Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, tot en met 1996

Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, tot en met 1996

Bedrijfsklasse Jaren Bedrijven Aantal bedrijven (ab_so_luut) Bedrijven Werkzame personen (ab_so_luut) Baten Totaal (mln euro) Baten Inname afval- en reststoffen (mln euro) Baten Milieudienstverlening (mln euro) Baten Teruggewonnen stoffen (mln euro) Baten Energie en restproducten (mln euro) Baten Nevenactiviteiten (mln euro) Baten Voorraadmutaties gereed product (mln euro) Baten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Baten Ontvangen rente (mln euro) Baten Vrijval voorzieningen (mln euro) Baten Buitengewone baten (mln euro) Lasten Totaal (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen (mln euro) Lasten Grond- en hulpstoffen (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden (mln euro) Lasten Inkoopwaarde handelsactiviteiten (mln euro) Lasten Voorraadmutaties inkopen (mln euro) Lasten Personeelskosten (mln euro) Lasten Energieverbruik (mln euro) Lasten Afschrijvingen (mln euro) Lasten Autokosten (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten (mln euro) Lasten Betaalde rente (mln euro) Lasten Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro) Investeringen Totaal (mln euro) Investeringen Grond en terreinen (mln euro) Investeringen Bedrijfsruimten (mln euro) Investeringen GWW werken (mln euro) Investeringen Vervoermiddelen extern transport (mln euro) Investeringen Middelen voor intern transport (mln euro) Investeringen Overige machines, apparaten en install. (mln euro) Investeringen Overige materiele vaste activa (mln euro) Investeringen Immateriele activa (mln euro)
Voorbereiding tot recycling 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbereiding tot recycling 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbereiding tot recycling 1995 114 1.616 329 67 234 25 -2 1 1 0 2 313 124 3 33 4 1 48 8 25 11 42 10 0 4 15 25 2 7 0 3 1 10 1 4
Voorbereiding tot recycling 1996 121 2.100 409 108 264 29 1 2 1 1 2 398 144 4 59 5 0 64 10 27 15 55 10 1 3 10 55 5 17 1 5 1 20 3 4
Voorb. tot recycl., <20 werknemers 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., <20 werknemers 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., <20 werknemers 1995 94 706 147 37 102 6 0 0 1 0 0 138 50 2 20 2 1 19 4 11 2 21 4 0 2 9 . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., <20 werknemers 1996 97 748 167 50 109 5 1 0 0 0 1 163 59 2 34 1 0 20 5 12 2 22 4 0 2 3 . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., >=20 werknemers 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., >=20 werknemers 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., >=20 werknemers 1995 20 910 182 30 132 19 -2 0 0 0 2 173 74 1 13 3 0 29 4 14 9 21 6 0 1 7 . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl., >=20 werknemers 1996 24 910 242 58 155 25 0 1 0 0 1 235 86 2 25 3 0 44 5 15 13 33 6 1 1 7 . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl. van metaalafval 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl. van metaalafval 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl. van metaalafval 1995 23 340 126 1 123 1 0 0 0 0 0 128 83 0 10 0 0 11 3 5 1 10 2 0 2 -2 3 0 0 0 0 0 1 0 -
Voorb. tot recycl. van metaalafval 1996 24 466 140 14 122 2 0 0 0 0 1 144 82 1 17 1 0 15 4 6 1 14 2 0 2 -5 17 1 6 0 1 0 6 0 -
Voorb. tot recycl. van overig afval 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl. van overig afval 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorb. tot recycl. van overig afval 1995 91 1.276 203 65 112 24 -2 1 0 0 2 186 41 3 23 4 1 37 5 20 10 31 8 0 2 17 22 2 6 0 2 1 9 1 0
Voorb. tot recycl. van overig afval 1996 97 1.634 269 94 142 28 1 1 0 0 2 254 62 4 43 4 0 49 6 21 14 41 8 1 1 15 39 4 11 0 4 1 13 3 3
Milieudienstverlening 1993 430 9.754 1.610 1.405 32 57 34 34 35 13 1.453 35 476 11 298 15 158 80 226 56 91 8 157 530 69 69 25 29 9 303 28 .
Milieudienstverlening 1994 458 10.480 1.770 1.589 39 44 24 27 29 17 1.601 38 540 6 321 19 190 84 235 60 93 15 168 383 15 49 15 34 4 242 25 .
Milieudienstverlening 1995 502 11.830 2.016 1.828 44 48 28 30 23 17 1.821 52 612 7 376 25 193 91 281 82 87 17 195 860 49 74 34 38 5 624 32 5
Milieudienstverlening 1996 1.352 12.737 2.250 1.996 66 51 32 30 20 54 2.058 57 667 2 403 28 236 101 335 122 88 21 191 683 12 116 23 41 5 367 115 5
Milieudienstverl., <20 werknemers 1993 340 2.639 518 453 6 30 6 14 7 2 456 15 177 5 72 4 43 23 63 19 34 1 63 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., <20 werknemers 1994 354 2.479 495 449 4 15 6 12 7 2 442 12 163 3 68 3 48 20 59 19 45 2 53 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., <20 werknemers 1995 388 2.868 571 520 7 20 6 10 4 5 526 22 186 2 84 5 56 20 79 27 41 3 44 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., <20 werknemers 1996 404 2.505 490 445 11 17 5 4 5 2 456 26 169 1 70 5 46 19 79 20 15 7 34 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., >=20 werknemers 1993 90 7.115 1.092 952 26 27 28 21 28 11 998 20 299 6 226 11 114 57 164 37 57 6 94 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., >=20 werknemers 1994 104 8.001 1.275 1.140 35 29 18 15 22 15 1.159 26 377 3 254 16 142 64 176 42 48 13 116 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., >=20 werknemers 1995 114 8.962 1.445 1.308 36 28 21 21 20 12 1.295 30 426 5 291 19 136 71 202 55 45 14 150 . . . . . . . . .
Milieudienstverl., >=20 werknemers 1996 131 10.232 1.760 1.551 55 34 27 26 15 52 1.602 31 498 1 333 23 190 83 256 101 73 14 158 . . . . . . . . .
Afvalwaterinzameling en -behandeling 1993 31 715 47 45 0 1 0 0 0 0 43 3 5 0 17 0 4 4 8 1 0 0 5 6 0 2 - 1 1 0 2 .
Afvalwaterinzameling en -behandeling 1994 29 725 52 49 - 2 0 0 0 0 46 3 7 - 19 0 5 5 6 1 0 0 6 4 - 0 0 1 1 1 1 .
Afvalwaterinzameling en -behandeling 1995 28 773 54 51 - 3 0 0 0 0 48 3 7 0 20 0 4 5 7 1 0 0 6 7 0 0 - 3 1 1 1 -
Afvalwaterinzameling en -behandeling 1996 29 842 59 55 - 3 0 0 0 0 55 3 9 0 22 0 5 5 8 0 0 0 5 9 0 1 - 4 0 2 1 0
Afvalinzameling 1993 240 5.725 643 579 4 46 5 2 4 4 594 7 223 6 161 1 52 70 59 9 3 3 49 62 3 5 0 26 4 12 11 .
Afvalinzameling 1994 225 5.852 686 637 8 29 4 2 1 5 627 4 255 3 165 1 51 73 61 7 3 3 59 78 1 22 0 31 2 11 10 .
Afvalinzameling 1995 228 6.473 803 754 13 26 3 2 0 4 722 8 301 2 193 2 51 79 74 8 2 3 80 79 5 9 0 30 4 14 16 2
Afvalinzameling 1996 220 6.716 814 767 11 25 3 3 0 4 741 6 297 1 198 2 55 85 79 10 3 3 73 72 2 6 1 29 2 16 12 2
Afvalbehandeling 1993 118 2.719 747 617 27 9 28 28 31 7 648 16 173 4 99 9 94 4 133 44 67 3 99 452 65 62 24 1 4 282 15 .
Afvalbehandeling 1994 135 3.034 843 724 30 11 19 20 29 10 741 20 197 2 108 13 124 5 143 51 68 9 102 291 14 26 15 1 0 223 11 .
Afvalbehandeling 1995 145 3.451 953 831 30 16 24 24 22 6 852 22 237 4 124 17 128 5 169 71 63 12 102 765 44 64 33 4 0 604 14 3
Afvalbehandeling 1996 159 4.007 1.145 957 51 20 28 23 20 49 1.041 23 270 0 142 21 167 7 216 110 69 16 104 590 9 105 22 7 3 341 101 3
Sanering van milieuverontreiniging 1993 41 595 173 165 0 1 0 5 0 2 168 9 74 0 20 5 8 1 26 2 22 2 5 10 0 0 0 0 0 8 0 .
Sanering van milieuverontreiniging 1994 69 869 188 178 1 1 1 5 0 2 188 11 82 0 29 5 10 2 24 2 21 2 0 10 0 0 0 0 0 8 2 .
Sanering van milieuverontreiniging 1995 101 1.133 206 191 0 2 1 4 0 6 199 19 67 0 39 5 10 3 32 2 21 1 7 9 0 1 0 1 0 5 1 0
Sanering van milieuverontreiniging 1996 127 1.172 232 217 4 3 1 5 0 1 222 24 91 0 41 5 9 4 31 1 15 2 10 14 0 4 - 1 0 7 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft een inzicht in de financiële aspecten van de
bedrijfstakken Milieudienstverlening (SBI 90) en Voorbereiding tot
recycling (SBI 37).

