Scheiden; naar belangrijkste redenen, 2003

Scheiden; naar belangrijkste redenen, 2003

Geslacht Redenen bij (echt)scheiding Scheiding na een huwelijk (in % van het totale aantal respondenten) Scheiding na niet-gehuwd samenwonen (in % van het totale aantal respondenten)
Mannen Karakters botsen 38 46
Mannen Iemand anders in het spel 38 22
Mannen Op elkaar uitgekeken 28 35
Mannen Toekomstplannen onverenigbaar 19 27
Mannen Gezondheidsproblemen 9 9
Mannen Financiële problemen 9 7
Mannen Seksuele problemen 6 3
Mannen (Schoon-)familie / kinderen 6 2
Mannen Onenigheid over het krijgen van kinderen 4 7
Mannen Sociale / culturele verschillen 4 3
Mannen Verslavingsproblemen 2 4
Mannen Lichamelijk geweld 1 1
Mannen Te jong / leeftijdsverschil te groot 1 2
Mannen Jaloezie / geen vertrouwen 1 3
Vrouwen Karakters botsen 38 39
Vrouwen Iemand anders in het spel 37 31
Vrouwen Op elkaar uitgekeken 18 26
Vrouwen Toekomstplannen onverenigbaar 15 29
Vrouwen Gezondheidsproblemen 11 11
Vrouwen Financiële problemen 13 8
Vrouwen Seksuele problemen 9 8
Vrouwen (Schoon-)familie / kinderen 4 4
Vrouwen Onenigheid over het krijgen van kinderen 4 10
Vrouwen Sociale / culturele verschillen 4 3
Vrouwen Verslavingsproblemen 18 16
Vrouwen Lichamelijk geweld 19 10
Vrouwen Te jong / leeftijdsverschil te groot 1 4
Vrouwen Jaloezie / geen vertrouwen 2 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Redenen die een belangrijke rol speelden bij de laatst meegemaakte (echt)scheiding voor personen (steekproef) in Nederland die in 2003 18-62 jaar oud waren.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming (OG) 2003. Respondenten konden meerdere redenen opgeven waardoor de som van de percentages meer dan honderd procent kan zijn.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de percentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar alleen: 2003.

Status van de cijfers:
Eenmalig Onderzoek Gezinsvorming (OG) 2003

Wijziging per 9 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Scheiding na een huwelijk
Scheiding na niet-gehuwd samenwonen