Kwartaalsectorrekeningen; lopende rekeningen, 2001-2012

Kwartaalsectorrekeningen; lopende rekeningen, 2001-2012

Sectoren Perioden Middelen Totaal middelen (mln euro) Bestedingen Totaal bestedingen (mln euro)
Totale economie NL 2009 1e kwartaal 565.169 564.380
Totale economie NL 2009 2e kwartaal 591.149 581.257
Totale economie NL 2009 3e kwartaal 536.601 535.807
Totale economie NL 2009 4e kwartaal 588.233 584.059
Totale economie NL 2009 2.281.152 2.265.503
Totale economie NL 2010 1e kwartaal** 571.074 566.945
Totale economie NL 2010 2e kwartaal** 611.710 601.904
Totale economie NL 2010 3e kwartaal** 560.741 556.060
Totale economie NL 2010 4e kwartaal** 622.584 614.593
Totale economie NL 2010** 2.366.109 2.339.502
Totale economie NL 2011 1e kwartaal* 598.250 584.884
Totale economie NL 2011 2e kwartaal* 624.319 613.400
Totale economie NL 2011 3e kwartaal* 585.704 574.579
Totale economie NL 2011 4e kwartaal* 620.377 608.010
Totale economie NL 2011* 2.428.650 2.380.873
Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 604.928 589.574
Niet-financiële vennootschappen 2009 1e kwartaal 203.172 190.319
Niet-financiële vennootschappen 2009 2e kwartaal 196.285 194.650
Niet-financiële vennootschappen 2009 3e kwartaal 191.884 175.150
Niet-financiële vennootschappen 2009 4e kwartaal 204.886 195.465
Niet-financiële vennootschappen 2009 796.227 755.584
Niet-financiële vennootschappen 2010 1e kwartaal** 204.594 193.854
Niet-financiële vennootschappen 2010 2e kwartaal** 212.584 207.087
Niet-financiële vennootschappen 2010 3e kwartaal** 206.151 186.819
Niet-financiële vennootschappen 2010 4e kwartaal** 222.999 211.087
Niet-financiële vennootschappen 2010** 846.328 798.847
Niet-financiële vennootschappen 2011 1e kwartaal* 230.258 212.500
Niet-financiële vennootschappen 2011 2e kwartaal* 222.085 217.211
Niet-financiële vennootschappen 2011 3e kwartaal* 216.869 196.287
Niet-financiële vennootschappen 2011 4e kwartaal* 229.082 210.700
Niet-financiële vennootschappen 2011* 898.294 836.698
Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 230.582 209.303
Financiële instellingen 2009 1e kwartaal 78.976 79.507
Financiële instellingen 2009 2e kwartaal 83.365 82.225
Financiële instellingen 2009 3e kwartaal 73.518 71.476
Financiële instellingen 2009 4e kwartaal 82.874 80.048
Financiële instellingen 2009 318.733 313.256
Financiële instellingen 2010 1e kwartaal** 80.975 75.131
Financiële instellingen 2010 2e kwartaal** 83.891 81.023
Financiële instellingen 2010 3e kwartaal** 80.830 79.594
Financiële instellingen 2010 4e kwartaal** 86.385 84.409
Financiële instellingen 2010** 332.081 320.157
Financiële instellingen 2011 1e kwartaal* 75.701 71.927
Financiële instellingen 2011 2e kwartaal* 83.997 82.468
Financiële instellingen 2011 3e kwartaal* 86.568 83.977
Financiële instellingen 2011 4e kwartaal* 86.408 83.947
Financiële instellingen 2011* 332.674 322.319
Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 77.542 75.499
Overheid 2009 1e kwartaal 112.147 116.821
Overheid 2009 2e kwartaal 118.825 127.125
Overheid 2009 3e kwartaal 107.329 119.820
Overheid 2009 4e kwartaal 121.681 128.210
Overheid 2009 459.982 491.976
Overheid 2010 1e kwartaal** 116.163 121.136
Overheid 2010 2e kwartaal** 123.223 134.699
Overheid 2010 3e kwartaal** 107.179 118.414
Overheid 2010 4e kwartaal** 132.201 134.061
Overheid 2010** 478.766 508.310
Overheid 2011 1e kwartaal* 117.316 120.001
Overheid 2011 2e kwartaal* 120.693 131.423
Overheid 2011 3e kwartaal* 109.299 117.622
Overheid 2011 4e kwartaal* 123.008 127.880
Overheid 2011* 470.316 496.926
Overheid 2012 1e kwartaal* 119.591 121.955
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2009 1e kwartaal 156.523 163.382
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2009 2e kwartaal 177.913 162.496
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2009 3e kwartaal 149.786 155.277
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2009 4e kwartaal 162.380 163.924
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2009 646.602 645.079
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2010 1e kwartaal** 154.435 161.917
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2010 2e kwartaal** 176.541 163.624
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2010 3e kwartaal** 152.066 156.718
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2010 4e kwartaal** 163.077 167.114
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2010** 646.119 649.373
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2011 1e kwartaal* 160.000 165.481
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2011 2e kwartaal* 182.700 167.454
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2011 3e kwartaal* 158.297 162.022
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2011 4e kwartaal* 164.794 168.398
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2011* 665.791 663.355
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 162.743 168.347
Buitenland 2009 1e kwartaal 138.986 139.775
Buitenland 2009 2e kwartaal 129.984 139.876
Buitenland 2009 3e kwartaal 132.769 133.563
Buitenland 2009 4e kwartaal 144.120 148.294
Buitenland 2009 545.859 561.508
Buitenland 2010 1e kwartaal** 151.661 155.790
Buitenland 2010 2e kwartaal** 157.110 166.916
Buitenland 2010 3e kwartaal** 160.261 164.942
Buitenland 2010 4e kwartaal** 169.126 177.117
Buitenland 2010** 638.158 664.765
Buitenland 2011 1e kwartaal* 157.967 171.333
Buitenland 2011 2e kwartaal* 162.840 173.759
Buitenland 2011 3e kwartaal* 163.605 174.730
Buitenland 2011 4e kwartaal* 168.362 180.729
Buitenland 2011* 652.774 700.551
Buitenland 2012 1e kwartaal* 161.816 177.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële transacties per kwartaal van de verschillende (sub)sectoren van de Nederlandse economie. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van middelen en bestedingen. De overheidscijfers voor de kwartalen van 2001 tot en met 2005 worden op een hoger aggregatieniveau gepubliceerd dan voor de kwartalen erna.

Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingenen overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

De niet-financiële rekeningen worden beschreven aan de hand van een groot aantal verschillende transacties. Elke transactie beschrijft een stukje van een economisch deelproces, alle deelprocessen samen geven het gehele
economische proces van niet-financiële transacties weer. Deelprocessen zijn: het productieproces, inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensherverdeling, inkomensbesteding en kapitaalvorming.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005; voor de overheid vanaf het eerste kwartaal 2001.

Frequentie: Stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers voor de kwartalen van 2009 en eerder zijn definitief. De cijfers voor meer recente kwartalen dragen een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Lopende transacties naar sectoren.

Toelichting onderwerpen

Middelen
Totaal middelen
Totaal aan ontvangsten.
Bestedingen
Totaal bestedingen
Bestemming van uitgaven.