Gegevens beschikbaar van 1993-1996.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Aantal bedrijven
Werkzame personen
Per ultimo December.
Baten
Totaal
Inname afval- en reststoffen
Milieudienstverlening
Teruggewonnen stoffen
Energie en restproducten
Nevenactiviteiten
Inclusief opbrengsten uit verhuurs- en handelsactiviteiten
Voorraadmutaties gereed product
Overige bedrijfsopbrengsten
Incl. schade-uitkeringen
Ontvangen rente
Vrijval voorzieningen
Buitengewone baten
Lasten
Totaal
Inkopen ingenomen afval- en reststoffen
Grond- en hulpstoffen
Uitbestede werkzaamheden
Inkoopwaarde handelsactiviteiten
Voorraadmutaties inkopen
Personeelskosten
Energieverbruik
Afschrijvingen
Autokosten
Overige bedrijfskosten
Betaalde rente
Toevoegingen aan voorzieningen
Buitengewone lasten
Resultaat voor belastingen
Investeringen
Totaal
Grond en terreinen
Bedrijfsruimten
GWW werken
Grond-, water- en wegenbouwkundige werken
Vervoermiddelen extern transport
Middelen voor intern transport
Overige machines, apparaten en install.
Overige materiele vaste activa
Immateriele activa
Met ingang van 1995.