Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD); personeel en exploitatie, 1985-2000

Personeelsgeg., bedrijfsopbr., - lasten (o.a. naar opbr.soort en naar
kostensoort). Gegevens hebben alleen betr. op taken: alg.gezonh.zorg,
1985 - 2000.
Gewijzigd op 07 oktober 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD); personeel en exploitatie, 1985-2000

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel op loonlijstWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) Personeel op loonlijstWerkzame personenFulltimers (absoluut) Personeel op loonlijstWerkzame personenParttimers (absoluut) Werkzame personenMediciTotaal medici (absoluut) Werkzame personenMediciFulltimers (absoluut) Werkzame personenMediciParttimers (absoluut) Werkzame personenTandartsenTotaal tandartsen (absoluut) Werkzame personenTandartsenFulltimers (absoluut) Werkzame personenTandartsenParttimers (absoluut) Werkzame personenEpidemiologenTotaal epidemiologen (absoluut) Werkzame personenEpidemiologenFulltimers (absoluut) Werkzame personenEpidemiologenParttimers (absoluut) Werkzame personenPsychologenTotaal psychologen (absoluut) Werkzame personenPsychologenFulltimers (absoluut) Werkzame personenPsychologenParttimers (absoluut) Werkzame personenOverige academiciTotaal overige acamedici (absoluut) Werkzame personenOverige academiciFulltimers (absoluut) Werkzame personenOverige academiciParttimers (absoluut) Werkzame personenVerpleegkundigenTotaal verpleegkundigen (absoluut) Werkzame personenVerpleegkundigenFulltimers (absoluut) Werkzame personenVerpleegkundigenParttimers (absoluut) Werkzame personenLogopedistenTotaal logopedisten (absoluut) Werkzame personenLogopedistenFulltimers (absoluut) Werkzame personenLogopedistenParttimers (absoluut) Werkzame personenOverig paramedisch en medisch personeelTotaal ov. paramed. en medisch personeel (absoluut) Werkzame personenOverig paramedisch en medisch personeelFulltimers (absoluut) Werkzame personenOverig paramedisch en medisch personeelParttimers (absoluut) Werkzame personenMaatschappelijk werkendenTotaal maatschappelijk werkenden (absoluut) Werkzame personenMaatschappelijk werkendenFulltimers (absoluut) Werkzame personenMaatschappelijk werkendenParttimers (absoluut) Werkzame personenAdministratief personeelTotaal administratief personeel (absoluut) Werkzame personenAdministratief personeelFulltimers (absoluut) Werkzame personenAdministratief personeelParttimers (absoluut) Werkzame personenOverig personeelTotaal overig personeel (absoluut) Werkzame personenOverig personeelFulltimers (absoluut) Werkzame personenOverig personeelParttimers (absoluut) Personeel op loonlijstFTETotaal FTE (FTE) Personeel op loonlijstFTEMannen (FTE) Personeel op loonlijstFTEVrouwen (FTE) FTEMediciTotaal medici (FTE) FTEMediciMannen (FTE) FTEMediciVrouwen (FTE) FTETandartsenTotaal tandartsen (FTE) FTETandartsenMannen (FTE) FTETandartsenVrouwen (FTE) FTEEpidemiologenTotaal epidemiologen (FTE) FTEEpidemiologenMannen (FTE) FTEEpidemiologenVrouwen (FTE) FTEPsychologenTotaal psychologen (FTE) FTEPsychologenMannen (FTE) FTEPsychologenVrouwen (FTE) FTEOverige academiciTotaal overige academici (FTE) FTEOverige academiciMannen (FTE) FTEOverige academiciVrouwen (FTE) FTEVerpleegkundigenTotaal verpleegkundigen (FTE) FTEVerpleegkundigenMannen (FTE) FTEVerpleegkundigenVrouwen (FTE) FTELogopedistenTotaal logopedisten (FTE) FTELogopedistenMannen (FTE) FTELogopedistenVrouwen (FTE) FTEOverig paramedisch en medisch personeelTotaal ov. paramed. en medisch personeel (FTE) FTEOverig paramedisch en medisch personeelMannen (FTE) FTEOverig paramedisch en medisch personeelVrouwen (FTE) FTEMaatschappelijk werkendenTotaal maatschappelijk werkenden (FTE) FTEMaatschappelijk werkendenMannen (FTE) FTEMaatschappelijk werkendenVrouwen (FTE) FTEAdministratief personeelTotaal administratief personeel (FTE) FTEAdministratief personeelMannen (FTE) FTEAdministratief personeelVrouwen (FTE) FTEOverig personeelTotaal overig personeel (FTE) FTEOverig personeelMannen (FTE) FTEOverig personeelVrouwen (FTE) PersoneelPersoneel op loonlijstGewerkte uren oproepkrachten (x 1 000 uur) PersoneelPersoneel niet op loonlijstUitzendkrachten (x 1 000 uur) PersoneelPersoneel niet op loonlijstOverig personeel (x 1 000 uur) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Opbrengsten via markttakenOverheidTotaal overheid (mln euro) Opbrengsten via markttakenOverheidRijk en provincies (mln euro) Opbrengsten via markttakenOverheidGemeenten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten via markttakenAWBZ (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten via markttakenZiekenfondsen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten via markttakenCVZ (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten via markttakenReizigersvaccinaties (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten via markttakenAndere bronnen (mln euro) BedrijfsopbrengstenAndere opbrengstenTotaal andere opbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenAndere opbrengstenOntvangen rente (mln euro) BedrijfsopbrengstenAndere opbrengstenUitlenen eigen personeel (mln euro) BedrijfsopbrengstenAndere opbrengstenOverige opbrengsten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotaal personele kosten (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstTotaal personeel op loonlijst (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstBruto salarissen (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstPensioenpremies (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstSociale lasten (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstAndere personeelskosten (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstTotaal personeel niet op loonlijst (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstBetaald aan uitzendbureaus (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstLenen van andere arbeidskrachten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOproepkrachten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenBetaalde rente (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenOverige kosten en lasten (mln euro) ExploitatieExploitatiesaldo (mln euro)
1985 65 . . 3.313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 . . . . . . . . . . . . . . 505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 65 . . 3.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 . . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 62 . . 3.594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 . . . . . . . . . . . . . . 576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 62 . . 3.736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 . . . . . . . . . . . . . . 578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989 62 . . 3.902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 . . . . . . . . . . . . . . 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 62 . . 4.092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 . . . . . . . . . . . . . . 642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 62 . . 4.091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 . . . . . . . . . . . . . . 576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992 60 . . 3.951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 . . . . . . . . . . . . . . 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993 59 . . 3.884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 . . . . . . . . . . . . . . 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,1 188,4 12,5 175,8 1,1 1,6 . . 19,8 4,3 0,4 0,6 3,4 215,1 150,9 147,3 128,8 5,9 8,1 4,5 3,6 2,0 1,7 . 64,2 5,0 6,3 52,9 0,0
1994 59 5.240 1.696 3.544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.831 . . 747 . . . . . . . . . . . . . . 562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 85 224,8 188,8 10,6 178,2 1,0 3,5 . . 26,8 4,8 0,4 1,2 3,2 224,8 153,6 148,2 130,3 5,6 6,8 5,5 5,4 3,0 2,3 . 71,2 5,2 5,6 60,4 0,0
1995 57 5.230 1.681 3.549 982 382 600 15 - 15 81 28 53 42 16 26 298 138 160 829 174 655 281 55 226 801 157 644 77 21 56 1.220 490 730 604 220 384 3.830 1.166 2.664 743 352 391 12 4 8 64 33 32 31 19 12 246 136 110 592 88 504 183 30 153 539 28 511 58 19 39 943 272 672 420 186 233 . 185 98 230,7 184,3 9,0 175,2 2,7 3,5 . . 35,4 4,7 0,7 0,9 3,1 231,1 158,0 151,6 132,6 6,2 7,0 5,8 6,4 4,4 1,8 . 73,1 5,8 5,2 62,1 -0,4
1996 56 5.370 1.703 3.667 987 375 612 15 3 12 86 27 59 53 22 31 301 157 144 867 170 697 282 49 233 805 149 656 99 22 77 1.238 488 750 637 241 396 3.941 1.188 2.753 750 357 393 13 4 9 67 33 35 39 26 14 254 133 121 614 100 514 182 28 153 542 24 519 72 19 52 961 251 710 448 215 233 19 296 122 253,0 187,0 7,5 179,5 2,9 4,0 . . 53,7 5,4 0,5 1,3 3,6 252,3 168,0 157,8 136,2 7,3 7,9 6,4 10,2 7,2 2,4 0,6 84,3 6,6 4,9 72,8 0,7
1997 54 5.260 1.622 3.998 980 368 612 18 2 16 73 25 48 42 14 28 284 154 130 911 182 729 275 52 223 804 152 652 100 19 81 1.172 427 745 601 227 374 3.933 1.145 2.788 752 347 406 14 2 12 58 26 32 32 21 11 246 135 112 659 99 561 179 29 151 557 26 531 74 20 54 905 229 676 455 212 243 20 364 128 277,8 199,9 8,5 191,4 6,0 4,9 2,6 10,7 47,6 6,2 0,7 1,6 3,8 276,9 181,8 168,4 144,3 8,5 8,7 6,9 13,4 9,6 3,2 0,5 95,1 7,5 4,4 83,2 0,9
1998 54 5.639 1.672 3.967 996 347 649 20 3 17 72 24 48 42 12 30 286 145 141 950 172 778 269 45 224 915 163 752 175 45 130 1.231 447 784 683 269 414 4.172 1.177 2.995 751 343 409 15 2 12 57 25 32 31 17 14 247 128 119 678 98 580 175 28 147 620 32 588 131 33 98 940 237 703 527 233 293 18 397 118 306,9 220,5 13,8 206,7 5,1 4,7 2,9 12,0 55,2 6,5 0,9 1,8 3,9 307,7 201,6 185,1 154,6 10,5 12,8 7,2 16,5 12,9 3,7 0,4 106,1 7,1 4,0 94,9 -0,8
1999 51 5.811 1.700 4.111 984 347 637 - - - 69 18 51 37 11 26 324 137 187 985 187 798 293 53 240 874 156 718 192 53 139 1.190 379 811 863 359 504 4.319 1.170 3.150 751 330 422 - - - 53 20 33 28 19 10 272 121 151 721 102 619 195 28 167 597 25 572 147 35 111 895 190 706 661 301 360 11 425 114 327,2 233,7 19,7 214,0 7,7 1,9 2,9 15,3 54,2 11,6 1,0 2,6 8,0 327,4 216,5 197,9 163,9 11,7 14,7 7,6 18,6 13,4 5,2 0,5 110,9 7,7 4,3 99,0 -0,3
2000 50 6.029 1.748 4.281 983 332 651 2 - 2 75 16 59 34 12 22 367 155 212 1.028 199 829 299 51 248 852 141 711 210 54 156 1.268 403 865 911 385 526 4.485 1.205 3.281 751 319 432 2 - 2 57 19 38 25 18 7 308 131 177 758 111 647 199 24 174 577 25 552 162 37 125 949 207 742 699 313 386 1 314 85 356,4 248,8 25,2 223,6 8,5 2,4 3,3 18,0 63,1 12,3 1,1 3,3 7,8 354,7 232,4 213,6 173,9 14,0 15,8 9,9 18,8 . . . 122,3 7,6 3,7 111,0 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens