Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Netto omzet bloed(producten) (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Voorraad toename(-) of afname(+) (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Grond- en hulpstoffen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Bruto salarissen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Pensioenpremies (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Sociale lasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Voor het lenen van arbeidskrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Afschrijvingen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Overige andere kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat (mln euro) Exploitatie Financiële baten en lasten Rentebaten (+) (mln euro) Exploitatie Financiële baten en lasten Rentelasten (-) (mln euro) Exploitatie Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen (+/-) (mln euro) Exploitatie Buitengewone baten en lasten Onttrokken aan voorzieningen (+) (mln euro) Exploitatie Buitengewone baten en lasten Dotaties aan voorzieningen (-) (mln euro) Exploitatie Resultaat voor belastingen (mln euro) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Fulltimers (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Parttimers (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Mannen Totaal mannen (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Mannen Fulltime (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Mannen Parttime (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Vrouwen Totaal vrouwen (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Vrouwen Fulltime (absoluut) Personeel Op loonlijst Werkzame personen Vrouwen Parttime (absoluut) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Totaal bezette arbeidsplaatsen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Mannen Totaal mannen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Mannen Fulltime (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Mannen Parttime (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Vrouwen Totaal vrouwen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Vrouwen Fulltime (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Vrouwen Parttime (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Keuringsartsen Totaal keuringsartsen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Keuringsartsen Mannen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Keuringsartsen Vrouwen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Afn.-, keurings- en bew.personeel Totaal afn.-, keurings- en bew.personeel (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Afn.-, keurings- en bew.personeel Mannen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Afn.-, keurings- en bew.personeel Vrouwen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Directie Totaal directie (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Directie Mannen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Directie Vrouwen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Adminstratie en overig personeel Totaal adm. en overig personeel (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Adminstratie en overig personeel Mannen (FTE) Personeel Op loonlijst Bezette arbeidsplaatsen Adminstratie en overig personeel Vrouwen (FTE) Personeel Niet op loonlijst (gewerkte uren) Keuringsartsen (x1000) Personeel Niet op loonlijst (gewerkte uren) Uitzendkrachten (x1000) Personeel Niet op loonlijst (gewerkte uren) Vrijwilligers (x1000) Personeel Niet op loonlijst (gewerkte uren) Overigen (x1000) Personeel Oproepkrachten (x1000) Activiteiten bloedbanken Donors en bloeddonaties Donors per ultimo (x1000) Activiteiten bloedbanken Donors en bloeddonaties Keuringen (x1000) Activiteiten bloedbanken Donors en bloeddonaties Nieuwe donors (x1000) Activiteiten bloedbanken Donors en bloeddonaties Donors per 1000 inwoners (absoluut) Activiteiten bloedbanken Donors en bloeddonaties Bloeddonaties (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten Bepalingen totaal (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten Syfilis (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten Au-antigeen (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten Bloedgroep (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten HIV (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten HCV (x1000) Activiteiten bloedbanken Overige activiteiten Andere bepalingen (x1000)
1985 22 41,2 . . . 41,6 13,0 17,2 12,5 1,1 2,8 0,4 0,5 11,4 1,6 2,6 7,1 0,3 . 0,6 . . . -0,4 1.219 455 764 235 155 80 984 300 684 727 191 . . 536 . . 24 13 11 494 91 403 23 20 3 186 67 119 12 7 . 18 . 449 684 59 . 637 1.791 676 686 429 . . .
1986 22 47,9 . . . 46,6 16,0 18,7 13,6 1,2 3,1 0,2 0,6 11,9 1,9 2,8 7,2 2,0 . 0,8 . . . 1,3 1.251 483 768 237 150 87 1.014 333 681 758 184 . . 574 . . 25 12 13 529 86 443 26 22 4 178 64 114 13 13 . 16 . 451 712 42 . 664 1.964 707 715 542 . . .
1987 22 48,3 . . . 47,3 16,4 19,2 14,0 1,2 3,2 0,2 0,6 11,7 2,0 2,6 7,0 1,8 . 0,8 . . . 1,0 1.313 496 817 249 174 75 1.064 322 742 790 203 . . 587 . . 29 13 16 556 97 459 26 23 3 179 70 109 10 18 . 11 . 459 723 47 . 664 1.965 715 722 528 . . .
1988 22 49,9 . . . 49,4 16,8 19,7 14,8 1,1 3,2 0,2 0,4 12,8 2,2 2,6 8,0 1,3 . 0,8 . . . 0,5 1.346 499 847 257 171 86 1.089 328 761 804 203 . . 601 . . 29 13 16 555 98 457 27 22 5 193 70 123 8 20 . 14 . 455 740 40 . 685 2.746 733 737 533 743 . .
1989 22 50,6 . . . 51,4 17,3 21,0 16,0 1,0 3,2 0,3 0,5 13,1 2,5 2,7 7,9 0,1 . 0,9 . . . -0,8 1.380 506 874 271 180 91 1.109 326 783 827 214 . . 613 . . 34 13 21 567 107 460 26 22 4 200 72 128 8 24 . 16 . 464 755 47 . 695 2.823 753 745 572 753 . .
1990 22 53,7 . . . 55,3 19,2 22,1 18,4 0,8 2,3 0,3 0,5 14,0 2,7 2,8 8,5 -0,3 . 1,3 . . . -1,6 1.423 511 912 294 197 97 1.129 314 815 860 230 . . 630 . . 36 19 17 600 117 483 29 24 5 195 70 125 8 23 . 18 . 474 783 48 . 713 2.972 765 771 663 773 . .
1991 22 62,0 . . . 65,0 23,7 24,9 20,7 0,8 2,4 0,6 0,4 16,4 2,8 3,0 10,6 -1,2 . 1,8 . . . -3,0 1.528 545 983 312 206 106 1.216 339 877 935 245 . . 690 . . 42 22 20 655 123 532 29 24 5 209 76 133 7 28 . 10 . 504 837 67 . 755 3.885 798 795 715 799 778 .
1992 22 70,9 69,9 . 1,0 73,5 26,2 28,0 22,7 0,8 2,4 0,8 1,3 19,3 2,9 3,5 12,8 -0,4 . 2,2 . . . -2,5 1.626 544 1.082 341 208 133 1.285 336 949 979 261 . . 718 . . 45 22 23 689 140 549 27 23 4 218 76 142 8 25 . 18 . 518 927 58 . 829 4.349 887 891 781 894 896 .
1993 23 83,3 82,0 . 1,2 83,4 26,9 32,3 26,0 0,7 2,6 1,6 1,4 24,2 3,6 3,8 16,8 2,3 0,1 2,5 . . . -0,1 1.681 585 1.096 362 241 121 1.319 344 975 1.023 287 . . 736 . . 50 25 25 715 157 558 26 22 4 232 83 149 12 29 . 23 . 708 989 72 . 973 5.797 1.022 1.039 942 1.041 1.040 713
1994 23 86,9 86,1 . 0,8 85,6 27,9 33,4 27,9 0,7 2,2 1,1 1,5 24,4 3,9 4,1 16,4 3,7 0,0 2,5 . . . 1,3 1.775 575 1.200 380 238 142 1.395 337 1.058 1.049 297 . . 752 . . 55 27 28 716 156 560 29 23 6 249 91 158 13 22 . 20 . 659 1.113 69 . 1.001 6.035 1.046 1.057 955 1.067 1.088 822
1995 23 90,4 89,7 . 0,7 90,5 27,8 36,0 30,0 0,7 2,3 1,3 1,7 26,7 4,3 4,3 18,1 2,3 0,0 2,5 . . . -0,2 1.851 583 1.268 393 257 136 1.458 326 1.132 1.106 315 . . 792 . . 54 29 25 742 156 586 27 22 5 283 109 174 14 22 . 20 . 665 1.150 67 . 997 6.433 1.089 1.098 989 1.096 1.098 1.063
1996 23 94,0 90,3 . 3,7 95,7 29,6 38,0 30,9 0,7 3,0 0,7 2,5 27,9 4,6 4,2 19,1 0,7 0,0 2,4 . . . -1,7 1.835 605 1.230 396 273 123 1.439 332 1.107 1.147 333 . . 814 . . 60 33 27 761 160 601 25 21 4 301 119 182 7 20 . 23 33 658 1.055 66 . 1.042 6.411 1.105 1.116 1.045 1.118 1.119 908
1997 oud 18 99,2 97,2 . 2,0 95,8 29,9 40,5 32,8 0,8 3,3 0,7 3,0 25,5 4,8 4,0 16,7 3,4 0,0 2,3 . . . 1,1 1.881 615 1.266 396 272 124 1.485 343 1.142 1.191 328 . . 864 . . 58 31 28 786 144 643 22 18 4 325 135 189 7 14 12 12 32 642 1.028 54 . . 6.635 1.141 1.224 1.034 1.120 1.117 999
1997 nieuw 18 171,3 145,3 1,2 24,8 168,1 46,2 67,3 52,3 1,7 7,8 . 5,4 54,6 9,6 8,7 36,3 3,2 1,0 3,5 . 1,4 0,9 1,2 2.700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 1 178,7 154,8 3,6 20,3 175,8 54,8 71,8 54,5 2,6 8,5 2,7 3,7 49,2 10,3 9,0 29,9 2,9 0,9 3,5 1,6 . . 1,8 2.723 1.220 1.503 796 634 162 1.927 586 1.341 1.993 724 634 90 1.269 586 683 . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 . 48 40 1.029 . . . . . . .
1999 1 187,6 167,4 -0,2 20,4 182,5 52,2 77,4 58,6 2,6 9,8 2,5 3,9 52,9 12,8 9,3 30,8 5,1 1,1 3,1 1,7 . . 4,8 2.853 1.190 1.663 847 625 222 2.006 565 1.441 1.997 737 625 112 1.260 565 695 . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 . 43 40 963 . . . . . . .
2000 1 177,3 157,1 0,0 20,2 171,1 45,1 79,3 59,9 2,9 9,3 2,8 4,4 46,6 11,5 9,3 25,8 6,2 0,8 3,2 2,1 . . 5,9 2.806 1.195 1.611 844 652 192 1.962 543 1.419 2.002 761 652 109 1.241 543 698 . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 . 40 39 875 . . . . . . .
2001 1 207,0 184,2 -0,8 23,6 193,2 52,3 89,0 67,8 3,1 9,3 3,4 5,4 51,9 10,6 9,8 31,4 13,8 0,9 3,3 4,0 . . 15,4 2.851 1.125 1.726 848 620 228 2.003 505 1.498 1.969 737 620 117 1.232 505 727 . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 . 58 39 872 . . . . . . .
2002 1 244,1 215,3 2,2 26,6 230,8 59,6 97,6 72,0 3,8 10,2 5,5 6,1 73,6 11,8 11,1 50,7 13,2 1,4 3,2 1,6 . . 12,9 3.038 1.131 1.907 911 650 261 2.127 481 1.646 2.024 775 650 125 1.249 481 768 . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 . 51 33 928 . . . . . . .
2003 1 262,3 231,8 1,4 29,1 244,8 64,4 104,9 79,6 4,1 9,0 5,4 6,7 75,4 11,4 11,9 52,1 17,6 1,4 2,7 1,1 . . 17,4 3.132 1.175 1.957 962 687 275 2.170 488 1.682 2.142 829 687 142 1.313 488 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 . 35 32 922 . . . . . . .
2004 1 261,0 225,3 6,0 29,7 243,3 67,7 105,3 78,5 5,9 9,9 4,1 6,9 70,3 12,6 11,8 45,9 17,7 1,9 2,5 -1,1 . . 16,0 3.162 1.222 1.940 965 720 245 2.197 502 1.695 2.142 826 722 104 1.316 502 814 . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 . 43 31 919 . . . . . . .
2005* 1 265,7 224,7 11,3 29,8 251,2 74,8 108,9 82,5 6,5 9,3 3,7 7,0 67,6 12,8 12,4 42,4 14,5 2,2 3,6 -1,5 . . 11,6 3.064 1.169 1.895 939 697 242 2.125 472 1.653 2.102 814 700 114 1.288 472 816 . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 . 30 29 879 . . . . . . .
Bron: CBS, SB
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal instellingen, bedrijfsopbrengsten en - lasten,
bedrijfsresultaat, baten en lasten, werkzame personen,
1985 - 2005*.
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Op grond van de Wet inzake bloedtransfusie mag het inzamelen van bloed
en het bereiden van bloedproducten slechts geschieden door regionale
stichtingen en door het Centraal Laboratorium van de bloedtransfusie-
dienst van het Nederlandse Rode Kruis, zulks alleen voor zover zij
daartoe door het Ministerie van VWS zijn erkend. Het feitelijk inzamelen
van bloed gebeurt voor een aanzienlijk deel in zgn. bloeddonorcentra.
De laatste jaren worden de inzamelingstaken van het CLB geleidelijk
overgedragen aan de bloedbanken.
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
Het totaal van alle bedrijfsopbrengsten van de bloedbanken waarvan de
netto-opbrengsten van de bloedproducten de belangrijkste is.
Tot en met 1996 inclusief ontvangen rente.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet bloed(producten)
Voorraad toename(-) of afname(+)
Overige bedrijfsopbrengsten
Tot en met 1996 inclusief ontvangen rente.
Bedrijfslasten
Het totaal van alle bedrijfslasten die gemaakt zijn door de bloedbanken
waarvan de belangrijkste zijn: grond- en hulpstoffen, salarissen, sociale
lasten, huishoudelijke kosten, energie, onderhoud, automatiseringskosten
en afschrijvingen.
Tot en met 1996 inclusief betaalde rente.
Totaal bedrijfslasten
Grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personeelskosten,
verminderd met ontvangen uitkeringen i.v.m. sociale zekerheidswetten.
Totaal personeelskosten
Bruto salarissen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Voor het lenen van arbeidskrachten
Overige personeelskosten
Andere kosten
Totaal andere kosten
Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Huisvestingskosten
Overige andere kosten
Hieronder opgenomen alle kosten behalve de al eerder (grond- en
hulpstoffen, personeelskosten, huisvestingskosten, afschrijvingen)
genoemde kosten.
Tot en met 1996 inclusief betaalde rente.
Bedrijfsresultaat
Saldo van Totale Bedrijfsopbrengsten (+) en Totale Bedrijfskosten (-).
Tot en met 1996 is het bedrijfsresultaat gelijk aan het saldo van Totale
Bedrijfsopbrengsten (+), Totale Bedrijfskosten (-), Rentelasten (+) en
Rentebaten (-).
Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten en het resultaat van de deelnemingen.
Rentebaten (+)
Periodieke inkomsten van uitgeleend geld, vaste goederen of belegde
gelden.
Rentelasten (-)
Periodieke uitgaven voor schulden, vaste goederen of belegde gelden.
Resultaat deelnemingen (+/-)
Dit betreft een 2/3 deelneming (financieel belang) in een Belgische
producent van bloedplasma (CAF).
Buitengewone baten en lasten
Onttrekkingen en schenkingen aan voorzieningen. Deze zijn verwerkt in het
exploitatie-overzicht en het bedrijfsresultaat.
Onttrokken aan voorzieningen (+)
Dotaties aan voorzieningen (-)
Resultaat voor belastingen
Saldo van bedrijfsresultaat enerzijds en buitengewone en financiële
baten en lasten anderzijds.
Personeel
Op loonlijst
Exclusief oproepkrachten.
Werkzame personen
Eén volledige officiële arbeidsplaats kan door één voltijdwerker of door
meerdere deeltijdwerkers (werkzame personen) bezet worden, zodat het
aantal werkzame personen belangrijk hoger kan zijn dan het aantal
arbeidsplaatsen. Fulltimers of voltijdwerkers hebben een volledige
weektaak en bezetten daarmee een volledige arbeidsplaats. Parttimers of
deeltijdwerkers zijn personeelsleden die geen volledige arbeidsplaats
bezetten.
Totaal werkzame personen
Fulltimers
Parttimers
Mannen
Totaal mannen
Fulltime
Parttime
Vrouwen
Totaal vrouwen
Fulltime
Parttime
Bezette arbeidsplaatsen
Totaal bezet en bezet door artsen, verplegend personeel, assistenten, e.d.
naar geslacht. De bezette arbeidsplaatsen worden in FTE's (fulltime
equivalenten) uitgedrukt naar personeelscategorie. De parttimers zijn, op
basis van het aantal door hen te werken uren, omgerekend tot fulltime
equivalenten. Door hierbij de aantallen werkelijke fulltimers op te
tellen wordt het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen verkregen.
Totaal bezette arbeidsplaatsen
Alle bezette arbeidsplaatsen omgerekend naar FTE's.
Mannen
Totaal mannen
Fulltime
Parttime
Vrouwen
Totaal vrouwen
Fulltime
Parttime
Keuringsartsen
Een keuringsarts verricht eens in de 2 à 3 jaar een keuring bij de
bloeddonor en dit omvat een uitgebreid lichamelijk onderzoek.
Totaal keuringsartsen
Mannen
Vrouwen
Afn.-, keurings- en bew.personeel
Afnamepersoneel neemt daadwerkelijk het donorbloed af, keuringspersoneel
verricht vóór iedere bloedafname een kleine keuring en bewerkingsper-
soneel bewerkt het bloed zodanig dat het voor verder gebruik geschikt is.
Totaal afn.-, keurings- en bew.personeel
Mannen
Vrouwen
Directie
Totaal directie
Mannen
Vrouwen
Adminstratie en overig personeel
Overig personeel dat niet direct toegewezen kan worden aan de
categorieën uitvoerend of leidinggevend personeel, zoals
interieurverzorgenden e.d.
Totaal adm. en overig personeel
Mannen
Vrouwen
Niet op loonlijst (gewerkte uren)
Gewerkte uren en exclusief oproepkrachten (worden apart genoemd).
Alle personeelsleden van wie geen loon- of salariskaart bij de instelling
aanwezig is, zoals van hulpverleners op uur-honorariumbasis,
uitzendkrachten en van cursisten en stagiaires die geen salaris ontvangen.
Van het "personeel niet op loonlijst" ontbreken de gegevens tot 1995.
Vanaf 1995 wordt het aantal gewerkte uren weergegeven.
Keuringsartsen
Gewerkte uren van keuringsartsen die eens in de 2 à 3 jaar bij de donor
een keuring (een uitgebreid lichamelijk onderzoek) verrichten.
Uitzendkrachten
Aantal gewerkte uren. Uitzendkrachten zijn in dienst van een uitzendbureau
of uitleenbedrijf. Onder een uitzendbureau of uitleenbedrijf wordt
verstaan een bureau of bedrijf dat als activiteit heeft: het tegen
vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen aan andere
ondernemingen voor het, anders dan krachtens een met deze gesloten
arbeidsovereenkomst, in die onderneming verrichten van aldaar
gebruikelijke arbeid.
Vrijwilligers
In de jaren tot en met 1996 opgenomen onder overigen.
Overigen
De personeelscategorie 'Overigen' bestaat voor een groot deel uit
freelance medewerkers, die op afroep behulpzaam zijn bij keuringen en
bloedafnames.
Oproepkrachten
Aantal gewerkte uren van oproepkrachten die op elk moment opgeroepen
kunnen worden voor het verrichten van werkzaamheden en die betaald worden
naar het aantal gewerkte uren. Gezien het geringe belang, zijn tot en met
1995 de gewerkte uren van oproepkrachten opgenomen onder 'Keuringsartsen'.
Omdat na 1995 weinig nieuw personeel aangenomen is, is meer gebruik
gemaakt van oproepkrachten, zodat dit gegeven met ingang van 1996
gepubliceerd is.
Activiteiten bloedbanken
Het inzamelen van bloed (in bloeddonorcentra), het bereiden van
bloedproducten en het testen (bepalen) van bloed op bloedgroep en
diverse aandoeningen.
Donors en bloeddonaties
Door de bloedbanken worden donors gekeurd, geadministreerd en opgeroepen
voor donaties en wordt donorbloed afgenomen, geadministreerd, bewaard,
bewerkt en naar behoefte gedistribueerd ten behoeve van de in de regio
gevestigde ziekenhuizen en eventueel ook daarbuiten.
Donors per ultimo
Een donor is iemand die een deel van zijn bloed of een bestanddeel van
een deel van zijn bloed afstaat ten behoeve van de geneeskundige
behandeling van andere personen of van zichzelf. De donors stellen op
vrijwillige basis hun bloed gratis beschikbaar.
Keuringen
Keuringen zijn bedoeld om de kwaliteit van het bloed te bewaken, en te
voorkomen dat de donor door bloedverlies in gezondheidsproblemen zou
komen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine keuringen.
Een kleine keuring wordt vóór iedere bloedafname door een verpleegkundige
verricht. Een grote keuring wordt eens per 2 à 3 jaar door een
keuringsarts gedaan.
Nieuwe donors
Een donor is iemand die een deel van zijn bloed of een bestanddeel van
een deel van zijn bloed afstaat ten behoeve van de geneeskundige
behandeling van andere personen of van zichzelf. De donors stellen op
vrijwillige basis hun bloed gratis beschikbaar.
Donors per 1000 inwoners
Een donor is iemand die een deel van zijn bloed of een bestanddeel van
een deel van zijn bloed afstaat ten behoeve van de geneeskundige
behandeling van andere personen of van zichzelf. De donors stellen op
vrijwillige basis hun bloed gratis beschikbaar. Hier omgerekend naar het
aantal donors per 1000 inwoners.
Bloeddonaties
Een donatie is de afname van 500 cc bloed van de donor per keer.
Het aantal donaties in de statistiek betreft bloedafnames door de
bloedbanken.
Overige activiteiten
Het testen (bepalen) van bloed op bloedgroep en diverse aandoeningen.
Bepalingen totaal
Aantal keren dat in een laboratorium is bepaald: de bloedgroep van een
persoon en de eventuele aanwezigheid in het bloed van (antistoffen
tegen) syfilis (Lues), Au-antigeen, Human Immunodeficiency Virus en
Hepatitis-c Virus.
Syfilis
Indien aanwezigheid van antistoffen tegen syfilis (Lues) in het bloed
wordt bepaald is het bloed niet meer geschikt voor verder gebruik.
Au-antigeen
Antigenen zijn stoffen die in een organisme antistoffen kunnen aanmaken.
Australië-antigeen (HBsAg) = hepatitis-B surface (of oppervlak-) antigeen.
De antistoffen tegen HBsAg geven immuniteit tegen Hepatitis-B; ze duiden
tevens op mogelijke aanwezigheid van het hepatitis-B virus in het bloed,
dat daardoor niet geschikt is voor normale verdere distributie of
verwerking. Dit heet tegenwoordig: hepatitis-serologische bepaling.
Bloedgroep
Dit betreft de bepaling van de bloedgroep A, B, AB of O en van de
Rhesusfactor: Rhesuspositief of Rhesusnegatief.
HIV
Human Immunodeficiency Virus: het virus dat AIDS veroorzaakt. De aanwezig-
heid van dit virus in bloed wordt aangetoond door de aanwezigheid van -
antistoffen aan te tonen. Bloed met HIV is ongeschikt voor verdere distri-
butie of verwerking. Met ingang van 1988 is het aantal HIV-bepalingen in
de statistiek opgenomen.
HCV
In 1990 werd voor het eerst in de enquête Bloedbanken gevraagd naar de
post "andere bepalingen" als sluitpost. Uit de resultaten bleek dat de
Hepatitis-C Virusbepaling een belangrijk deel uitmaakt van deze sluitpost.
Met ingang van 1991 is daarom expliciet gevraagd naar het aantal
HCV-bepalingen, zodat die m.i.v. 1991 in de statistiek opgenomen kon
worden.
Andere bepalingen
"Andere bepalingen" is de sluitpost in de enquête Bloedbanken en er is
helaas niet bekend welke bepalingen dit zijn.
Naar het aantal gewerkte uren. Gezien het geringe belang, zijn tot en met
1995 de gewerkte uren van oproepkrachten opgenomen onder 'Keuringsartsen'.
Omdat na 1995 weinig nieuw personeel aangenomen is, is meer gebruik
gemaakt van oproepkrachten, zodat dit gegeven met ingang van 1996
gepubliceerd is.