Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 2004, 2006

Bewerk tabel
Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven
die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende
werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld
in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI).
In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt
aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfsklasse Voorbereiding tot
recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een
eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft.
Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking
weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht
geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen
te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor
het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de
Euralcode een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan
destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. Vergelijking per afvalcategorie
met voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk.
Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een
verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie
paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 2004, 2006

Bedrijfsklassen Perioden Aanvoer afvalstoffen naar categorieTotaal aanvoer afvalstoffen (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalNiet-metaalafval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorieChemisch afval (1 000 ton) In eindproduct verwerkt (1 000 ton) Reststoffen (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenHergebruik (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenVerbranden (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenStorten (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenScheiden achteraf (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenOnbekend (1 000 ton)
37 Voorbereiding tot recycling 2004 15.684 15.588 716 2.750 189 331 798 10.096 708 95 14.818 867 210 46 412 152 47
37 Voorbereiding tot recycling 2006 16.800 16.582 1.275 1.337 299 442 731 11.972 525 218 15.755 1.041 121 48 494 206 172
371 Voorbereiding tot recycling van .. 2004 1.352 1.352 624 1 - 20 - - 707 0 1.145 208 28 6 126 1 47
371 Voorbereiding tot recycling van .. 2006 1.636 1.636 1.100 4 0 28 0 4 499 0 1.394 279 3 5 100 30 141
372 Voorbereiding tot recycling van .. 2004 14.332 14.236 92 2.749 189 311 798 10.096 1 95 13.672 660 182 40 286 151 0
372 Voorbereiding tot recycling van .. 2006 15.163 14.947 175 1.333 300 415 730 11.968 25 217 14.360 763 118 43 393 176 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens