ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2004


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2004

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met computers) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; communicatie (% van bedrijven met computers)
Totaal (10 en meer werkzame personen) 60.457 95 29 23 95 38
10 tot 20 werkzame personen 30.677 93 24 26 93 29
20 tot 50 werkzame personen 18.607 95 25 21 96 41
50 tot 100 werkzame personen 5.984 98 41 21 97 46
100 tot 250 werkzame personen 3.140 99 44 18 98 58
250 tot 500 werkzame personen 1.021 99 43 13 99 66
500 en meer werkzame personen 1.028 99 42 16 99 74
Bron: CBS.
Verklaring van tekens