwen Havo 5 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 57.299 6.718 2.878 3.840 12 5 7
Totaal mannen en vrouwen Vwo 3 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 45.255 1.291 245 1.046 3 1 2
Totaal mannen en vrouwen Vwo 4 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 43.907 4.003 1.567 2.436 9 4 6
Totaal mannen en vrouwen Vwo 5 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 44.643 4.576 1.538 3.038 10 3 7
Totaal mannen en vrouwen Vwo 6 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 39.901 1.401 1.401 4 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens