Ondernemingsklimaat; innovatie internationaal vergeleken 1990-2008


Deze tabel geeft een internationaal overzicht van indicatoren voor innovatie. Het accent ligt op cijfers over technologisch innovatieve bedrijven. Daarnaast geeft de tabel een beeld van aangevraagde octrooien en behaalde omzetaandelen met innovatieve producten. Ten slotte worden gegevens gepresenteerd over vormen van niet-technologische innovatie. Hoge scores op genoemde indicatoren voor innovatief ondernemerschap geven een indicatie van een gunstig ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De externe bronnen van deze cijfers leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Ondernemingsklimaat; innovatie internationaal vergeleken 1990-2008

Sectoren Landen en regio's Perioden Technologisch innovatieve bedrijven (% van totaal aantal bedrijven) Werkgelegenheid in hightechsectorenMedium- en hightechindustrie (% van totale werkzame beroepsbevolking) Werkgelegenheid in hightechsectorenHightechdienstensector (% van totale werkzame beroepsbevolking) Samenwerkende innovatieve bedrijvenTotaal (% van innovatieve bedrijven) Samenwerkende innovatieve bedrijvenMet universiteiten (% van innovatieve bedrijven) Samenwerkende innovatieve bedrijvenMet publieke researchinstellingen (% van innovatieve bedrijven) OctrooiaanvragenAangevraagde octrooien bij het EPO (per miljoen personen in beroepsbevolking) OctrooiaanvragenAangevraagde hightechoctrooien bij EPO (% van totaal aantal octrooiaanvragen) OctrooiaanvragenAangevraagde hightechoctrooien bij EPO (per miljoen personen in beroepsbevolking) OctrooiaanvragenAangevraagde triadische octrooien (per miljoen personen in beroepsbevolking) Omzetaandeel nieuw of verbeterd productProduct, nieuw voor bedrijf, niet markt (% van de totale omzet) Omzetaandeel nieuw of verbeterd productProduct, nieuw voor het bedrijf (% van de totale omzet) Niet-technologische innovatieStrategie (% van totaal aantal bedrijven) Niet-technologische innovatieManagement (% van totaal aantal bedrijven) Niet-technologische innovatieOrganisatie (% van totaal aantal bedrijven) Niet-technologische innovatieMarketing (% van totaal aantal bedrijven) Niet-technologische innovatieEsthetisch (% van totaal aantal bedrijven) Niet-technologische innovatieOrganisatie en/of marketing (% van totaal aantal bedrijven)
Totaal bedrijfstakken Duitsland 2002 . . . . . . 537,8 17,18 92,4 142,1 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Duitsland 2004 . . . . . . 565,5 15,32 86,6 152,2 . . . . 55 25 . 61
Totaal bedrijfstakken Duitsland 2006 62,6 . . . . . . . . 148,6 . . . . . . . 69
Totaal bedrijfstakken Duitsland 2008 63,8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Frankrijk 2002 . . . . . . 277,0 24,81 68,7 88,5 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Frankrijk 2004 . . . . . . 300,6 22,24 66,8 91,1 . . . . 37 18 . 43
Totaal bedrijfstakken Frankrijk 2006 . . . . . . . . . 90,6 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Frankrijk 2008 35,1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Nederland 2002 . . . . . . 404,7 32,93 133,3 130,5 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Nederland 2004 . . . . . . 422,0 28,07 118,4 127,0 . . . . 27 13 . 32
Totaal bedrijfstakken Nederland 2006 35,5 . . . . . . . . 116,9 . . . . . . . 30
Totaal bedrijfstakken Nederland 2008 35,0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Verenigd Koninkrijk 2002 . . . . . . 184,8 27,47 50,8 57,5 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Verenigd Koninkrijk 2004 . . . . . . 178,6 25,06 44,8 56,8 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Verenigd Koninkrijk 2006 38,1 . . . . . . . . 55,5 . . . . . . . .
Totaal bedrijfstakken Verenigd Koninkrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Duitsland 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Duitsland 2004 74,0 . . 19,2 11,0 5,4 . . . . 14,9 26,2 . . . . . .
Industrie Duitsland 2006 71,2 . . 21,3 . . . . . . 15,1 28,9 . . . . . .
Industrie Duitsland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Frankrijk 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Frankrijk 2004 36,4 . . 38,8 11,5 7,8 . . . . 8,8 17,1 . . . . . .
Industrie Frankrijk 2006 59,2 . . 48,3 17,1 11,7 . . . . 9,7 21,7 . . . . . .
Industrie Frankrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Nederland 2002 35,0 . . 31,7 . . . . . . 4,5 13,8 . . . . . .
Industrie Nederland 2004 41,5 . . 44,4 14,1 10,4 . . . . 7,1 13,9 . . . . . .
Industrie Nederland 2006 42,1 . . 43,8 15,6 11,2 . . . . 6,1 15,4 . . . . . .
Industrie Nederland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Verenigd Koninkrijk 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie Verenigd Koninkrijk 2004 44,6 . . 28,9 11,3 6,7 . . . . 10,4 18,5 . . . . . .
Industrie Verenigd Koninkrijk 2006 43,8 . . 30,8 9,5 6,2 . . . . 9,7 17,9 . . . . . .
Industrie Verenigd Koninkrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Duitsland 2002 . 11,4 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Duitsland 2004 . 11,2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Duitsland 2006 . 10,7 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Duitsland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Frankrijk 2002 . 6,8 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Frankrijk 2004 . 6,4 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Frankrijk 2006 . 5,9 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Frankrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Nederland 2002 . 4,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Nederland 2004 . 3,6 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Nederland 2006 . 3,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Nederland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Verenigd Koninkrijk 2002 . 6,7 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Verenigd Koninkrijk 2004 . 5,7 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Verenigd Koninkrijk 2006 . 5,5 . . . . . . . . . . . . . . . .
Medium- en hightechindustrie Verenigd Koninkrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Duitsland 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Duitsland 2004 57,5 . . 12,2 5,5 2,6 . . . . 6,7 11,8 . . . . . .
Diensten Duitsland 2006 56,6 . . 12,1 . . . . . . 6,4 11,9 . . . . . .
Diensten Duitsland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Frankrijk 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Frankrijk 2004 29,0 . . 40,3 8,3 6,6 . . . . 3,1 7,5 . . . . . .
Diensten Frankrijk 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Frankrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Nederland 2002 22,0 . . . . . . . . . 2,0 2,8 . . . . . .
Diensten Nederland 2004 29,2 . . 34,2 10,4 8,3 . . . . 2,8 5,2 . . . . . .
Diensten Nederland 2006 31,5 . . 33,8 7,4 4,8 . . . . 4,3 8,8 . . . . . .
Diensten Nederland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Verenigd Koninkrijk 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten Verenigd Koninkrijk 2004 41,8 . . 32,1 8,9 8,3 . . . . 6,8 12,8 . . . . . .
Diensten Verenigd Koninkrijk 2006 33,8 . . 28,2 8,2 7,0 . . . . 3,6 6,0 . . . . . .
Diensten Verenigd Koninkrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Duitsland 2002 . . 3,3 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Duitsland 2004 . . 3,4 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Duitsland 2006 . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Duitsland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Frankrijk 2002 . . 4,1 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Frankrijk 2004 . . 3,8 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Frankrijk 2006 . . 3,9 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Frankrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Nederland 2002 . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Nederland 2004 . . 4,0 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Nederland 2006 . . 3,8 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Nederland 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Verenigd Koninkrijk 2002 . . 4,4 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Verenigd Koninkrijk 2004 . . 4,3 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Verenigd Koninkrijk 2006 . . 4,2 . . . . . . . . . . . . . . .
Hightechdienstensector Verenigd Koninkrijk 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens