ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2004

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2004

SBI '93 Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerken Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerken Omzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; totaal (% van bedrijven met computers) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; communicatie (% van bedrijven met computers)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 60.457 95 29 23 95 38
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.573 96 39 14 93 31
1700a Textiel, kleding en .. 410 92 37 3 92 36
21 VV papier, karton en papier- en .. 245 98 51 8 97 51
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 1.218 98 29 25 98 50
2300d Aardolie en chemische industrie 454 100 32 20 100 51
DH VV producten van rubber en kunststof 526 96 27 17 95 29
27 Basismetaalindustrie 114 97 34 2 97 38
28 VV producten van metaal (geen .. 2.072 100 26 23 99 32
29 VV machines en apparaten 1.443 100 23 18 99 37
DL VV elektrische en optische .. 764 96 32 37 96 33
DM Vervaardiging van transportmiddelen 521 94 46 6 98 38
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.667 94 20 10 95 36
E Productie en distributie van en .. 76 100 44 23 100 58
4521a Burgerlijke en utiliteitsbouw 3.115 97 9 13 95 28
4511c Grond-, water- en wegenbouw, .. 1.141 89 2 13 88 25
4530a Bouwinstallatie en -afwerking 3.350 98 17 41 96 37
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2.595 98 20 26 98 44
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.871 95 32 29 97 46
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.486 85 31 40 85 26
H Horeca 3.409 86 30 19 89 19
6000a Vervoer en opslag 4.166 94 31 11 92 29
64 Post en telecommunicatie 274 97 35 17 97 59
70 Verhuur van en handel in onroerend .. 893 99 25 4 99 49
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 349 89 23 5 92 28
72 Computerservice- en .. 1.261 99 42 38 99 61
73 Speur- en ontwikkelingswerk 241 98 37 23 95 57
741 Rechtskundige dienstverlening, .. 2.437 98 18 18 98 56
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.387 100 23 24 100 38
744 Reclamebureaus en dergelijke 528 100 28 3 100 41
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 1.651 95 35 19 96 31
7430c Zakelijke diensten, geen .. 2.163 95 27 14 94 34
N Gezondheids- en welzijnszorg 4.260 97 22 15 96 45
90 Milieudienstverlening 283 96 3 4 96 35
92 Cultuur, sport en recreatie 1.787 99 30 16 98 39
8040a Dienstverlening (rest) 726 83 25 1 84 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid
(F), Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Verhuur en zakelijke dienstverlening (K)
en Gezondheids- en welzijnszorg (N), en de Milieudienstverlening (90),
Cultuur, sport en recreatie (92) en Overige dienstverlening (93).
Peildatum: 31 december 2004.
Gebruik van externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet, EDI of netwerken anders dan
internet. Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de
electronische uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
zakenpartners.
Internet; naar soort verbinding
Een onderverdeling naar het type internetverbinding dat bedrijven
gebruiken.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Omzet >= 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de
waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het
bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >=10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.
Beveiliging; totaal
Aantal bedrijven dat één of meer van de hierna genoemde
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Beveiliging; communicatie
Aantal bedrijven dat maatregelen heeft getroffen om hun communicatie met
derden te beveiligen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.