Lange vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Vakantiekenmerken Perioden Totaal aantal lange vakanties Nederland (x 1 000) Gemiddelde vakantieduur Nederland (dagen) Uitgaven voor lange vakanties Totaal uitgaven vakanties Nederland (mln euro) Uitgaven voor lange vakanties Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Gem.uitgaven per vakantieganger (euro's) Uitgaven voor lange vakanties Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Gem.uitgaven met eigen vervoer (euro's) Uitgaven voor lange vakanties Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Gem.uitgaven met overig vervoer (euro's)
Totaal 2002 9.200 10,5 1.944 211 203 300
Totaal 2003 9.029 9,9 1.779 197 195 226
Totaal 2004 9.069 10,1 1.748 193 189 248
Totaal 2005 8.451 10,0 1.665 197 194 247
Totaal 2006 8.843 9,9 1.723 195 190 260
Totaal 2007 8.458 9,9 1.752 207 205 228
Totaal 2008 8.532 9,5 1.753 205 204 222
Totaal 2009 8.695 9,5 1.820 209 206 262
Totaal 2010 8.476 9,7 1.785 211 208 242
Totaal 2011 8.263 9,6 1.754 212 211 229
Totaal 2012 8.036 9,8 1.762 219 215 289
Totaal 2013 8.310 9,8 1.820 219 215 280
Totaal 2014 7.694 9,6 1.754 228 226 254
Totaal 2015 7.877 9,7 1.890 240 236 312
Totaal 2016 8.065 9,9 1.878 233 229 290
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2002 2.028 13,1 258 127 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2003 2.051 12,2 268 131 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2004 1.908 12,8 240 126 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2005 1.775 13,2 242 136 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2006 2.053 12,3 239 116 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2007 1.717 13,0 214 124 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2008 1.847 11,9 250 135 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2009 1.813 11,5 232 128 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2010 1.783 12,2 240 135 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2011 1.595 12,4 223 140 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2012 1.709 13,0 243 142 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2013 1.659 12,5 226 136 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2014 1.479 12,5 205 138 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2015 1.494 12,9 230 154 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2016 1.486 13,0 209 141 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2002 7.172 9,8 1.686 235 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2003 6.978 9,2 1.511 216 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2004 7.162 9,4 1.508 211 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2005 6.676 9,2 1.423 213 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2006 6.789 9,2 1.485 219 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2007 6.742 9,2 1.538 228 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2008 6.686 8,8 1.503 225 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2009 6.883 8,9 1.588 231 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2010 6.692 9,1 1.545 231 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2011 6.668 8,9 1.531 230 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2012 6.327 8,9 1.519 240 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2013 6.651 9,1 1.594 240 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2014 6.215 8,9 1.549 249 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2015 6.383 8,9 1.660 260 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2016 6.579 9,1 1.668 254 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn gegevens van lange (4 of meer overnachtingen) binnenlandse vakanties over de duur en uitgaven naar vakantiekenmerken opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal lange vakanties Nederland
Gemiddelde vakantieduur Nederland
Uitgaven voor lange vakanties
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal. De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.

Met ingang van 2012 is respondenten gevraagd de kosten van de vakantie nader uit te splitsen naar vervoerskosten, verblijfskosten, bestedingen in horecagelegenheden, boodschappen, etc. Vóór 2012 werd alleen naar het totale bedrag aan vakantie-uitgaven gevraagd. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2012 niet goed vergelijkbaar met die van vóór 2012.
Totaal uitgaven vakanties Nederland
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger
Gem.uitgaven per vakantieganger
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger.
Gem.uitgaven met eigen vervoer
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger: met eigen vervoer.
Gem.uitgaven met overig vervoer
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger: met overig vervoer.