Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD); personeel en exploitatie, 1985-2000

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD); personeel en exploitatie, 1985-2000

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Medici Totaal medici (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Medici Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Medici Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Tandartsen Totaal tandartsen (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Tandartsen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Tandartsen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Epidemiologen Totaal epidemiologen (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Epidemiologen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Epidemiologen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Psychologen Totaal psychologen (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Psychologen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Psychologen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overige academici Totaal overige acamedici (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overige academici Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overige academici Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Verpleegkundigen Totaal verpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Verpleegkundigen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Verpleegkundigen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Logopedisten Totaal logopedisten (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Logopedisten Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Logopedisten Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overig paramedisch en medisch personeel Totaal ov. paramed. en medisch personeel (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overig paramedisch en medisch personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overig paramedisch en medisch personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Maatschappelijk werkenden Totaal maatschappelijk werkenden (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Maatschappelijk werkenden Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Maatschappelijk werkenden Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Administratief personeel Totaal administratief personeel (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Administratief personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Administratief personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overig personeel Totaal overig personeel (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overig personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst Werkzame personen Overig personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op loonlijst FTE Totaal FTE (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Medici Totaal medici (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Medici Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Medici Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Tandartsen Totaal tandartsen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Tandartsen Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Tandartsen Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Epidemiologen Totaal epidemiologen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Epidemiologen Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Epidemiologen Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Psychologen Totaal psychologen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Psychologen Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Psychologen Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overige academici Totaal overige academici (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overige academici Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overige academici Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Verpleegkundigen Totaal verpleegkundigen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Verpleegkundigen Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Verpleegkundigen Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Logopedisten Totaal logopedisten (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Logopedisten Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Logopedisten Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overig paramedisch en medisch personeel Totaal ov. paramed. en medisch personeel (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overig paramedisch en medisch personeel Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overig paramedisch en medisch personeel Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Maatschappelijk werkenden Totaal maatschappelijk werkenden (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Maatschappelijk werkenden Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Maatschappelijk werkenden Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Administratief personeel Totaal administratief personeel (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Administratief personeel Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Administratief personeel Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overig personeel Totaal overig personeel (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overig personeel Mannen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst FTE Overig personeel Vrouwen (FTE) Personeel Personeel op loonlijst Gewerkte uren oproepkrachten (x 1 000 uur) Personeel Personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten (x 1 000 uur) Personeel Personeel niet op loonlijst Overig personeel (x 1 000 uur) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken Overheid Totaal overheid (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken Overheid Rijk en provincies (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken Overheid Gemeenten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken AWBZ (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken Ziekenfondsen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken CVZ (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken Reizigersvaccinaties (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten via markttaken Andere bronnen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Andere opbrengsten Totaal andere opbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Andere opbrengsten Ontvangen rente (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Andere opbrengsten Uitlenen eigen personeel (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Andere opbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Totaal personele kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Totaal personeel op loonlijst (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Bruto salarissen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Pensioenpremies (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Sociale lasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Andere personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Totaal personeel niet op loonlijst (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Betaald aan uitzendbureaus (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Lenen van andere arbeidskrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Oproepkrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Betaalde rente (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Overige kosten en lasten (mln euro) Exploitatie Exploitatiesaldo (mln euro)
1985 65 . . 3.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 . . . . . . . . . . . . . . 505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 65 . . 3.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 . . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 62 . . 3.594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 . . . . . . . . . . . . . . 576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 62 . . 3.736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 . . . . . . . . . . . . . . 578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989 62 . . 3.902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 . . . . . . . . . . . . . . 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 62 . . 4.092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 . . . . . . . . . . . . . . 642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 62 . . 4.091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 . . . . . . . . . . . . . . 576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992 60 . . 3.951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 . . . . . . . . . . . . . . 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993 59 . . 3.884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 . . . . . . . . . . . . . . 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,1 188,4 12,5 175,8 1,1 1,6 . . 19,8 4,3 0,4 0,6 3,4 215,1 150,9 147,3 128,8 5,9 8,1 4,5 3,6 2,0 1,7 . 64,2 5,0 6,3 52,9 0,0
1994 59 5.240 1.696 3.544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.831 . . 747 . . . . . . . . . . . . . . 562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 85 224,8 188,8 10,6 178,2 1,0 3,5 . . 26,8 4,8 0,4 1,2 3,2 224,8 153,6 148,2 130,3 5,6 6,8 5,5 5,4 3,0 2,3 . 71,2 5,2 5,6 60,4 0,0
1995 57 5.230 1.681 3.549 982 382 600 15 - 15 81 28 53 42 16 26 298 138 160 829 174 655 281 55 226 801 157 644 77 21 56 1.220 490 730 604 220 384 3.830 1.166 2.664 743 352 391 12 4 8 64 33 32 31 19 12 246 136 110 592 88 504 183 30 153 539 28 511 58 19 39 943 272 672 420 186 233 . 185 98 230,7 184,3 9,0 175,2 2,7 3,5 . . 35,4 4,7 0,7 0,9 3,1 231,1 158,0 151,6 132,6 6,2 7,0 5,8 6,4 4,4 1,8 . 73,1 5,8 5,2 62,1 -0,4
1996 56 5.370 1.703 3.667 987 375 612 15 3 12 86 27 59 53 22 31 301 157 144 867 170 697 282 49 233 805 149 656 99 22 77 1.238 488 750 637 241 396 3.941 1.188 2.753 750 357 393 13 4 9 67 33 35 39 26 14 254 133 121 614 100 514 182 28 153 542 24 519 72 19 52 961 251 710 448 215 233 19 296 122 253,0 187,0 7,5 179,5 2,9 4,0 . . 53,7 5,4 0,5 1,3 3,6 252,3 168,0 157,8 136,2 7,3 7,9 6,4 10,2 7,2 2,4 0,6 84,3 6,6 4,9 72,8 0,7
1997 54 5.260 1.622 3.998 980 368 612 18 2 16 73 25 48 42 14 28 284 154 130 911 182 729 275 52 223 804 152 652 100 19 81 1.172 427 745 601 227 374 3.933 1.145 2.788 752 347 406 14 2 12 58 26 32 32 21 11 246 135 112 659 99 561 179 29 151 557 26 531 74 20 54 905 229 676 455 212 243 20 364 128 277,8 199,9 8,5 191,4 6,0 4,9 2,6 10,7 47,6 6,2 0,7 1,6 3,8 276,9 181,8 168,4 144,3 8,5 8,7 6,9 13,4 9,6 3,2 0,5 95,1 7,5 4,4 83,2 0,9
1998 54 5.639 1.672 3.967 996 347 649 20 3 17 72 24 48 42 12 30 286 145 141 950 172 778 269 45 224 915 163 752 175 45 130 1.231 447 784 683 269 414 4.172 1.177 2.995 751 343 409 15 2 12 57 25 32 31 17 14 247 128 119 678 98 580 175 28 147 620 32 588 131 33 98 940 237 703 527 233 293 18 397 118 306,9 220,5 13,8 206,7 5,1 4,7 2,9 12,0 55,2 6,5 0,9 1,8 3,9 307,7 201,6 185,1 154,6 10,5 12,8 7,2 16,5 12,9 3,7 0,4 106,1 7,1 4,0 94,9 -0,8
1999 51 5.811 1.700 4.111 984 347 637 - - - 69 18 51 37 11 26 324 137 187 985 187 798 293 53 240 874 156 718 192 53 139 1.190 379 811 863 359 504 4.319 1.170 3.150 751 330 422 - - - 53 20 33 28 19 10 272 121 151 721 102 619 195 28 167 597 25 572 147 35 111 895 190 706 661 301 360 11 425 114 327,2 233,7 19,7 214,0 7,7 1,9 2,9 15,3 54,2 11,6 1,0 2,6 8,0 327,4 216,5 197,9 163,9 11,7 14,7 7,6 18,6 13,4 5,2 0,5 110,9 7,7 4,3 99,0 -0,3
2000 50 6.029 1.748 4.281 983 332 651 2 - 2 75 16 59 34 12 22 367 155 212 1.028 199 829 299 51 248 852 141 711 210 54 156 1.268 403 865 911 385 526 4.485 1.205 3.281 751 319 432 2 - 2 57 19 38 25 18 7 308 131 177 758 111 647 199 24 174 577 25 552 162 37 125 949 207 742 699 313 386 1 314 85 356,4 248,8 25,2 223,6 8,5 2,4 3,3 18,0 63,1 12,3 1,1 3,3 7,8 354,7 232,4 213,6 173,9 14,0 15,8 9,9 18,8 . . . 122,3 7,6 3,7 111,0 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeelsgeg., bedrijfsopbr., - lasten (o.a. naar opbr.soort en naar
kostensoort). Gegevens hebben alleen betr. op taken: alg.gezonh.zorg,
1985 - 2000.
Gewijzigd op 07 oktober 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
GGD'en houden zich bezig met het brede terrein van openbare gezondheids-
zorg, speciaal gericht op preventie en voorlichting. Algemene gezondheids-
zorg is bijvoorbeeld: bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker en
borstkanker; controle van keukens van verzorgings- en verpleeghuizen;
reizigersvaccinaties en advisering bij rampenplannnen.
Personeel
Instellingen, werkzame personen, bezette arbeidsplaatsen (door medici,
verpleegkundigen en oproepkrachten), uitzendkrachten en overig personeel.
Personeel op loonlijst
Exclusief oproepkrachten.
In verband met onvoldoende respons zijn er voor 2001 geen gegevens over
de personeelscategorieën.
Werkzame personen
M.u.v. 'Totaal aantal parttimers' zijn de gegevens vanaf 1995
beschikbaar.
Totaal werkzame personen
Fulltimers
Parttimers
Gegevens zijn vanaf 1985 beschikbaar.
Medici
Personen die een universitair artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd
en zijn ingeschreven in het register van geneeskundigen van de
Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid.
Synoniemen: artsen, geneeskundigen.
Totaal medici
Fulltimers
Parttimers
Tandartsen
Betreft jeugdtandzorg van een GGD die in 1999 verzelfstandigd is en dan
geen deel meer uitmaakt van die GGD.
Personen die een universitair examen tandheelkunde met goed gevolg hebben
afgelegd en zijn ingeschreven in het register van tandartsen van de
Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid.
Totaal tandartsen
Fulltimers
Parttimers
Epidemiologen
Personen die zich op een hoog en gespecialiceerd niveau cijfermatig bezig
houden met specifieke onderdelen (vaak ziekten die op grote schaal
voorkomen of kunnen gaan voor komen zoals aids, mazelen, griep) van de
gezondheidszorg. Vaak hebben ze wel een artsenopleiding maar ze houden
zich niet bezig met de geneeskunde.
Totaal epidemiologen
Fulltimers
Parttimers
Psychologen
Totaal psychologen
Fulltimers
Parttimers
Overige academici
Totaal overige acamedici
Fulltimers
Parttimers
Verpleegkundigen
Totaal verpleegkundigen
Fulltimers
Parttimers
Logopedisten
Totaal logopedisten
Fulltimers
Parttimers
Overig paramedisch en medisch personeel
Totaal ov. paramed. en medisch personeel
Fulltimers
Parttimers
Maatschappelijk werkenden
Totaal maatschappelijk werkenden
Fulltimers
Parttimers
Administratief personeel
Totaal administratief personeel
Fulltimers
Parttimers
Overig personeel
Totaal overig personeel
Fulltimers
Parttimers
FTE
M.u.v. 'Totaal medici' en 'Totaal door verpleegkundigen zijn de gegevens
vanaf 1995 beschikbaar.
Per personeelscategorie wordt het aantal bezette arbeidsplaatsen gegeven.
De parttimers zijn, op basis van het aantal door hen te werken uren,
omgerekend tot fulltime equivalenten(FTE's). Door hierbij de aantallen
werkelijke fulltimers op te tellen wordt het totaal aantal bezette
arbeidsplaatsen verkregen.
Totaal FTE
Mannen
Vrouwen
Medici
Personen die een universitair artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd
en zijn ingeschreven in het register van geneeskundigen van de
Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid.
Synoniemen: artsen, geneeskundigen.
Totaal medici
Cijfers vanaf 1985 beschikbaar.
Mannen
Vrouwen
Tandartsen
Betreft jeugdtandzorg van een GGD die in 1999 verzelfstandigd is en dan
geen deel meer uitmaakt van die GGD.
Personen die een universitair examen tandheelkunde met goed gevolg hebben
afgelegd en zijn ingeschreven in het register van tandartsen van de
Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid.
Totaal tandartsen
Mannen
Vrouwen
Epidemiologen
Personen die zich op een hoog en gespecialiceerd niveau cijfermatig bezig
houden met specifieke onderdelen (vaak ziekten die op grote schaal
voorkomen of kunnen gaan voor komen zoals aids, mazelen, griep) van de
gezondheidszorg. Vaak hebben ze wel een artsenopleiding maar ze houden
zich niet bezig met de geneeskunde.
Totaal epidemiologen
Mannen
Vrouwen
Psychologen
Totaal psychologen
Mannen
Vrouwen
Overige academici
Totaal overige academici
Mannen
Vrouwen
Verpleegkundigen
Aantal arbeidsplaatsen, omgerekend tot fulltime bezette plaatsen, bezet
door verpleegkundigen.
Totaal verpleegkundigen
Cijfers vanaf 1985 beschikbaar.
Mannen
Vrouwen
Logopedisten
Totaal logopedisten
Mannen
Vrouwen
Overig paramedisch en medisch personeel
Overig paramededisch en medisch personeel.
Totaal ov. paramed. en medisch personeel
Mannen
Vrouwen
Maatschappelijk werkenden
Totaal maatschappelijk werkenden
Mannen
Vrouwen
Administratief personeel
Totaal administratief personeel
Mannen
Vrouwen
Overig personeel
Totaal overig personeel
Mannen
Vrouwen
Gewerkte uren oproepkrachten
Cijfers vanaf 1996 beschikbaar in 1 000 uur.
Personeel niet op loonlijst
Gegevens in 1000 uur. Vanaf 1994 beschikbaar.
In verband met onvoldoende respons zijn er voor 2001 geen gegevens over
ingeleend personeel beschikbaar.
Uitzendkrachten
Overig personeel
Hieronder vallen stagiaires en ander tijdelijk personeel niet in
loondienst.
Exploitatie
Exploitatie-opbrengsten, -kosten en -saldo, o.a. naar opbrengstensoort
en naar kostensoort.
Bedrijfsopbrengsten
De exploitatie-opbrengsten worden onderscheiden naar de volgende soorten:
Rijk en Provincies, Gemeenten, ziekenfondsen, Ziekenfondsraad, AWBZ,
reizigersvaccinaties, gezinnen, particuliere bedrijven en overige bronnen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Cijfers vanaf 1993.
Opbrengsten via markttaken
Bijdragen, ontvangsten en subsidies voor de uit te voeren markttaken
worden uit de volgende bronnen ontvangen:
- Overheid bestaande uit Rijk+Provincies en gemeenten.
- AWBZ;
- Ziekenfondsen;
- Ziekenfondsraad;
- Reizigersvaccinaties;
- Anderen, zoals diensten aan particulieren.
Tot de markttaken van de GGD'en behoren o.a.:
- Diensten aan particulieren, bedrijven en instellingen b.v. reizigers-
vaccinaties;
- Voorlichtingstaken en medische advisering aan particulieren, bedrijven,
scholen, instellingen enz.;
- Advisering bij rampenbestrijding;
- Bevolkingsonderzoek: -onderzoek naar borstkanker;
-onderzoek naar baarmoederhalskanker;
-tbc onderzoek (ook asielzoekers);
- Politie en justitie: forensische taken zoals bloedonderzoek bij
alcoholcontroles, lijkschouwing enz.;
- Vangnetfunctie voor sociaal zwakkeren.
Overheid
Totaal overheid
Rijk en provincies
Alleen de rechtstreekse subsidies en bijdragen van het Rijk en de
Provincies. Cijfers vanaf 1993.
Gemeenten
Opbrengsten van de kant van de gemeenten en/of gemeentelijke instellingen
voor bewezen diensten, vermeerderd met een eventueel nadelig saldo of
verminderd met een eventueel voordelig saldo. Een nadelig saldo wordt
meestal door de gemeente(n) aangevuld. Cijfers vanaf 1993.
AWBZ
De opbrengsten via Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) lijken sterk
gestegen. Dit wordt echter veroorzaakt doordat er over 1997 betrouw-
baardere gegevens voor handen waren dan voorheen (Een deel van de
informatie berustte voorheen op schattingen). Cijfers vanaf 1993.
Ziekenfondsen
Cijfers vanaf 1993.
CVZ
College voor zorgverzekeringen (voorheen: Ziekenfondsraad): Overkoepelend
orgaan dat toezicht houdt op de ziekenfondsen en dat de overheid van
advies dient. Door uitbreiding van de vraagstelling zijn met ingang van
1997 de ontvangsten van de ziekenfondsraad apart zichtbaar.
Tot die tijd zijn de ontvangsten van het College voor zorgverzekeringen
opgenomen onder de post "Andere bronnen".
Reizigersvaccinaties
Door uitbreiding van de vraagstelling zijn met ingang van 1997 de
opbrengsten voor reizigersvaccinaties apart zichtbaar. Tot die tijd zijn
de opbrengsten voor reizigersvaccinaties opgenomen onder de post:
andere bronnen.
Andere bronnen
Hiertoe behoren:
-diensten aan particulieren, bedrijven en instellingen b.v. reizigers-
vaccinaties;
-voorlichtinstaken en medische advisering aan particulieren, bedrijven,
scholen en instellingen;
-advisering bij rampenbestrijding;
-bevolkingsonderzoeken zoals onderzoek naar borstkanker, baarmoederhals-
kanker en tbc (ook asielzoekers);
-forensische taken voor politie en justitie zoals bloedonderzoek bij
alcoholcontroles en lijkschouwingen;
-vangnetfunctie voor sociaal zwakkeren.
Door uitbreiding van de vraagstelling zijn met ingang van 1997 de
ontvangsten van de ziekenfondsraad en reizigersvaccinaties apart
zichtbaar. Tot die tijd zijn de ontvangsten hiervan opgenomen onder deze
post.
Andere opbrengsten
Opbrengsten van de kant van instellingen op het gebied van gezondheids-
zorg, inkomsten uit rente en overige baten. Cijfers vanaf 1993.
Totaal andere opbrengsten
Ontvangen rente
Uitlenen eigen personeel
Ontvangsten voor het uitlenen van eigen personeel.
Overige opbrengsten
De stijging van de overige opbrengsten met ingang van 1996 wordt voor een
deel veroorzaakt doordat de financiering van het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker (BMHK) vanaf dan via GGD'en loopt. Vóór 1996 rekende
de betreffende laboratoria en artsen rechtstreeks af met de verzekeraars
en cliënten.
Bedrijfslasten
Dit is de waarde van de ingezette middelen en wordt onderscheiden in de
volgende kostensoorten:
- Kosten van personeel in loondienst: Salarissen, sociale lasten,
pensioenpremies, overige en ziekengelden;
- Kosten personeel niet in loondienst: Uitzendkrachten en overige
(vrijwilligers, gedetacheerden en medisch-studenten);
- Doorberekende kosten;
- Rente;
- Afschrijvingen;
- Overige kosten.
Totaal bedrijfslasten
Cijfers vanaf 1993.
Personele kosten
- Kosten van personeel in loondienst: Salarissen, sociale lasten,
pensioenpremies, overige en ziekengelden.
- Kosten personeel niet in loondienst: Uitzendkrachten en overige
(vrijwilligers, gedetacheerden en medisch-studenten).
Totaal personele kosten
Cijfers vanaf 1993.
Personeel op loonlijst
Gegevens in 1000 uur. Vanaf 1994 beschikbaar.
Totaal personeel op loonlijst
Cijfers vanaf 1993.
Bruto salarissen
Salarissen en lonen van huidig personeel en van voormalig personeel met
funktioneel leeftijdsontslag, incl. vakantiegelden, onregelmatigheids-
toeslagen, gratificaties e.d. en de overhevelingstoeslag.
Pensioenpremies
Sociale lasten
Andere personeelskosten
Onder meer vergoeding in de kosten van woon/werkverkeer, bedrijfskleding
enz., maar excl. auto-, reis- en verblijfkosten in verband met het
uitoefenen van de dienst.
Personeel niet op loonlijst
Uitzendkrachten en overige zoals vrijwilligers, gedetacheerden en
medisch-studenten. Cijfers vanaf 1993 en vanaf 1996 excl. oproepkrachten.
Totaal personeel niet op loonlijst
Betaald aan uitzendbureaus
Voor uitzendkrachten.
Lenen van andere arbeidskrachten
Betaald voor het lenen van andere arbeidskrachten zoals vrijwilligers,
gedetacheerden en medisch studenten.
Oproepkrachten
Arbeidskrachten die op elk moment opgeroepen kunnen worden voor het
verrichten van werkzaamheden en die betaald worden naar het aantal
gewerkte uren. Tot en met 1995 zijn gegevens over oproepkrachten
opgenomen onder "Personeel niet op loonlijst".
Andere kosten
In verband met geheimhouding kunnen geen gegevens per provincie en
gemeente worden gepubliceerd. Teneinde toch enig inzicht in regionale
ontwikkelingen te verschaffen, wordt het totaal naar landsdeel
gepresenteerd.
Totaal andere kosten
Cijfers vanaf 1993.
Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen op de in eigendom verkregen (incl. huurkoop) duurzame
produktiemiddelen met een gebruiksduur langer dan één jaar.
Betaalde rente
Overige kosten en lasten
Alle kosten en lasten die niet in voorgaande posten zijn verantwoord
incl. auto-, reis- en verblijfkosten in verband met uitoefening van de
dienst.
Exploitatiesaldo
Saldo van exploitatieopbrengsten en exploitatielasten.
Cijfers vanaf 1993.