Ondernemingsklimaat; kerncijfers internationaal vergeleken 1990-2009

Ondernemingsklimaat; kerncijfers internationaal vergeleken 1990-2009

Landen Perioden Bruto binnenlands product Bbp, totaal (miljoenen US-dollar) Bruto binnenlands product Bbp, per hoofd van de bevolking (US-dollar) Export Export van goederen en diensten (% van het bbp) Export Export van hightechgoederen (% van totale export goederen) Directe Buitenlandse Investeringen (miljoenen US-dollar) Toegevoegde waarde in de dienstensector (% van het bbp) Bevolkingsomvang (miljoenen personen)
Duitsland 1990 1.714.470 20.630 25 11 3.004 61 79,4
Duitsland 1995 2.522.792 28.630 24 13 11.985 67 81,6
Duitsland 2000 1.900.221 25.510 33 18 210.085 68 82,2
Duitsland 2005 2.788.390 35.080 41 17 46.473 70 82,5
Duitsland 2008 3.634.526 42.670 47 14 26.804 69 82,1
Duitsland 2009 3.330.032 42.450 41 . 39.153 73 81,9
Frankrijk 1990 1.244.459 20.240 21 16 13.183 69 56,7
Frankrijk 1995 1.569.983 25.190 23 19 23.736 72 57,8
Frankrijk 2000 1.327.964 24.450 29 24 42.379 74 58,9
Frankrijk 2005 2.146.530 34.930 26 20 84.997 77 60,9
Frankrijk 2008 2.854.229 42.080 27 20 64.577 78 62,3
Frankrijk 2009 2.649.390 42.620 23 . 59.989 79 62,6
Nederland 1990 294.871 18.820 56 16 10.676 66 15,0
Nederland 1995 418.969 25.630 59 24 12.206 69 15,5
Nederland 2000 385.075 26.580 70 35 63.119 72 15,9
Nederland 2005 638.471 39.870 70 31 47.328 74 16,3
Nederland 2008 872.865 48.520 77 22 5.691 73 16,4
Nederland 2009 792.128 48.460 69 . 33.287 74 16,5
Verenigd Koninkrijk 1990 1.012.576 16.600 24 24 33.504 64 57,2
Verenigd Koninkrijk 1995 1.157.119 19.620 28 27 21.731 67 58,0
Verenigd Koninkrijk 2000 1.477.581 25.910 28 32 122.157 72 58,9
Verenigd Koninkrijk 2005 2.280.114 38.880 26 28 177.405 76 60,2
Verenigd Koninkrijk 2008 2.662.652 45.760 29 19 93.506 77 61,4
Verenigd Koninkrijk 2009 2.174.530 41.370 28 . 24.799 78 61,8
Australië 1990 314.519 17.420 15 8 8.111 64 17,1
Australië 1995 371.091 19.470 18 13 12.026 68 18,1
Australië 2000 416.923 21.260 19 15 13.618 70 19,2
Australië 2005 696.034 30.400 18 13 -35.601 70 20,4
Australië 2008 1.039.415 41.890 20 12 47.281 68 21,4
Australië 2009 924.843 43.770 . . 22.572 . 21,9
Singapore 1990 36.842 12.050 . 40 5.575 65 3,0
Singapore 1995 84.291 23.570 . 54 11.535 65 3,5
Singapore 2000 92.717 23.350 . 63 16.484 64 4,0
Singapore 2005 125.418 28.340 228 57 15.460 69 4,3
Singapore 2008 193.332 37.650 221 51 10.912 74 4,8
Singapore 2009 182.232 37.220 . . 16.809 . 5,0
Verenigde Staten 1990 5.754.800 23.250 10 33 48.490 70 249,6
Verenigde Staten 1995 7.359.300 28.130 11 31 57.800 72 266,3
Verenigde Staten 2000 9.898.800 34.890 11 34 321.274 75 282,2
Verenigde Staten 2005 12.579.700 44.620 10 30 112.638 77 295,8
Verenigde Staten 2008 14.369.100 47.580 13 27 328.334 77 304,4
Verenigde Staten 2009 14.119.000 46.360 11 . 134.710 . 307,0
Zuid-Afrika 1990 112.014 3.390 24 . -76 55 35,2
Zuid-Afrika 1995 151.113 3.740 23 6 1.248 61 39,1
Zuid-Afrika 2000 132.878 3.050 28 7 969 65 44,0
Zuid-Afrika 2005 247.064 4.850 27 7 6.522 66 47,2
Zuid-Afrika 2008 276.451 5.870 35 5 9.645 64 48,8
Zuid-Afrika 2009 285.366 5.760 27 . 5.628 66 49,3
Zuid-Korea 1990 263.777 6.000 28 18 789 49 42,9
Zuid-Korea 1995 517.118 10.770 29 26 1.776 52 45,1
Zuid-Korea 2000 533.384 9.910 39 35 9.283 57 47,0
Zuid-Korea 2005 844.863 16.900 39 32 6.309 59 48,1
Zuid-Korea 2008 931.402 21.570 53 . 3.311 61 48,6
Zuid-Korea 2009 832.512 19.830 50 . 1.506 61 48,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor zestig landen kerncijfers over de bevolkings- en economische ontwikkeling. Het betreft de volgende elementaire indicatoren:
- bruto binnenlands product;
- bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking;
- export van goederen en diensten;
- export van hightechgoederen;
- directe buitenlandse investeringen, inkomend;
- toegevoegde waarde in de dienstensector;
- bevolkingsomvang.

Deze indicatoren geven een globaal beeld van de economische omvang en handelspositie van een land. De nationaal-economische ontwikkeling bepaalt het basisklimaat waarbinnen ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Een goede economische ontwikkeling zorgt voor een gunstig klimaat, waarin ondernemingen goed kunnen functioneren.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 t/m 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per april 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product
Som van de bruto toegevoegde waarde (bbp) van alle bedrijven uit een
land plus belastingen minus subsidies.
De hier gegeven waarden voor het bbp zijn omgerekend naar US-dollars
om een vergelijking tussen landen mogelijk te maken, en komen dus niet
direct overeen met de elders door het CBS gepubliceerde cijfers over het
bbp in euro's. Door de sterke fluctuaties in de wisselkoers tussen euro
en dollar zijn deze cijfers niet geschikt om een beeld te krijgen van het
verloop van het Nederlandse bbp door de jaren heen. Deze cijfers zijn wel
geschikt om een vergelijking, per jaar, tussen verschillende landen te
maken.
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Bbp, totaal
Bruto binnenlands product, totaal.
De waarden zijn omgerekend naar US-dollars met behulp van de
wisselkoersen van het betreffende verslagjaar.
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Bbp, per hoofd van de bevolking
Bruto binnenlands product gedeeld door de bevolkingsomvang.
De waarden zijn omgerekend naar US-dollars met behulp van de
wisselkoersen van het betreffende verslagjaar.
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Export
Waarde van de producten uit een land die worden aangeboden aan
het buitenland.
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Export van goederen en diensten
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Export van hightechgoederen
Hightechgoederen zijn gebaseerd op geavanceerde technologie.
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Directe Buitenlandse Investeringen
Directe Buitenlandse Investeringen, inkomend.
Investeringen van een bedrijf of andere organisatie uit een land
(economie) in een bedrijf uit een ander land met de bedoeling een
blijvend belang te verwerven. Absolute controle door de buitenlandse
investeerder is niet vereist; een aandeel van minimaal 10 procent houdt
in dat de investeerder de leiding van het bedrijf kan beïnvloeden, of
direct aan de leiding kan deelnemen.
De waarden zijn omgerekend naar US-dollars met behulp van de
wisselkoersen van het betreffende verslagjaar.
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Toegevoegde waarde in de dienstensector
Totale productie van de dienstensector, bestaande uit alle
geproduceerde goederen en diensten minus de daarvoor gebruikte
inputs (bijvoorbeeld grondstoffen).
Bron: World Bank, World Development Indicators.
Bevolkingsomvang
Het aantal inwoners van een land.
Bron: World Bank, World Development Indicators.