Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012


Deze tabel geeft een internationale vergelijking van de prestaties van de economie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal breed geaccepteerde economische basisvariabelen zoals het bruto binnenlands product en de arbeidsparticipatie. Deze indicatoren worden aangevuld met indicatoren op het terrein van levenskwaliteit en ecologische duurzaamheid.

Let op: om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over de jaren: 1960, 1970, 1980 en vanaf 1990 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De externe bronnen leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens zijn in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet langer van toepassing.

Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012

Landen Perioden Arbeidsproductiviteit (in bbp)Bbp, per hoofd van de bevolking (1 000 PPS) Arbeidsproductiviteit (in bbp)Bbp, volumemutatie (in % van voorgaand jaar) Arbeidsproductiviteit (in bbp)Bbp, per gewerkt uur (US-dollar (2005 PPP)) Arbeidsproductiviteit (in bbp)Bbp, per werkzame persoon (1 000 US-dollar (2005 PPP)) ArbeidsinzetWerkzame beroepsbevolkingTotaal werkzame beroepsbevolking (% van de bevolking 15-64 jaar) Werkzame beroepsbevolkingNaar geslachtMannen (% van de mannelijke bevolking 15-64 jaar) Werkzame beroepsbevolkingNaar geslachtVrouwen (% van de vrouwelijke bevolking 15-64 jaa) Werkzame beroepsbevolkingNaar leeftijd15-24 jaar (% van de bevolking 15-24 jaar) Werkzame beroepsbevolkingNaar leeftijd25-54 jaar (% van de bevolking 25-54 jaar) Werkzame beroepsbevolkingNaar leeftijd55-64 jaar (% van de bevolking 55-64 jaar) ArbeidsinzetGewerkte uren per werkzame persoon (uren per jaar) LevenskwaliteitLevensverwachting bij geboorteTotaal mannen en vrouwen (jaren) LevenskwaliteitLevensverwachting bij geboorteMannen (jaren) LevenskwaliteitLevensverwachting bij geboorteVrouwen (jaren) LevenskwaliteitInkomens-kwintiel-aandeel-ratio (verhoudingsgetal) Ecologische duurzaamheidEnergieverbruik per eenheid bbp (kg olie-equivalent per 1 000 euro bbp) Ecologische duurzaamheidCO2-uitstoot (1 000 kg per hoofd van de bevolking) Ecologische duurzaamheidGroene stroom (% van totale elektriciteitsverbruik)
Australië 1990 16,0 1,5 29,8 53,2 68,4 79,2 57,4 62,7 76,0 41,5 1.785 77,0 73,9 80,1 . . 15,1 .
Australië 1995 18,7 3,6 32,4 58,3 67,7 76,4 59,0 60,8 75,2 41,7 1.798 77,9 75,0 80,8 . . 15,7 .
Australië 2000 24,4 3,2 36,6 65,2 69,3 77,1 61,4 62,1 76,3 46,2 1.780 79,3 76,6 82,0 . . 17,6 .
Australië 2005 29,4 3,3 40,0 69,2 71,5 78,5 64,6 63,3 78,8 53,5 1.729 80,9 78,5 83,3 . . 18,0 .
Australië 2010 31,6 2,6 41,9 71,0 72,4 78,6 66,2 60,7 79,5 60,6 1.694 81,8 79,5 84,0 . . 17,0 .
Australië 2011 32,3 2,4 42,1 71,4 72,7 78,7 66,7 60,7 79,8 61,1 1.698 82,0 79,7 84,2 . . . .
Australië 2012 33,8 3,6 43,3 73,3 72,3 78,1 66,6 59,7 79,5 61,4 1.690 . . . . . . .
België 1990 16,8 3,1 41,7 63,5 54,4 68,1 40,8 30,4 71,7 21,4 1.522 76,1 72,7 79,5 . 260 10,8 0,8
België 1995 18,9 2,4 47,4 68,8 56,3 66,9 45,4 26,6 73,8 23,3 1.452 76,9 73,5 80,4 4,5 222 11,4 0,9
België 2000 24,0 3,7 51,0 74,6 60,9 69,8 51,9 30,3 77,9 25,0 1.464 77,8 74,6 81,0 4,3 211 11,6 1,2
België 2005 27,0 1,8 53,7 77,8 61,1 68,3 53,8 27,5 78,3 31,8 1.448 79,1 76,2 81,9 4,0 194 10,7 2,3
België 2010 29,2 2,4 54,9 78,5 62,0 67,4 56,5 25,2 80,0 37,3 1.429 80,3 77,6 83,0 3,9 191 9,8 6,8
België 2011 29,9 1,9 55,0 78,9 61,9 67,1 56,7 26,0 79,3 38,7 1.436 80,5 77,8 83,2 3,9 182 . 9,0
België 2012 30,3 -0,3 54,7 78,6 61,8 66,9 56,8 25,3 79,3 39,5 1.436 . . . . . . .
Canada 1990 17,6 0,1 32,6 58,8 70,3 77,9 62,8 61,3 78,1 46,2 1.804 77,6 74,4 80,9 . . 15,6 .
Canada 1995 19,1 2,7 35,4 63,0 67,5 73,4 61,6 53,8 76,2 43,2 1.782 78,0 75,0 81,1 . . 15,9 .
Canada 2000 24,8 5,1 38,8 69,3 70,9 76,2 65,6 56,2 79,9 48,1 1.785 79,0 76,3 81,9 . . 17,4 .
Canada 2005 29,4 3,1 41,1 72,1 72,4 76,6 68,2 57,7 81,3 54,7 1.753 80,1 77,7 82,8 . . 17,3 .
Canada 2010 30,1 3,2 42,4 72,4 71,5 74,2 68,8 55,0 80,5 58,3 1.709 . . . . . 15,7 .
Canada 2011 30,9 2,6 42,9 73,2 72,0 75,0 68,9 55,4 81,0 58,7 1.706 . . . . . . .
Canada 2012 31,9 1,8 42,9 73,7 72,2 75,2 69,2 54,5 81,4 59,8 1.717 . . . . . . .
Denemarken 1990 16,6 1,6 32,1 48,9 75,4 80,1 70,6 65,0 84,0 53,6 1.525 74,9 72,0 77,8 . 119 9,8 2,5
Denemarken 1995 19,3 3,1 37,6 56,5 73,9 80,7 67,0 65,9 81,7 49,3 1.504 75,3 72,7 77,9 2,9 120 11,1 5,2
Denemarken 2000 25,1 3,5 40,0 62,3 76,4 80,7 72,1 67,1 84,3 54,6 1.558 76,9 74,5 79,2 . 102 9,5 15,3
Denemarken 2005 27,8 2,4 42,0 65,4 75,9 79,8 71,9 62,3 84,5 59,5 1.556 78,3 76,0 80,5 3,5 95 8,9 26,3
Denemarken 2010 31,3 1,6 43,6 66,4 73,3 75,6 71,1 58,1 82,8 58,4 1.523 79,3 77,2 81,4 4,4 94 8,5 33,1
Denemarken 2011 31,5 1,1 44,0 67,2 73,1 75,9 70,4 57,5 82,3 59,5 1.527 79,9 77,8 81,9 4,4 91 . 38,8
Denemarken 2012 31,9 -0,5 44,1 67,2 72,6 75,2 70,0 55,0 81,9 60,8 1.524 . . . . . . .
Duitsland 1990 . 5,5 . . 64,1 75,7 52,2 56,4 73,6 36,8 1.584 75,3 72,0 78,5 . . 12,0 3,5
Duitsland 1995 18,9 1,8 39,3 60,1 64,6 73,7 55,3 49,1 76,8 37,4 1.529 76,6 73,3 79,9 4,6 174 10,6 4,8
Duitsland 2000 22,4 3,3 43,0 63,3 65,6 72,9 58,1 47,2 79,3 37,6 1.471 78,2 75,1 81,2 3,5 159 10,0 6,1
Duitsland 2005 26,1 0,8 45,9 65,7 65,5 71,4 59,6 42,6 77,4 45,5 1.431 79,4 76,7 82,0 3,8 156 9,8 10,0
Duitsland 2010 29,0 4,0 48,0 67,5 71,2 76,1 66,1 46,8 81,5 57,7 1.407 80,5 78,0 83,0 4,5 142 9,3 16,9
Duitsland 2011 30,3 3,1 48,8 68,6 72,6 77,4 67,7 48,2 82,8 59,9 1.406 80,8 78,4 83,2 4,5 129 . 20,4
Duitsland 2012 31,2 0,9 49,0 68,5 72,8 77,6 68,0 46,6 83,2 61,5 1.397 . . . . . . .
Finland 1990 15,8 0,1 27,0 47,8 74,7 77,9 71,5 55,2 87,9 42,8 1.769 75,0 71,0 79,0 . 256 10,9 24,6
Finland 1995 15,8 4,0 30,9 54,8 61,9 64,8 59,0 33,4 76,1 34,4 1.776 76,6 72,9 80,4 . 270 11,0 27,0
Finland 2000 22,3 5,3 34,6 60,6 67,5 70,5 64,5 42,9 80,9 42,3 1.751 77,7 74,2 81,2 3,3 238 10,6 28,6
Finland 2005 25,7 2,9 39,1 67,1 68,5 70,5 66,5 42,1 81,7 52,6 1.716 79,1 75,6 82,5 3,6 223 10,5 26,8
Finland 2010 27,8 3,3 40,9 68,6 68,3 69,7 66,9 40,5 81,5 56,3 1.677 80,2 76,9 83,5 3,6 225 11,7 26,5
Finland 2011 28,8 2,8 41,5 69,7 69,2 70,9 67,5 42,3 82,3 57,0 1.680 80,6 77,3 83,8 3,7 212 . 27,7
Finland 2012 29,3 -0,2 41,5 69,3 69,5 70,9 68,2 43,3 82,0 58,2 1.672 . . . 3,7 . . .
Frankrijk 1990 15,5 2,6 37,6 61,8 60,8 71,0 50,9 35,7 77,3 30,7 1.644 76,9 72,8 80,9 . 174 6,1 14,9
Frankrijk 1995 17,0 2,2 41,4 65,8 59,5 67,3 52,0 26,1 77,1 29,4 1.590 77,9 73,8 81,9 4,5 174 6,0 17,8
Frankrijk 2000 21,9 3,8 47,0 71,6 61,7 68,8 54,8 28,3 78,4 29,3 1.523 79,2 75,3 83,0 4,2 163 6,2 14,9
Frankrijk 2005 24,7 1,9 49,8 74,5 63,7 69,2 58,4 30,2 80,7 38,5 1.495 80,3 76,7 83,8 4,0 161 6,2 11,0
Frankrijk 2010 26,5 1,6 50,5 74,6 63,9 68,2 59,7 30,2 81,8 39,8 1.478 81,8 78,2 85,3 4,5 152 5,5 14,5
Frankrijk 2011 27,2 1,7 51,2 75,6 63,9 68,2 59,7 29,9 81,4 41,5 1.477 82,2 78,7 85,7 4,6 143 . 12,8
Frankrijk 2012 27,7 0,0 51,2 75,6 63,9 68,0 60,0 28,8 80,8 44,5 1.476 . . . . . . .
Hongarije 1990 . . . . . . . . . . 1.943 69,5 65,2 73,8 . . 6,4 0,5
Hongarije 1995 7,5 . 16,7 33,4 52,9 60,2 45,9 31,3 70,7 17,1 2.006 70,1 65,4 74,8 . 420 5,5 0,6
Hongarije 2000 10,3 4,2 17,9 36,5 56,0 62,7 49,6 32,5 73,0 21,9 2.033 71,9 67,5 76,2 3,3 350 5,3 0,6
Hongarije 2005 14,2 4,1 22,1 43,9 56,9 63,1 51,0 21,8 73,7 33,0 1.987 73,0 68,7 77,2 4,0 312 5,6 4,5
Hongarije 2010 15,9 1,3 22,9 44,9 55,4 60,4 50,6 18,3 72,5 34,4 1.959 74,7 70,7 78,6 3,4 295 4,9 7,1
Hongarije 2011 16,5 1,6 22,9 45,3 55,8 61,2 50,6 18,3 73,1 35,8 1.976 75,0 71,2 78,7 3,9 283 . 6,4
Hongarije 2012 16,6 -1,8 23,1 43,7 57,2 62,5 52,1 18,6 74,6 36,9 1.888 . . . 4,0 . . .
