Gebieden in Nederland 2006


In de publicatie Gebieden in Nederland 2006 wordt een
relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling
(laagste bestuurlijk niveau) op 1 januari 2006
en diverse onderverdelingen van het Nederlands
grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Tot deze onderverdelingen worden gemakshalve naast
gebiedsindelingen ook gerekend de indelingen van
gemeenten naar grootte (inwonertal) en stedelijkheid.
De indeling naar grootte is gebaseerd op de
inwoneraantallen per gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
Naamgevingen zijn definitief.

Gebieden in Nederland 2006

Regio's Codes en namen van gemeentenCode Codes en namen van gemeentenNaam Codes en namen van gemeentenSortering naam Landelijk dekkende gebiedenBrandweergebiedenCode Landelijk dekkende gebiedenBrandweergebiedenNaam Landelijk dekkende gebiedenRessorten (rechtsgebieden)Code Landelijk dekkende gebiedenRessorten (rechtsgebieden)Naam
Aa en Hunze 1.680 Aa en Hunze Aa en Hunze 71 Drenthe 5 Leeuwarden
Abcoude 305 Abcoude Abcoude 50 Utrechtsland 4 Amsterdam
Albrandswaard 613 Albrandswaard Albrandswaard 20 Rotterdam-Rijnmond 3 's-Gravenhage
Alkemade 483 Alkemade Alkemade 16 Hollands-Midden 3 's-Gravenhage
Bron: CBS.
Verklaring van tekens