ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2004


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de
kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder
internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de
ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet
gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn
verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële
sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen;
financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en
administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte
tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en
tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2004

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >= 10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; encryptie (% van bedrijven met externe netwerken)
Totaal (10 en meer werkzame personen) 1.096 99 34 40 59 27 50 29
10 tot 20 werkzame personen 544 100 12 48 51 22 45 21
20 tot 50 werkzame personen 322 97 61 38 65 27 49 25
50 tot 100 werkzame personen 118 100 54 32 66 32 58 36
100 tot 250 werkzame personen 57 100 50 19 75 40 61 51
250 tot 500 werkzame personen 28 100 27 39 83 33 60 73
500 en meer werkzame personen 27 100 46 33 100 69 83 89
Bron: CBS.
Verklaring van tekens