Ondernemingsklimaat; kapitaalgoederen en investeringen 1990-2011


In deze tabel staan de internationale ontwikkelingen in de kapitaalgoederenvoorraad en de investeringen centraal. Naast het beeld voor de totale economie is een uitsplitsing gemaakt voor ICT (Informatie- en Communicatie Technologie). De tabel heeft zowel betrekking op de fysieke kapitaalgoederenvoorraad en de vernieuwing of uitbreiding daarvan door middel van (buitenlandse) investeringen, als op het geldkapitaal dat nodig is om de investeringen te financieren, in het bijzonder het geïnvesteerde durfkapitaal. De omvang van het kapitaal en de investeringen in een land worden grotendeels bepaald door de geneigdheid van ondernemers om tot investeren over te gaan. Het investeringsgedrag wordt mede bepaald door het ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De externe bronnen voor deze tabel leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Zo komt het regelmatig voor dat landen alsnog cijfers leveren over oudere jaren. Het omgekeerde, dat oudere cijfers worden teruggetrokken, gebeurt ook nu en dan. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig gekenmerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017:
Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet.

Ondernemingsklimaat; kapitaalgoederen en investeringen 1990-2011

Landen Perioden KapitaalgoederenvoorraadKapitaalgoederenvoorraad, totaal (% van bruto binnenlands product) KapitaalgoederenvoorraadICT-kapitaalgoederenvoorraad (% van de totale kapitaalgoederenvoorraad) InvesteringenInvesteringsquote bedrijvensector (% van bruto binnenlands product) InvesteringenICT-investeringenICT-investeringen, totaal (% van de totale investeringen) InvesteringenGeïnvesteerd durfkapitaalGeïnvesteerd durfkapitaal, totaal (% van bruto binnenlands product) InvesteringenGeïnvesteerd durfkapitaalGeïnvesteerd durfkapitaal, vroege fase (% van bruto binnenlands product) InvesteringenGeïnvesteerd durfkapitaalGeïnvesteerd durfkapitaal, vervolgfase (% van bruto binnenlands product) InvesteringenDirecte buitenlandse investeringen (DBI)DBI, inkomend (% van bruto binnenlands product) InvesteringenDirecte buitenlandse investeringen (DBI)DBI, uitgaand (% van bruto binnenlands product) InvesteringenDirecte buitenlandse investeringen (DBI)DBI, saldo (uitgaand - inkomend) (% van bruto binnenlands product)
Denemarken 1995 262 3,30 11,4 19,7 0,02 0,00 0,02 2,3 1,7 -0,6
Denemarken 2000 254 8,43 13,7 19,9 0,11 0,02 0,09 20,6 15,7 -5,0
Denemarken 2005 274 16,27 11,8 24,8 0,40 0,05 0,35 5,0 6,3 1,3
Denemarken 2010 . . 11,6 . 0,14 0,04 0,10 . 1,1 .
Denemarken 2011 . . 10,6 . 0,07 0,04 0,03 4,5 7,1 2,7
Duitsland 1995 179 4,64 11,4 13,3 . 0,01 . 0,5 1,5 1,1
Duitsland 2000 186 7,37 12,9 17,5 0,19 0,08 0,11 10,5 3,0 -7,5
Duitsland 2005 195 10,14 10,8 14,4 0,06 0,01 0,04 1,7 2,7 1,0
Duitsland 2010 . . 11,1 . 0,06 0,02 0,04 1,4 3,3 1,9
Duitsland 2011 . . 11,7 . 0,05 0,02 0,04 1,1 1,5 0,4
Finland 1995 222 4,07 9,4 19,9 0,03 0,01 0,02 0,8 1,1 0,3
Finland 2000 199 7,77 11,4 19,5 0,19 0,10 0,09 7,3 19,7 12,5
Finland 2005 200 10,78 10,6 21,2 0,10 0,04 0,05 2,4 2,2 -0,3
Finland 2010 . . 9,7 . 0,12 0,04 0,09 2,8 4,4 1,6
Finland 2011 . . 10,3 . 0,09 0,03 0,06 . 2,0 .
Japan 1995 217 4,43 14,2 10,8 . . . 0,0 0,4 0,4
Japan 2000 234 6,26 14,3 15,0 . . . 0,2 0,7 0,5
Japan 2005 242 8,00 15,5 14,3 . . . 0,1 1,0 0,9
Japan 2010 . . 13,5 . . . . . 1,0 .
Japan 2011 . . 13,6 . . . . . 1,9 .
Nederland 1995 225 4,40 10,6 15,7 0,11 0,02 0,09 2,9 4,8 1,9
Nederland 2000 216 8,69 12,9 19,9 0,37 0,09 0,28 16,6 19,6 3,1
Nederland 2005 226 13,42 9,5 22,0 0,16 0,00 0,15 6,1 19,3 13,2
Nederland 2010 . . 9,7 . 0,10 0,02 0,08 . 7,1 .
Nederland 2011 . . 10,1 . 0,11 0,02 0,09 2,0 3,8 1,8
Verenigd Koninkrijk 1995 162 6,05 7,5 23,0 0,09 0,00 0,09 1,9 4,2 2,4
Verenigd Koninkrijk 2000 169 13,04 9,9 30,0 0,39 0,10 0,29 8,3 15,9 7,7
Verenigd Koninkrijk 2005 182 20,01 9,3 24,6 0,35 0,05 0,31 7,8 3,5 -4,3
Verenigd Koninkrijk 2010 . . 8,6 . 0,26 0,02 0,24 2,2 1,7 -0,5
Verenigd Koninkrijk 2011 . . 8,5 . 0,22 0,02 0,20 2,2 4,4 2,2
Verenigde Staten 1995 143 7,47 8,7 27,2 0,10 0,04 0,06 0,8 1,3 0,6
Verenigde Staten 2000 150 15,46 11,7 32,0 . . . 3,2 1,6 -1,6
Verenigde Staten 2005 158 21,03 10,7 26,5 . . . 0,9 0,3 -0,6
Verenigde Staten 2010 . . 10,1 . . . . 1,4 2,3 0,8
Verenigde Staten 2011 . . 10,7 . . . . 1,6 2,8 1,2
Zweden 1995 165 6,15 10,0 24,1 0,02 0,00 0,01 5,7 4,4 -1,3
Zweden 2000 176 9,04 12,3 31,3 0,21 0,09 0,13 9,5 16,6 7,1
Zweden 2005 182 10,27 11,4 25,6 0,29 0,05 0,24 3,2 7,5 4,3
Zweden 2010 . . 11,3 . 0,23 0,04 0,19 . 3,9 .
Zweden 2011 . . 11,8 . 0,09 0,03 0,05 2,3 5,0 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens