Ondernemingsklimaat; bedrijfsdemografische dynamiek in Nederland

Ondernemingsklimaat; bedrijfsdemografische dynamiek in Nederland

Bedrijfstakken/branches Perioden Oprichtingen van bedrijven in Nederland Oprichtingen van bedrijven, totaal (aantal) Oprichtingen van bedrijven in Nederland Als % van bedrijven in bedrijfstak (% van aantal bedrijven in bedrijfstak) Oprichtingen van bedrijven in Nederland Als % van bedrijven in Nederland (% van totaal aantal bedrijven) Opheffingen van bedrijven in Nederland Opheffingen van bedrijven, totaal (aantal) Opheffingen van bedrijven in Nederland Als % van bedrijven in bedrijfstak (% van aantal bedrijven in bedrijfstak) Opheffingen van bedrijven in Nederland Als % van bedrijven in Nederland (% van totaal aantal bedrijven) Bedrijfsdemografische dynamiek Som van oprichtingen en opheffingen (aantal) Bedrijfsdemografische dynamiek Als % van bedrijven in bedrijfstak (% van aantal bedrijven in bedrijfstak) Bedrijfsdemografische dynamiek Als % van bedrijven in Nederland (% van totaal aantal bedrijven)
Bedrijfstakken, totaal 1990 38.500 . 7,8 18.700 . 3,8 57.200 . 11,6
Bedrijfstakken, totaal 1995 56.100 . 9,3 28.600 . 4,7 84.700 . 14,0
Bedrijfstakken, totaal 2000 74.900 . 10,4 39.900 . 5,6 114.800 . 16,0
Bedrijfstakken, totaal 2001 68.000 . 9,3 43.800 . 6,0 111.800 . 15,2
Bedrijfstakken, totaal 2002 61.600 . 8,3 44.100 . 5,9 105.700 . 14,2
Bedrijfstakken, totaal 2003 59.000 . 7,9 48.300 . 6,5 107.300 . 14,3
Bedrijfstakken, totaal 2004 67.700 . 9,0 47.400 . 6,3 115.100 . 15,4
Nijverheid 1990 6.500 6,9 1,3 3.100 3,2 0,6 9.600 10,2 1,9
Nijverheid 1995 9.600 8,5 1,6 4.200 3,7 0,7 13.800 12,2 2,3
Nijverheid 2000 15.400 11,1 2,1 6.800 4,9 0,9 22.200 16,0 3,1
Nijverheid 2001 14.500 10,1 2,0 7.600 5,3 1,0 22.100 15,4 3,0
Nijverheid 2002 12.300 8,4 1,7 8.300 5,7 1,1 20.600 14,1 2,8
Nijverheid 2003 10.600 7,2 1,4 9.600 6,6 1,3 20.200 13,8 2,7
Nijverheid 2004 12.600 8,6 1,7 8.900 6,1 1,2 21.500 14,7 2,9
Handel 1990 15.200 6,5 3,1 9.800 4,2 2,0 25.000 10,7 5,1
Handel 1995 21.900 8,3 3,6 14.400 5,4 2,4 36.300 13,7 6,0
Handel 2000 19.100 7,0 2,7 16.100 5,9 2,2 35.200 12,9 4,9
Handel 2001 17.700 6,5 2,4 16.500 6,1 2,2 34.200 12,6 4,7
Handel 2002 17.500 6,4 2,3 15.300 5,6 2,1 32.800 12,0 4,4
Handel 2003 18.800 6,9 2,5 16.900 6,2 2,3 35.700 13,1 4,8
Handel 2004 21.400 7,9 2,9 17.800 6,5 2,4 39.200 14,4 5,2
Transport en diensten 1990 16.700 10,2 3,4 5.900 3,6 1,2 22.600 13,8 4,6
Transport en diensten 1995 24.600 10,8 4,1 10.000 4,4 1,6 34.600 15,2 5,7
Transport en diensten 2000 40.400 13,2 5,6 17.000 5,5 2,4 57.400 18,8 8,0
Transport en diensten 2001 35.700 11,2 4,9 19.800 6,2 2,7 55.500 17,4 7,6
Transport en diensten 2002 31.800 9,7 4,3 20.400 6,3 2,7 52.200 16,0 7,0
Transport en diensten 2003 29.700 9,0 4,0 21.900 6,6 2,9 51.600 15,6 6,9
Transport en diensten 2004 33.700 10,2 4,5 20.700 6,3 2,8 54.400 16,5 7,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Oprichtingen en opheffingen van bedrijven en bedrijfsdemografische
dynamiek naar bedrijfstak.
1987 - 2004
Gewijzigd op 26 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Oprichtingen van bedrijven in Nederland
Aantal oprichtingen van bedrijven.
Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) verzamelt,
met behulp van partners, deze gegevens in het kader van de 'Internationale
Benchmark Ondernemerschap'. Hierbij wordt de hoofdvestiging gebruikt als
een goede benadering voor het begrip 'bedrijf'.
Let op: de hier weergegeven cijfers zijn niet gelijk aan elders door het
CBS gepubliceerde cijfers over oprichtingen van bedrijven in Nederland.
Meer informatie hierover is te vinden in de algemene toelichting bij deze
tabel.
Oprichtingen van bedrijven, totaal
Als % van bedrijven in bedrijfstak
Totaal aantal oprichtingen van bedrijven, weergegeven als percentage van
het totaal aantal bedrijven in dezelfde bedrijfstak.
Als % van bedrijven in Nederland
Totaal aantal oprichtingen van bedrijven, weergegeven als percentage van
het totaal aantal bedrijven in Nederland.
Opheffingen van bedrijven in Nederland
Aantal opheffingen van bedrijven.
Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) verzamelt,
met behulp van partners, deze gegevens in het kader van de 'Internationale
Benchmark Ondernemerschap'. Hierbij wordt de hoofdvestiging gebruikt als
een goede benadering voor het begrip 'bedrijf'.
Let op: de hier weergegeven cijfers zijn niet gelijk aan elders door het
CBS gepubliceerde cijfers over opheffingen van bedrijven in Nederland.
Meer informatie hierover is te vinden in de algemene toelichting bij deze
tabel.
Opheffingen van bedrijven, totaal
Als % van bedrijven in bedrijfstak
Totaal aantal opheffingen van bedrijven, weergegeven als percentage van
het totaal aantal bedrijven in dezelfde bedrijfstak.
Als % van bedrijven in Nederland
Totaal aantal opheffingen van bedrijven, weergegeven als percentage van
het totaal aantal bedrijven in Nederland.
Bedrijfsdemografische dynamiek
Som van oprichtingen en opheffingen van bedrijven.
Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) verzamelt,
met behulp van partners, deze gegevens in het kader van de 'Internationale
Benchmark Ondernemerschap'. Hierbij wordt de hoofdvestiging gebruikt als
een goede benadering voor het begrip 'bedrijf'.
Let op: de hier weergegeven cijfers zijn niet gelijk aan elders door het
CBS gepubliceerde cijfers over oprichtingen en opheffingen van bedrijven
in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden in de algemene
toelichting bij deze tabel.
Som van oprichtingen en opheffingen
Som van oprichtingen en opheffingen van bedrijven.
Als % van bedrijven in bedrijfstak
Som oprichtingen en opheffingen van bedrijven, weergegeven als percentage
van het totaal aantal bedrijven in dezelfde bedrijfstak.
Als % van bedrijven in Nederland
Som oprichtingen en opheffingen van bedrijven, weergegeven als percentage
van het totaal aantal bedrijven in Nederland.