ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met computers) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; communicatie (% van bedrijven met computers)
1500f Totaal (geen landbouw, .. Totaal werkzame personen 60.457 95 29 23 95 38
D Industrie Totaal werkzame personen 11.008 97 31 19 97 37
E Productie en distributie van en .. Totaal werkzame personen 76 100 44 23 100 58
F Bouwnijverheid Totaal werkzame personen 7.606 96 13 29 94 32
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal werkzame personen 15.951 92 30 32 93 39
H Horeca Totaal werkzame personen 3.409 86 30 19 89 19
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal werkzame personen 4.440 94 31 12 92 31
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal werkzame personen 10.910 97 27 20 97 45
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal werkzame personen 4.260 97 22 15 96 45
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal werkzame personen 2.796 94 28 12 94 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens