Vo; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom 2003/'04 - 2018/'19

Vo; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom 2003/'04 - 2018/'19

Geslacht Onderwijssoorten Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal aantal leerlingen (aantal) Aantallen vertraagde leerlingen Totaal vertraagde leerlingen (aantal) Aantallen vertraagde leerlingen Vertraagde leerlingen naar hoger niveau (aantal) Aantallen vertraagde leerlingen Vertraagde leerlingen naar lager niveau (aantal) Aantallen vertraagde leerlingen Vertraagde leerlingen naar gelijk niveau (aantal) Percentages vertraagde leerlingen Totaal vertraagde leerlingen (%) Percentages vertraagde leerlingen Vertraagde leerlingen naar hoger niveau (%) Percentages vertraagde leerlingen Vertraagde leerlingen naar lager niveau (%) Percentages vertraagde leerlingen Vertraagde leerlingen naar gelijk niveau (%)
Totaal mannen en vrouwen Vmbo 3 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 107.181 7.008 142 912 5.954 7 0 1 6
Totaal mannen en vrouwen Vmbo 4 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 108.214 13.072 8.237 139 4.696 12 8 0 4
Totaal mannen en vrouwen Havo 3 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 46.255 3.181 11 282 2.888 7 0 1 6
Totaal mannen en vrouwen Havo 4 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 63.564 8.829 18 76 8.735 14 0 0 14
Totaal mannen en vrouwen Havo 5 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 57.299 6.718 2.878 3.840 12 5 7
Totaal mannen en vrouwen Vwo 3 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 45.255 1.291 245 1.046 3 1 2
Totaal mannen en vrouwen Vwo 4 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 43.907 4.003 1.567 2.436 9 4 6
Totaal mannen en vrouwen Vwo 5 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 44.643 4.576 1.538 3.038 10 3 7
Totaal mannen en vrouwen Vwo 6 Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 naar 2018/'19 Nederland 39.901 1.401 1.401 4 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de leerlingen die vertraging oplopen in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, woonregio en schoolregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal leerlingen
Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Exclusief het
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
De perioden 2003/'04 en 2004/'05 zijn exclusief de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra (zogenaamde landbouwleerlingen).
Aantallen vertraagde leerlingen
Totaal vertraagde leerlingen
Een leerling is vertraagd wanneer hij/zij in een volgend schooljaar
in hetzelfde leerjaar zit.
Vertraagde leerlingen naar hoger niveau
Een leerling is vertraagd en naar een hoger niveau gegaan (opstroom) wanneer hij/zij in een volgend schooljaar in hetzelfde leerjaar zit én in een hoger niveau. Dit is het geval wanneer een
leerling bijvoorbeeld van havo-3 naar vwo-3 gaat. De overgang van
de gemengde naar de theoretische leerweg wordt niet als opstroom gezien.
Onder de vertraagde leerlingen in de eerste twee leerjaren en van de Vrije School wordt niet gekeken naar verschuiving in niveau.
Vertraagde leerlingen naar lager niveau
Een leerling is vertraagd en naar een lager niveau gegaan (afstroom) wanneer hij/zij in een volgend schooljaar in hetzelfde leerjaar zit én in een lager niveau. Dit is het geval wanneer een
leerling bijvoorbeeld van vwo-3 naar havo-3 gaat. De overgang van
de theoretische naar de gemengde leerweg wordt niet als afstroom gezien.
Onder de vertraagde leerlingen in de eerste twee leerjaren en van de Vrije School wordt niet gekeken naar verschuiving in niveau.
Vertraagde leerlingen naar gelijk niveau
Een leerling is vertraagd en naar een gelijk niveau gegaan (zittenblijven) wanneer hij/zij in een volgend schooljaar in hetzelfde leerjaar zit én op hetzelfde niveau is gebleven. Dit is het geval wanneer een leerling bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar in vwo-3 zit. De theoretische en de gemengde leerweg worden als hetzelfde
niveau gezien.
Onder de vertraagde leerlingen in de eerste twee leerjaren en van de Vrije School wordt niet gekeken naar verschuiving in niveau.
Percentages vertraagde leerlingen
Totaal vertraagde leerlingen
Een leerling is vertraagd wanneer hij/zij in een volgend schooljaar
in hetzelfde leerjaar zit.
Vertraagde leerlingen naar hoger niveau
Een leerling is vertraagd en naar een hoger niveau gegaan (opstroom) wanneer hij/zij in een volgend schooljaar in hetzelfde leerjaar zit én in een hoger niveau. Dit is het geval wanneer een
leerling bijvoorbeeld van havo-3 naar vwo-3 gaat. De overgang van
de gemengde naar de theoretische leerweg wordt niet als opstroom gezien.
Onder de vertraagde leerlingen in de eerste twee leerjaren en van de Vrije School wordt niet gekeken naar verschuiving in niveau.
Vertraagde leerlingen naar lager niveau
Een leerling is vertraagd en naar een lager niveau gegaan (afstroom) wanneer hij/zij in een volgend schooljaar in hetzelfde leerjaar zit én in een lager niveau. Dit is het geval wanneer een
leerling bijvoorbeeld van vwo-3 naar havo-3 gaat. De overgang van
de theoretische naar de gemengde leerweg wordt niet als afstroom gezien.
Onder de vertraagde leerlingen in de eerste twee leerjaren en van de Vrije School wordt niet gekeken naar verschuiving in niveau.
Vertraagde leerlingen naar gelijk niveau
Een leerling is vertraagd en naar een gelijk niveau gegaan (zittenblijven) wanneer hij/zij in een volgend schooljaar in hetzelfde leerjaar zit én op hetzelfde niveau is gebleven. Dit is het
geval wanneer een leerling bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar in
vwo-3 zit. De theoretische en de gemengde leerweg worden als hetzelfde niveau gezien.
Onder de vertraagde leerlingen in de eerste twee leerjaren en van de Vrije School wordt niet gekeken naar verschuiving in niveau.