Gezondheidsgerelateerde R&D; arbeidsvolume en uitgaven, 2003-2007

Gezondheidsgerelateerde R&D; arbeidsvolume en uitgaven, 2003-2007

Sectoren Perioden R&D inspanningen Arbeidsvolume (x 1 000) R&D inspanningen Uitgaven (mln euro)
Totaal gezondheidsgerelateerde R&D 2003 17,9 1.929
Totaal gezondheidsgerelateerde R&D 2004 17,6 1.899
Totaal gezondheidsgerelateerde R&D 2005 18,0 2.036
Totaal gezondheidsgerelateerde R&D 2006 19,8 2.306
Totaal gezondheidsgerelateerde R&D 2007 21,4 2.580
Gez.R&D universiteiten en UMC's 2003 9,5 881
Gez.R&D universiteiten en UMC's 2004 9,8 895
Gez.R&D universiteiten en UMC's 2005 9,9 956
Gez.R&D universiteiten en UMC's 2006 10,1 987
Gez.R&D universiteiten en UMC's 2007 10,4 1.069
Gez.R&D farmaceutische industrie 2003 2,9 462
Gez.R&D farmaceutische industrie 2004 2,7 458
Gez.R&D farmaceutische industrie 2005 2,9 479
Gez.R&D farmaceutische industrie 2006 1,9 299
Gez.R&D farmaceutische industrie 2007 2,0 319
Gez.R&D overig industrie en groothandel 2003 1,8 254
Gez.R&D overig industrie en groothandel 2004 1,6 237
Gez.R&D overig industrie en groothandel 2005 1,7 249
Gez.R&D overig industrie en groothandel 2006 3,6 528
Gez.R&D overig industrie en groothandel 2007 4,8 691
Gez.R&D researchbedrijven 2003 1,7 187
Gez.R&D researchbedrijven 2004 1,7 173
Gez.R&D researchbedrijven 2005 1,7 200
Gez.R&D researchbedrijven 2006 2,2 325
Gez.R&D researchbedrijven 2007 2,5 334
Gez.R&D instellingen (muv univ. en UMC) 2003 2,0 146
Gez.R&D instellingen (muv univ. en UMC) 2004 1,8 137
Gez.R&D instellingen (muv univ. en UMC) 2005 1,8 152
Gez.R&D instellingen (muv univ. en UMC) 2006 2,1 168
Gez.R&D instellingen (muv univ. en UMC) 2007 1,7 167
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn gegevens opgenomen over gezondheidsgerelateerde research & development (R&D) verricht door bedrijven, instellingen en universiteiten. De R&D inspanningen worden gemeten in arbeidsvolume (FTE) en in uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief tenzij anders vermeld.

Wijzigingen per 14 januari 2011:
- Nieuwe cijfers voor 2005, 2006 en 2007 zijn toegevoegd.
- Door het beschikbaar komen van betere informatie over de afzonderlijke functies van universitair medische centra (UMC's), te weten curatieve zorg, onderzoek en onderwijs, zijn de cijfers betreffende 2003 en 2004 over Gezondheidsgerelateerde R&D van universiteiten en UMC's aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

R&D inspanningen
Arbeidsvolume
Het arbeidsvolume van R&D personeel in arbeidsjaren (FTE).
Een medewerker die in deeltijd werkt of niet alle werktijd besteedt aan
R&D wordt voor een gedeelte van een arbeidsjaar meegeteld.
Uitgaven
Uitgaven voor R&D verricht met eigen personeel. Dit omvat bruto
loonkosten voor de R&D-arbeidsjaren en investeringen in gebouwen,
laboratoria, apparatuur en grond voor R&D.