Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Bewerk tabel
Aantal instellingen, bedrijfsopbrengsten en - lasten,
bedrijfsresultaat, baten en lasten, werkzame personen,
1985 - 2005*.
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Perioden Aantal instellingen (absoluut) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenNetto omzet bloed(producten) (mln euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenVoorraad toename(-) of afname(+) (mln euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenGrond- en hulpstoffen (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenBruto salarissen (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenPensioenpremies (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenVoor het lenen van arbeidskrachten (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenAfschrijvingen (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenOverige andere kosten (mln euro) ExploitatieBedrijfsresultaat (mln euro) ExploitatieFinanciële baten en lastenRentebaten (+) (mln euro) ExploitatieFinanciële baten en lastenRentelasten (-) (mln euro) ExploitatieFinanciële baten en lastenResultaat deelnemingen (+/-) (mln euro) ExploitatieBuitengewone baten en lastenOnttrokken aan voorzieningen (+) (mln euro) ExploitatieBuitengewone baten en lastenDotaties aan voorzieningen (-) (mln euro) ExploitatieResultaat voor belastingen (mln euro) Op loonlijstWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) Op loonlijstWerkzame personenFulltimers (absoluut) Op loonlijstWerkzame personenParttimers (absoluut) Werkzame personenMannenTotaal mannen (absoluut) Werkzame personenMannenFulltime (absoluut) Werkzame personenMannenParttime (absoluut) Werkzame personenVrouwenTotaal vrouwen (absoluut) Werkzame personenVrouwenFulltime (absoluut) Werkzame personenVrouwenParttime (absoluut) Op loonlijstBezette arbeidsplaatsenTotaal bezette arbeidsplaatsen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenMannenTotaal mannen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenMannenFulltime (FTE) Bezette arbeidsplaatsenMannenParttime (FTE) Bezette arbeidsplaatsenVrouwenTotaal vrouwen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenVrouwenFulltime (FTE) Bezette arbeidsplaatsenVrouwenParttime (FTE) Bezette arbeidsplaatsenKeuringsartsenTotaal keuringsartsen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenKeuringsartsenMannen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenKeuringsartsenVrouwen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenAfn.-, keurings- en bew.personeelTotaal afn.-, keurings- en bew.personeel (FTE) Bezette arbeidsplaatsenAfn.-, keurings- en bew.personeelMannen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenAfn.-, keurings- en bew.personeelVrouwen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenDirectieTotaal directie (FTE) Bezette arbeidsplaatsenDirectieMannen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenDirectieVrouwen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenAdminstratie en overig personeelTotaal adm. en overig personeel (FTE) Bezette arbeidsplaatsenAdminstratie en overig personeelMannen (FTE) Bezette arbeidsplaatsenAdminstratie en overig personeelVrouwen (FTE) PersoneelNiet op loonlijst (gewerkte uren)Keuringsartsen (x1000) PersoneelNiet op loonlijst (gewerkte uren)Uitzendkrachten (x1000) PersoneelNiet op loonlijst (gewerkte uren)Vrijwilligers (x1000) PersoneelNiet op loonlijst (gewerkte uren)Overigen (x1000) PersoneelOproepkrachten (x1000) Activiteiten bloedbankenDonors en bloeddonatiesDonors per ultimo (x1000) Activiteiten bloedbankenDonors en bloeddonatiesKeuringen (x1000) Activiteiten bloedbankenDonors en bloeddonatiesNieuwe donors (x1000) Activiteiten bloedbankenDonors en bloeddonatiesDonors per 1000 inwoners (absoluut) Activiteiten bloedbankenDonors en bloeddonatiesBloeddonaties (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenBepalingen totaal (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenSyfilis (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenAu-antigeen (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenBloedgroep (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenHIV (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenHCV (x1000) Activiteiten bloedbankenOverige activiteitenAndere bepalingen (x1000)
1985 22 41,2 . . . 41,6 13,0 17,2 12,5 1,1 2,8 0,4 0,5 11,4 1,6 2,6 7,1 0,3 . 0,6 . . . -0,4 1.219 455 764 235 155 80 984 300 684 727 191 . . 536 . . 24 13 11 494 91 403 23 20 3 186 67 119 12 7 . 18 . 449 684 59 . 637 1.791 676 686 429 . . .
1986 22 47,9 . . . 46,6 16,0 18,7 13,6 1,2 3,1 0,2 0,6 11,9 1,9 2,8 7,2 2,0 . 0,8 . . . 1,3 1.251 483 768 237 150 87 1.014 333 681 758 184 . . 574 . . 25 12 13 529 86 443 26 22 4 178 64 114 13 13 . 16 . 451 712 42 . 664 1.964 707 715 542 . . .
1987 22 48,3 . . . 47,3 16,4 19,2 14,0 1,2 3,2 0,2 0,6 11,7 2,0 2,6 7,0 1,8 . 0,8 . . . 1,0 1.313 496 817 249 174 75 1.064 322 742 790 203 . . 587 . . 29 13 16 556 97 459 26 23 3 179 70 109 10 18 . 11 . 459 723 47 . 664 1.965 715 722 528 . . .
1988 22 49,9 . . . 49,4 16,8 19,7 14,8 1,1 3,2 0,2 0,4 12,8 2,2 2,6 8,0 1,3 . 0,8 . . . 0,5 1.346 499 847 257 171 86 1.089 328 761 804 203 . . 601 . . 29 13 16 555 98 457 27 22 5 193 70 123 8 20 . 14 . 455 740 40 . 685 2.746 733 737 533 743 . .
1989 22 50,6 . . . 51,4 17,3 21,0 16,0 1,0 3,2 0,3 0,5 13,1 2,5 2,7 7,9 0,1 . 0,9 . . . -0,8 1.380 506 874 271 180 91 1.109 326 783 827 214 . . 613 . . 34 13 21 567 107 460 26 22 4 200 72 128 8 24 . 16 . 464 755 47 . 695 2.823 753 745 572 753 . .
1990 22 53,7 . . . 55,3 19,2 22,1 18,4 0,8 2,3 0,3 0,5 14,0 2,7 2,8 8,5 -0,3 . 1,3 . . . -1,6 1.423 511 912 294 197 97 1.129 314 815 860 230 . . 630 . . 36 19 17 600 117 483 29 24 5 195 70 125 8 23 . 18 . 474 783 48 . 713 2.972 765 771 663 773 . .
1991 22 62,0 . . . 65,0 23,7 24,9 20,7 0,8 2,4 0,6 0,4 16,4 2,8 3,0 10,6 -1,2 . 1,8 . . . -3,0 1.528 545 983 312 206 106 1.216 339 877 935 245 . . 690 . . 42 22 20 655 123 532 29 24 5 209 76 133 7 28 . 10 . 504 837 67 . 755 3.885 798 795 715 799 778 .
1992 22 70,9 69,9 . 1,0 73,5 26,2 28,0 22,7 0,8 2,4 0,8 1,3 19,3 2,9 3,5 12,8 -0,4 . 2,2 . . . -2,5 1.626 544 1.082 341 208 133 1.285 336 949 979 261 . . 718 . . 45 22 23 689 140 549 27 23 4 218 76 142 8 25 . 18 . 518 927 58 . 829 4.349 887 891 781 894 896 .
1993 23 83,3 82,0 . 1,2 83,4 26,9 32,3 26,0 0,7 2,6 1,6 1,4 24,2 3,6 3,8 16,8 2,3 0,1 2,5 . . . -0,1 1.681 585 1.096 362 241 121 1.319 344 975 1.023 287 . . 736 . . 50 25 25 715 157 558 26 22 4 232 83 149 12 29 . 23 . 708 989 72 . 973 5.797 1.022 1.039 942 1.041 1.040 713
1994 23 86,9 86,1 . 0,8 85,6 27,9 33,4 27,9 0,7 2,2 1,1 1,5 24,4 3,9 4,1 16,4 3,7 0,0 2,5 . . . 1,3 1.775 575 1.200 380 238 142 1.395 337 1.058 1.049 297 . . 752 . . 55 27 28 716 156 560 29 23 6 249 91 158 13 22 . 20 . 659 1.113 69 . 1.001 6.035 1.046 1.057 955 1.067 1.088 822
1995 23 90,4 89,7 . 0,7 90,5 27,8 36,0 30,0 0,7 2,3 1,3 1,7 26,7 4,3 4,3 18,1 2,3 0,0 2,5 . . . -0,2 1.851 583 1.268 393 257 136 1.458 326 1.132 1.106 315 . . 792 . . 54 29 25 742 156 586 27 22 5 283 109 174 14 22 . 20 . 665 1.150 67 . 997 6.433 1.089 1.098 989 1.096 1.098 1.063
1996 23 94,0 90,3 . 3,7 95,7 29,6 38,0 30,9 0,7 3,0 0,7 2,5 27,9 4,6 4,2 19,1 0,7 0,0 2,4 . . . -1,7 1.835 605 1.230 396 273 123 1.439 332 1.107 1.147 333 . . 814 . . 60 33 27 761 160 601 25 21 4 301 119 182 7 20 . 23 33 658 1.055 66 . 1.042 6.411 1.105 1.116 1.045 1.118 1.119 908
1997 oud 18 99,2 97,2 . 2,0 95,8 29,9 40,5 32,8 0,8 3,3 0,7 3,0 25,5 4,8 4,0 16,7 3,4 0,0 2,3 . . . 1,1 1.881 615 1.266 396 272 124 1.485 343 1.142 1.191 328 . . 864 . . 58 31 28 786 144 643 22 18 4 325 135 189 7 14 12 12 32 642 1.028 54 . . 6.635 1.141 1.224 1.034 1.120 1.117 999
1997 nieuw 18 171,3 145,3 1,2 24,8 168,1 46,2 67,3 52,3 1,7 7,8 . 5,4 54,6 9,6 8,7 36,3 3,2 1,0 3,5 . 1,4 0,9 1,2 2.700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 1 178,7 154,8 3,6 20,3 175,8 54,8 71,8 54,5 2,6 8,5 2,7 3,7 49,2 10,3 9,0 29,9 2,9 0,9 3,5 1,6 . . 1,8 2.723 1.220 1.503 796 634 162 1.927 586 1.341 1.993 724 634 90 1.269 586 683 . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 . 48 40 1.029 . . . . . . .
1999 1 187,6 167,4 -0,2 20,4 182,5 52,2 77,4 58,6 2,6 9,8 2,5 3,9 52,9 12,8 9,3 30,8 5,1 1,1 3,1 1,7 . . 4,8 2.853 1.190 1.663 847 625 222 2.006 565 1.441 1.997 737 625 112 1.260 565 695 . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 . 43 40 963 . . . . . . .
2000 1 177,3 157,1 0,0 20,2 171,1 45,1 79,3 59,9 2,9 9,3 2,8 4,4 46,6 11,5 9,3 25,8 6,2 0,8 3,2 2,1 . . 5,9 2.806 1.195 1.611 844 652 192 1.962 543 1.419 2.002 761 652 109 1.241 543 698 . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 . 40 39 875 . . . . . . .
2001 1 207,0 184,2 -0,8 23,6 193,2 52,3 89,0 67,8 3,1 9,3 3,4 5,4 51,9 10,6 9,8 31,4 13,8 0,9 3,3 4,0 . . 15,4 2.851 1.125 1.726 848 620 228 2.003 505 1.498 1.969 737 620 117 1.232 505 727 . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 . 58 39 872 . . . . . . .
2002 1 244,1 215,3 2,2 26,6 230,8 59,6 97,6 72,0 3,8 10,2 5,5 6,1 73,6 11,8 11,1 50,7 13,2 1,4 3,2 1,6 . . 12,9 3.038 1.131 1.907 911 650 261 2.127 481 1.646 2.024 775 650 125 1.249 481 768 . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 . 51 33 928 . . . . . . .
2003 1 262,3 231,8 1,4 29,1 244,8 64,4 104,9 79,6 4,1 9,0 5,4 6,7 75,4 11,4 11,9 52,1 17,6 1,4 2,7 1,1 . . 17,4 3.132 1.175 1.957 962 687 275 2.170 488 1.682 2.142 829 687 142 1.313 488 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 . 35 32 922 . . . . . . .
2004 1 261,0 225,3 6,0 29,7 243,3 67,7 105,3 78,5 5,9 9,9 4,1 6,9 70,3 12,6 11,8 45,9 17,7 1,9 2,5 -1,1 . . 16,0 3.162 1.222 1.940 965 720 245 2.197 502 1.695 2.142 826 722 104 1.316 502 814 . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 . 43 31 919 . . . . . . .
2005* 1 265,7 224,7 11,3 29,8 251,2 74,8 108,9 82,5 6,5 9,3 3,7 7,0 67,6 12,8 12,4 42,4 14,5 2,2 3,6 -1,5 . . 11,6 3.064 1.169 1.895 939 697 242 2.125 472 1.653 2.102 814 700 114 1.288 472 816 . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 . 30 29 879 . . . . . . .
Bron: CBS, SB
Verklaring van tekens