Ondernemingsklimaat; innovatie internationaal vergeleken 1990-2008

Ondernemingsklimaat; innovatie internationaal vergeleken 1990-2008

Sectoren Landen en regio's Perioden Niet-technologische innovatie Strategie (% van totaal aantal bedrijven)
Totaal bedrijfstakken Australië 2008 .
Totaal bedrijfstakken België 2008 .
Totaal bedrijfstakken Canada 2008 .
Totaal bedrijfstakken Denemarken 2008 .
Totaal bedrijfstakken Duitsland 2008 .
Totaal bedrijfstakken Finland 2008 .
Totaal bedrijfstakken Frankrijk 2008 .
Totaal bedrijfstakken Hongarije 2008 .
Totaal bedrijfstakken Ierland 2008 .
Totaal bedrijfstakken Italië 2008 .
Totaal bedrijfstakken Japan 2008 .
Totaal bedrijfstakken Nederland 2008 .
Totaal bedrijfstakken Oostenrijk 2008 .
Totaal bedrijfstakken Polen 2008 .
Totaal bedrijfstakken Spanje 2008 .
Totaal bedrijfstakken Tsjechië 2008 .
Totaal bedrijfstakken Verenigd Koninkrijk 2008 .
Totaal bedrijfstakken Verenigde Staten 2008 .
Totaal bedrijfstakken Zuid-Korea 2008 .
Totaal bedrijfstakken Zweden 2008 .
Totaal bedrijfstakken EU-15 2008 .
Totaal bedrijfstakken EU-25 2008 .
Totaal bedrijfstakken EU-27 2008 .
Totaal bedrijfstakken OESO 2008 .
Totaal bedrijfstakken Groningen (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Friesland (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Drenthe (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Overijssel (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Flevoland (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Gelderland (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Utrecht (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Noord-Holland (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Zuid-Holland (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Zeeland (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Noord-Brabant (PV) 2008 .
Totaal bedrijfstakken Limburg (PV) 2008 .
Industrie Australië 2008 .
Industrie België 2008 .
Industrie Canada 2008 .
Industrie Denemarken 2008 .
Industrie Duitsland 2008 .
Industrie Finland 2008 .
Industrie Frankrijk 2008 .
Industrie Hongarije 2008 .
Industrie Ierland 2008 .
Industrie Italië 2008 .
Industrie Japan 2008 .
Industrie Nederland 2008 .
Industrie Oostenrijk 2008 .
Industrie Polen 2008 .
Industrie Spanje 2008 .
Industrie Tsjechië 2008 .
Industrie Verenigd Koninkrijk 2008 .
Industrie Verenigde Staten 2008 .
Industrie Zuid-Korea 2008 .
Industrie Zweden 2008 .
Industrie EU-15 2008 .
Industrie EU-25 2008 .
Industrie EU-27 2008 .
Industrie OESO 2008 .
Industrie Groningen (PV) 2008 .
Industrie Friesland (PV) 2008 .
Industrie Drenthe (PV) 2008 .
Industrie Overijssel (PV) 2008 .
Industrie Flevoland (PV) 2008 .
Industrie Gelderland (PV) 2008 .
Industrie Utrecht (PV) 2008 .
Industrie Noord-Holland (PV) 2008 .
Industrie Zuid-Holland (PV) 2008 .
Industrie Zeeland (PV) 2008 .
Industrie Noord-Brabant (PV) 2008 .
Industrie Limburg (PV) 2008 .
Medium- en hightechindustrie Australië 2008 .
Medium- en hightechindustrie België 2008 .
Medium- en hightechindustrie Canada 2008 .
Medium- en hightechindustrie Denemarken 2008 .
Medium- en hightechindustrie Duitsland 2008 .
Medium- en hightechindustrie Finland 2008 .
Medium- en hightechindustrie Frankrijk 2008 .
Medium- en hightechindustrie Hongarije 2008 .
Medium- en hightechindustrie Ierland 2008 .
Medium- en hightechindustrie Italië 2008 .
Medium- en hightechindustrie Japan 2008 .
Medium- en hightechindustrie Nederland 2008 .
Medium- en hightechindustrie Oostenrijk 2008 .
Medium- en hightechindustrie Polen 2008 .
Medium- en hightechindustrie Spanje 2008 .
Medium- en hightechindustrie Tsjechië 2008 .
Medium- en hightechindustrie Verenigd Koninkrijk 2008 .
Medium- en hightechindustrie Verenigde Staten 2008 .
Medium- en hightechindustrie Zuid-Korea 2008 .
Medium- en hightechindustrie Zweden 2008 .
Medium- en hightechindustrie EU-15 2008 .
Medium- en hightechindustrie EU-25 2008 .
Medium- en hightechindustrie EU-27 2008 .
Medium- en hightechindustrie OESO 2008 .
Medium- en hightechindustrie Groningen (PV) 2008 .
Medium- en hightechindustrie Friesland (PV) 2008 .
Medium- en hightechindustrie Drenthe (PV) 2008 .
Medium- en hightechindustrie Overijssel (PV) 2008 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een internationaal overzicht van indicatoren voor innovatie. Het accent ligt op cijfers over technologisch innovatieve bedrijven. Daarnaast geeft de tabel een beeld van aangevraagde octrooien en behaalde omzetaandelen met innovatieve producten. Ten slotte worden gegevens gepresenteerd over vormen van niet-technologische innovatie. Hoge scores op genoemde indicatoren voor innovatief ondernemerschap geven een indicatie van een gunstig ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De externe bronnen van deze cijfers leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Niet-technologische innovatie
Het percentage bedrijven dat niet-technologische innovatie heeft
doorgevoerd in de periode 1998-2000, 2002-2004, respectievelijk
2004-2006, op de volgende terreinen: strategie, management, organisatie,
marketing en esthetische aanpassingen van producten.
Bron: Eurostat, Community Innovation Surveys (diverse innovatie-
enquêtes).
Strategie
De toepassing of wijziging van de (langetermijn)doelen van een bedrijf.