Ierland 1990 11,8 8,5 26,2 52,1 52,1 67,5 36,6 41,4 60,0 38,6 1.988 74,9 72,1 77,7 . . 8,5 4,8
Ierland 1995 15,2 9,6 31,6 59,2 54,1 66,7 41,5 37,3 64,7 39,4 1.875 75,5 72,8 78,3 5,1 137 9,0 4,1
Ierland 2000 25,1 10,7 43,4 74,6 65,1 76,3 53,7 49,3 75,5 45,3 1.719 76,6 74,0 79,2 4,7 111 10,7 4,9
Ierland 2005 32,5 5,9 50,0 82,7 67,5 76,6 58,2 47,8 77,8 51,7 1.654 79,4 77,2 81,6 5,0 93 10,5 6,7
Ierland 2010 31,0 -0,8 56,6 87,4 60,0 63,9 56,0 31,9 70,6 50,8 1.545 81,0 78,7 83,2 4,7 93 8,6 12,8
Ierland 2011 31,9 1,4 58,5 90,3 59,2 62,8 55,6 29,4 69,6 50,8 1.543 80,6 78,3 82,8 4,6 83 . 19,4
Ierland 2012 32,8 0,9 59,1 91,7 58,8 62,4 55,2 27,9 69,4 49,5 1.552 . . . . . . .
Italië 1990 15,9 2,0 32,8 61,2 52,6 69,2 36,2 29,8 68,2 32,6 1.867 77,1 73,8 80,3 . 132 7,0 13,9
Italië 1995 17,8 3,0 37,3 69,2 51,2 67,0 35,4 27,3 65,5 28,4 1.859 78,3 75,0 81,5 5,9 131 7,2 14,9
Italië 2000 22,4 3,9 39,3 73,1 53,9 68,2 39,6 27,8 68,0 27,7 1.861 79,9 76,9 82,8 4,8 129 7,5 15,9
Italië 2005 23,7 1,1 40,4 73,4 57,5 69,7 45,3 25,5 72,2 31,4 1.819 80,8 78,0 83,6 5,6 131 7,9 13,7
Italië 2010 24,7 1,7 40,3 71,4 57,7 68,7 46,8 22,6 71,1 36,6 1.772 82,4 79,8 85,0 5,2 124 6,6 22,2
Italië 2011 25,1 0,5 40,4 71,6 57,8 68,5 47,2 21,4 71,1 37,9 1.772 82,7 80,1 85,3 5,6 121 . 23,6
Italië 2012 25,0 -2,4 39,9 70,0 57,6 67,5 47,8 20,5 70,3 40,4 1.752 . . . . . . .
Japan 1990 17,2 5,6 25,8 52,4 68,6 81,3 55,8 42,2 79,6 62,9 2.031 78,9 75,9 81,9 . . 8,6 .
Japan 1995 19,1 1,9 28,9 54,4 69,2 81,9 56,4 44,7 79,3 63,7 1.884 79,6 76,4 82,9 . . 9,1 .
Japan 2000 22,6 2,3 31,2 56,9 68,9 80,9 56,7 42,7 78,6 62,8 1.821 81,2 77,7 84,6 . . 9,3 .
Japan 2005 25,5 1,3 34,5 61,2 69,3 80,4 58,1 40,9 79,0 63,9 1.775 82,0 78,6 85,5 . . 9,6 .
Japan 2010 26,3 4,7 36,2 62,8 70,1 80,0 60,1 39,2 79,9 65,2 1.733 82,9 79,6 86,3 . . 9,0 .
Japan 2011 26,5 -0,6 36,2 62,5 70,3 80,2 60,3 39,1 80,2 65,1 1.728 82,7 79,4 85,9 . . . .
Japan 2012 27,7 2,0 37,0 64,0 70,6 80,3 60,7 38,5 80,5 65,4 1.727 . . . . . . .
Nederland 1990 15,8 4,2 37,3 58,7 61,8 75,7 47,5 54,5 71,2 29,7 1.574 77,0 73,8 80,3 . 190 10,4 1,0
Nederland 1995 18,1 3,3 42,3 61,6 65,1 76,0 53,9 56,3 75,0 29,4 1.456 77,6 74,6 80,5 4,2 186 11,1 1,5
Nederland 2000 25,6 4,0 46,2 66,3 72,1 81,2 62,7 66,5 81,0 37,6 1.435 78,2 75,6 80,7 4,1 159 10,8 2,7
Nederland 2005 29,4 2,2 50,2 70,0 71,5 78,7 64,1 61,7 81,5 44,8 1.393 79,5 77,2 81,7 4,0 161 11,2 6,3
Nederland 2010 32,1 1,6 52,2 72,1 74,7 80,0 69,4 63,0 84,6 54,1 1.381 81,0 78,9 83,0 3,7 158 11,3 9,3
Nederland 2011 32,9 1,1 52,4 72,4 74,9 79,8 69,9 63,6 84,2 56,1 1.382 81,3 79,4 83,1 3,8 147 . 10,1
Nederland 2012 33,2 -1,0 52,0 71,8 75,1 79,7 70,4 63,3 83,8 58,6 1.381 . . . . . . .
Oostenrijk 1990 17,4 4,2 33,4 57,3 . . . . . . 1.715 75,6 72,3 79,0 . 147 7,4 65,5
Oostenrijk 1995 19,7 2,8 34,3 58,8 68,7 78,6 58,9 57,2 80,6 30,2 1.715 76,7 73,4 80,1 4,0 141 7,5 72,4
Oostenrijk 2000 25,1 3,6 39,6 68,4 68,3 77,3 59,4 52,8 82,5 28,3 1.726 78,2 75,2 81,2 3,4 129 7,7 72,5
Oostenrijk 2005 28,2 2,7 42,6 72,3 68,6 75,4 62,0 53,1 82,6 31,8 1.696 79,4 76,6 82,2 3,8 140 9,1 58,8
Oostenrijk 2010 31,1 2,2 45,5 72,3 71,7 77,1 66,4 53,6 84,2 42,4 1.590 80,7 77,9 83,5 3,7 132 8,3 61,4
Oostenrijk 2011 32,4 2,7 45,9 73,4 72,1 77,8 66,5 54,9 84,9 41,5 1.599 81,1 78,3 83,9 3,8 126 . 55,2
Oostenrijk 2012 33,3 0,8 45,9 73,2 72,5 77,8 67,3 54,6 85,4 43,1 1.595 . . . . . . .
Polen 1990 5,4 . . . . . . . . . . 70,8 66,3 75,3 . . 9,0 1,1
Polen 1995 6,3 7,0 12,0 24,2 58,1 64,7 51,8 27,3 74,2 33,8 2.024 72,1 67,7 76,4 . 620 8,7 1,4
Polen 2000 9,2 4,5 16,1 32,1 55,0 61,2 48,9 24,5 70,9 28,4 1.988 73,8 69,6 78,0 4,7 428 7,6 1,7
Polen 2005 11,5 3,6 19,3 38,4 53,0 59,0 47,0 20,9 69,5 29,1 1.994 75,1 70,8 79,3 6,6 381 7,7 2,6
Polen 2010 15,3 3,9 22,0 42,7 58,9 65,3 52,6 26,4 77,2 34,1 1.939 76,4 72,1 80,7 5,0 331 8,0 7,0
Polen 2011 16,2 4,5 22,9 44,4 59,3 66,0 52,7 24,9 77,3 36,9 1.937 76,9 72,6 81,1 5,0 318 . 8,3
Polen 2012 16,9 2,0 23,4 45,2 59,7 66,3 53,1 24,7 77,2 38,7 1.935 . . . 4,9 . . .
Spanje 1990 11,9 3,8 32,6 58,8 51,8 71,9 31,8 38,3 61,4 36,9 1.803 77,0 73,4 80,6 . 158 5,3 17,2
Spanje 1995 13,4 2,8 37,9 65,6 48,3 64,0 32,5 28,6 59,5 32,4 1.733 78,1 74,4 81,8 5,9 161 5,9 14,2
Spanje 2000 18,5 5,0 37,5 64,8 57,4 72,7 42,0 36,3 68,4 37,0 1.731 79,4 75,8 82,9 5,4 160 7,1 15,6
Spanje 2005 22,9 3,6 37,2 62,6 64,3 76,4 51,9 41,9 74,4 43,1 1.686 80,4 77,1 83,7 5,5 159 7,8 14,3
Spanje 2010 24,3 -0,3 40,1 67,1 59,4 65,6 53,0 27,4 69,6 43,6 1.674 82,2 79,1 85,3 6,9 137 5,8 33,1
Spanje 2011 24,7 0,4 40,8 68,7 58,5 64,1 52,8 24,1 68,7 44,5 1.685 82,4 79,4 85,4 6,8 136 . 30,2
Spanje 2012 24,9 -1,4 42,1 71,0 56,2 61,0 51,3 20,0 66,3 43,9 1.686 . . . . . . .
Tsjechië 1990 11,0 0,1 . . . . . . . . . 71,5 67,6 75,5 . . 15,0 1,9
Tsjechië 1995 11,2 2,7 17,8 33,2 69,4 77,9 61,0 46,6 86,3 34,8 1.863 73,3 69,7 76,8 . 533 12,0 3,9
Tsjechië 2000 13,5 5,1 20,0 38,1 65,2 73,6 56,9 38,3 81,6 36,3 1.904 75,1 71,7 78,5 . 482 11,9 3,6
Tsjechië 2005 17,8 3,1 25,0 45,6 64,8 73,3 56,3 27,3 82,0 44,6 1.827 76,1 72,9 79,2 3,7 433 11,7 4,5
Tsjechië 2010 19,5 3,2 28,1 50,8 65,0 73,5 56,3 25,2 82,2 46,5 1.811 77,7 74,5 80,9 3,5 375 10,9 8,3
Tsjechië 2011 20,2 2,6 28,2 51,5 65,7 74,0 57,2 24,7 82,8 47,6 1.830 78,0 74,8 81,1 3,5 356 . 10,3
Tsjechië 2012 20,4 1,8 28,4 51,1 66,5 74,6 58,2 25,2 82,9 49,4 1.800 . . . 3,5 . . .
Verenigd Koninkrijk 1990 14,8 1,8 27,6 48,6 72,5 82,1 62,8 70,1 79,1 49,2 1.763 75,7 72,9 78,5 . 173 9,6 1,8
Verenigd Koninkrijk 1995 16,7 3,2 32,3 55,7 69,2 76,1 62,5 59,0 77,1 47,5 1.727 76,6 74,0 79,3 5,2 166 8,9 2,0
Verenigd Koninkrijk 2000 22,6 4,2 36,8 62,4 72,2 78,9 65,6 61,5 80,2 50,4 1.698 77,9 75,5 80,3 5,2 145 8,9 2,6
Verenigd Koninkrijk 2005 27,6 2,8 41,2 69,0 72,7 78,8 66,6 58,7 81,1 56,7 1.673 79,2 77,1 81,3 5,9 126 8,8 4,2
Verenigd Koninkrijk 2010 27,2 1,8 42,7 70,4 70,3 75,3 65,3 50,7 79,8 56,9 1.647 80,7 78,7 82,6 5,4 112 7,8 6,7
Verenigd Koninkrijk 2011 27,4 1,0 43,0 70,7 70,4 75,5 65,3 50,1 80,1 56,8 1.646 81,1 79,1 83,1 5,3 104 . 9,2
Verenigd Koninkrijk 2012 27,8 0,3 42,3 70,1 70,9 76,1 65,7 50,0 80,3 58,1 1.656 . . . . . . .
Verenigde Staten 1990 20,6 1,9 36,9 67,6 72,2 80,7 64,0 59,8 79,7 54,0 1.831 75,3 71,8 78,8 . 250 19,5 .
Verenigde Staten 1995 23,1 2,5 39,5 72,8 72,5 79,5 65,8 58,3 79,7 55,1 1.844 75,7 72,5 78,9 . 239 19,3 .
Verenigde Staten 2000 30,5 4,1 44,6 81,9 74,1 80,6 67,8 59,7 81,5 57,8 1.836 76,7 74,1 79,3 . 213 20,2 .
Verenigde Staten 2005 35,5 3,1 49,5 89,1 71,5 77,6 65,6 53,9 79,3 60,8 1.799 77,4 74,9 79,9 . 193 19,5 .
Verenigde Staten 2010 35,9 2,4 52,8 93,9 66,7 71,1 62,4 45,0 75,1 60,3 1.778 78,7 76,2 81,1 . . 17,3 .
Verenigde Staten 2011 36,9 1,8 53,2 95,1 66,6 71,4 62,0 45,5 75,1 60,0 1.787 78,7 76,3 81,1 . . . .
Verenigde Staten 2012 38,3 2,2 53,2 95,4 67,1 72,3 62,2 46,0 75,7 60,7 1.792 . . . . . . .
Zuid-Korea 1990 7,3 9,3 9,7 25,9 61,2 73,9 49,0 32,5 73,2 61,9 2.677 71,4 67,3 75,5 . . 5,3 .
Zuid-Korea 1995 10,7 8,9 12,6 33,5 63,5 76,8 50,5 34,6 74,2 63,6 2.648 73,5 69,6 77,4 . . 8,0 .
Zuid-Korea 2000 14,9 8,8 16,6 41,6 61,5 73,1 50,0 29,4 72,2 57,8 2.512 75,9 72,3 79,6 . . 9,3 .
Zuid-Korea 2005 19,1 4,0 20,4 48,0 63,7 75,0 52,5 29,9 73,4 58,7 2.351 78,5 75,1 81,9 . . 9,7 .
Zuid-Korea 2010 22,2 6,3 25,4 55,5 63,3 73,9 52,6 23,0 73,8 60,9 2.187 80,6 77,2 84,1 . . 11,5 .
Zuid-Korea 2011 23,2 3,7 27,1 56,6 63,9 74,5 53,1 23,1 74,4 62,1 2.090 81,1 77,7 84,5 . . . .
Zuid-Korea 2012 24,1 2,0 27,6 56,7 64,2 74,9 53,5 24,2 74,7 63,1 2.055 . . . . . . .
Zweden 1990 17,3 1,0 29,1 45,8 83,1 85,2 81,0 66,1 91,6 69,5 1.575 77,7 74,8 80,6 . 223 6,2 51,4
Zweden 1995 18,3 4,2 32,6 53,5 72,2 73,5 70,9 42,5 82,6 62,0 1.640 78,9 76,2 81,7 . 229 6,5 48,1
Zweden 2000 24,3 4,6 37,0 60,8 74,3 76,3 72,2 46,7 83,8 65,1 1.642 79,7 77,4 82,0 . 182 5,9 55,5
Zweden 2005 27,4 3,2 42,3 67,9 74,0 76,2 71,8 43,3 83,9 69,6 1.605 80,7 78,5 82,9 3,3 173 5,6 53,8
Zweden 2010 30,2 6,3 43,3 70,8 72,1 74,5 69,7 38,6 84,0 70,6 1.635 81,6 79,6 83,6 3,5 159 5,1 54,5
Zweden 2011 31,9 3,8 43,9 71,8 73,6 75,8 71,3 40,8 85,1 72,2 1.636 81,9 79,9 83,8 3,6 149 . 58,7
Zweden 2012 32,6 1,2 44,5 72,2 73,8 75,6 71,8 40,0 85,2 73,1 1.621 . . . . . . .
EU-27 1990 . . . . . . . . . . . . . . . 304 . 11,6
EU-27 1995 14,7 . . . . . . . . . . . . . . 193 . 12,9
EU-27 2000 19,0 . . . 62,1 70,7 53,6 37,0 76,0 36,8 . . . . . 171 . 13,6
EU-27 2005 22,5 . . . 63,6 70,8 56,3 36,1 77,2 42,3 . . . . 5,0 165 . 13,6
EU-27 2010 24,5 . . . . . . . . . . . . . 5,0 152 . 19,9
EU-27 2011 25,1 . . . . . . . . . . . . . 5,1 144 . 20,4
EU-27 2012 25,6 . . . . . . . . . . . . . . . . .
OESO 1990 . . . . 65,7 77,5 48,7 49,1 75,8 47,7 . 74,9 71,6 78,3 . . . .
OESO 1995 . . . . 64,2 75,4 49,9 45,2 74,8 46,1 . 76,0 72,8 79,2 . . . .
OESO 2000 . . . . 65,4 76,1 54,3 45,5 75,9 47,6 . 77,4 74,3 80,3 . . . .
OESO 2005 . . . . 65,3 74,9 57,7 42,7 75,8 51,7 . 78,7 75,9 81,5 . . 11,1 .
OESO 2010 . . . . 64,6 72,8 59,8 39,6 75,2 54,0 . . . . . . . .
OESO 2011 . . . . 64,8 73,0 60,1 39,7 75,4 54,4 . . . . . . . .
OESO 2012 . . . . 65,1 73,2 60,1 39,7 75,6 55,6 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens