Beroepstelling; overheids- en particuliere dienst naar bedrijfsgroepen,1930

Beroepstelling; overheids- en particuliere dienst naar bedrijfsgroepen,1930

Bedrijfsgroep Geslacht Dienstvorm Personen (absoluut)
Totaal van alle bedrijfsgroepen Mannen Totaal van alle dienstvormen 2.418.237
Totaal van alle bedrijfsgroepen Mannen Staat 69.912
Totaal van alle bedrijfsgroepen Mannen Provincie 3.258
Totaal van alle bedrijfsgroepen Mannen Gemeente 90.714
Totaal van alle bedrijfsgroepen Mannen Waterschap 4.075
Totaal van alle bedrijfsgroepen Mannen Particulier 2.250.278
Totaal van alle bedrijfsgroepen Vrouwen Totaal van alle dienstvormen 767.579
Totaal van alle bedrijfsgroepen Vrouwen Staat 11.422
Totaal van alle bedrijfsgroepen Vrouwen Provincie 732
Totaal van alle bedrijfsgroepen Vrouwen Gemeente 21.742
Totaal van alle bedrijfsgroepen Vrouwen Waterschap 54
Totaal van alle bedrijfsgroepen Vrouwen Particulier 733.629
I, 11. Cementwarenfabrieken Mannen Totaal van alle dienstvormen 3.453
I, 11. Cementwarenfabrieken Mannen Staat -
I, 11. Cementwarenfabrieken Mannen Provincie -
I, 11. Cementwarenfabrieken Mannen Gemeente 5
I, 11. Cementwarenfabrieken Mannen Waterschap -
I, 11. Cementwarenfabrieken Mannen Particulier 3.448
I, 11. Cementwarenfabrieken Vrouwen Totaal van alle dienstvormen 43
I, 11. Cementwarenfabrieken Vrouwen Staat -
I, 11. Cementwarenfabrieken Vrouwen Provincie -
I, 11. Cementwarenfabrieken Vrouwen Gemeente -
I, 11. Cementwarenfabrieken Vrouwen Waterschap -
I, 11. Cementwarenfabrieken Vrouwen Particulier 43
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Mannen Totaal van alle dienstvormen 22.881
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Mannen Staat 275
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Mannen Provincie -
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Mannen Gemeente 115
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Mannen Waterschap -
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Mannen Particulier 22.491
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Vrouwen Totaal van alle dienstvormen 1.438
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Vrouwen Staat 7
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Vrouwen Provincie -
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Vrouwen Gemeente 8
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Vrouwen Waterschap -
III, 1. Boek-, handels- en courantendr. Vrouwen Particulier 1.423
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Mannen Totaal van alle dienstvormen 2.856
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Mannen Staat 110
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Mannen Provincie -
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Mannen Gemeente 9
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Mannen Waterschap -
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Mannen Particulier 2.737
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Vrouwen Totaal van alle dienstvormen 395
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Vrouwen Staat 38
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Vrouwen Provincie -
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Vrouwen Gemeente 1
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Vrouwen Waterschap -
III, 2. Steen-, diepdruk- en koperdrukk. Vrouwen Particulier 356
IV, 2. Openbare werken Mannen Totaal van alle dienstvormen 2.736
IV, 2. Openbare werken Mannen Staat 6
IV, 2. Openbare werken Mannen Provincie 3
IV, 2. Openbare werken Mannen Gemeente 2.625
IV, 2. Openbare werken Mannen Waterschap -
IV, 2. Openbare werken Mannen Particulier 102
IV, 2. Openbare werken Vrouwen Totaal van alle dienstvormen 117
IV, 2. Openbare werken Vrouwen Staat 1
IV, 2. Openbare werken Vrouwen Provincie -
IV, 2. Openbare werken Vrouwen Gemeente 111
IV, 2. Openbare werken Vrouwen Waterschap -
IV, 2. Openbare werken Vrouwen Particulier 5
Bron: NIWI, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Beroepstelling 1930, deel 7, staat II: Aantal personen, in dienst van den Staat, de gemeenten, de provinciën, de waterschappen en van particulieren, onderscheiden naar de bedrijfsgroepen van staat I, in totaal voor het Rijk.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen
Aantal personen, in dienst van den Staat, de gemeenten, de provinciën,
de waterschappen en van particulieren, onderscheiden naar de
bedrijfsgroepen van staat I, in totaal voor het Rijk.