ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de
kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder
internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de
ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet
gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn
verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële
sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen;
financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en
administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte
tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en
tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >= 10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; encryptie (% van bedrijven met externe netwerken)
6601b Verzekering, bank, krediet, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 1.096 99 34 40 59 27 50 29
6512a Overige geldscheppende en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 136 100 65 25 64 33 41 56
6601a Verzekeringen (geen verplichte .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 145 100 40 23 75 35 68 41
6712a Overige financiële activiteiten .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 815 99 27 45 56 25 48 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens