Kwartaalsectorrekeningen; lopende rekeningen, 2001-2012

Kwartaalsectorrekeningen; lopende rekeningen, 2001-2012

Sectoren Perioden Middelen Totaal middelen (mln euro) Bestedingen Totaal bestedingen (mln euro)
Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 604.928 589.574
Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 230.582 209.303
Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 77.542 75.499
Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 18.822 17.754
Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 34.569 34.965
Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 24.151 22.780
Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 92.324 94.688
Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 47.360 51.059
Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 38.256 37.050
Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 29.191 29.062
Overheid 2012 1e kwartaal* 119.591 121.955
Centrale overheid 2012 1e kwartaal* 49.388 53.087
Lokale overheid 2012 1e kwartaal* 41.012 39.806
Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* 29.191 29.062
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 162.743 168.347
Huishoudens 2012 1e kwartaal* 159.178 164.678
IZW's t.b.v. huishoudens 2012 1e kwartaal* 3.565 3.669
Buitenland 2012 1e kwartaal* 161.816 177.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële transacties per kwartaal van de verschillende (sub)sectoren van de Nederlandse economie. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van middelen en bestedingen. De overheidscijfers voor de kwartalen van 2001 tot en met 2005 worden op een hoger aggregatieniveau gepubliceerd dan voor de kwartalen erna.

Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingenen overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

De niet-financiële rekeningen worden beschreven aan de hand van een groot aantal verschillende transacties. Elke transactie beschrijft een stukje van een economisch deelproces, alle deelprocessen samen geven het gehele
economische proces van niet-financiële transacties weer. Deelprocessen zijn: het productieproces, inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensherverdeling, inkomensbesteding en kapitaalvorming.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005; voor de overheid vanaf het eerste kwartaal 2001.

Frequentie: Stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers voor de kwartalen van 2009 en eerder zijn definitief. De cijfers voor meer recente kwartalen dragen een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Lopende transacties naar sectoren.

Toelichting onderwerpen

Middelen
Totaal middelen
Totaal aan ontvangsten.
Bestedingen
Totaal bestedingen
Bestemming van uitgaven.