Korte vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Korte vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Vakantiekenmerken Perioden Totaal aantal korte vakanties Nederland (x 1 000) Gemiddelde vakantieduur Nederland (dagen) Uitgaven voor korte vakanties Totaal uitgaven vakanties Nederland (mln euro) Uitgaven voor korte vakanties Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Gem. uitgaven per vakantieganger (euro's) Uitgaven voor korte vakanties Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Gem. uitgaven met eigen vervoer (euro's) Uitgaven voor korte vakanties Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Gem. uitgaven met overig vervoer (euro's)
Totaal 2002 9.510 3,2 956 101 97 143
Totaal 2003 9.062 3,2 850 94 91 126
Totaal 2004 8.910 3,2 819 92 87 149
Totaal 2005 8.864 3,2 816 92 90 118
Totaal 2006 8.951 3,2 847 95 93 119
Totaal 2007 9.136 3,2 950 104 102 127
Totaal 2008 8.917 3,2 947 106 102 152
Totaal 2009 9.263 3,2 953 103 101 135
Totaal 2010 9.233 3,2 995 108 105 145
Totaal 2011 9.479 3,2 999 105 101 154
Totaal 2012 10.084 3,1 1.089 108 106 128
Totaal 2013 9.180 3,1 1.030 112 110 138
Totaal 2014 9.481 3,1 1.092 115 113 139
Totaal 2015 9.115 3,1 1.071 117 117 136
Totaal 2016 9.518 3,1 1.139 120 117 149
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2002 3.070 3,0 85 28 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2003 2.525 3,2 76 30 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2004 2.607 3,1 80 31 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2005 2.456 3,1 80 33 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2006 2.267 3,2 70 31 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2007 2.204 3,1 86 39 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2008 2.167 3,1 72 33 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2009 2.319 3,2 74 32 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2010 2.110 3,2 79 38 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2011 2.307 3,2 92 40 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2012 2.258 3,1 82 36 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2013 1.776 3,1 64 36 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2014 2.093 3,1 82 39 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2015 1.697 3,0 58 34 . .
Totaal seizoenrecreatieve logiesvormen 2016 1.586 3,0 55 35 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2002 6.440 3,2 870 135 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2003 6.537 3,2 773 118 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2004 6.303 3,2 739 117 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2005 6.408 3,2 736 115 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2006 6.685 3,2 777 116 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2007 6.932 3,2 864 125 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2008 6.750 3,2 875 130 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2009 6.944 3,2 879 127 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2010 7.123 3,2 915 128 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2011 7.172 3,2 907 127 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2012 7.826 3,1 1.006 129 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2013 7.404 3,1 966 130 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2014 7.388 3,1 1.010 137 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2015 7.418 3,1 1.013 137 . .
Totaal toeristische logiesvormen 2016 7.932 3,1 1.083 137 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn gegevens van korte (1-3 overnachtingen) binnenlandse vakanties over de duur en uitgaven naar vakantiekenmerken opgenomen.

Deze tabel was tot en met 2003 onderdeel van de tabel "Korte vakanties Ned.; vakantiekenmerken". Vanwege een betere inzichtelijkheid is de tabel "Korte vakanties Ned.; vakantiekenmerken" opgesplitst in 4 afzonderlijke tabellen met startjaar 2002. Een tweede reden is dat in 2002 het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) opnieuw is opgezet. Hierdoor is in de nieuwe tabellen geen trendbreuk meer aanwezig. De vier tabellen zijn:
"Korte vakanties Nederland: duur,uitgaven",
"Korte vakanties Nederland: bestemmingen",
"Korte vakanties Nederland: logiesvormen" en
"Korte vakanties Nederland: vervoermiddel".

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal korte vakanties Nederland
Gemiddelde vakantieduur Nederland
De vakantieduur omvat de totale duur in dagen van een vakantie, inclusief de dag van vertrek en terugkeer.
Uitgaven voor korte vakanties
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.

Met ingang van 2012 is respondenten gevraagd de kosten van de vakantie nader uit te splitsen naar vervoerskosten, verblijfskosten, bestedingen in horecagelegenheden, boodschappen, etc. Vóór 2012 werd alleen naar het totale bedrag aan vakantie-uitgaven gevraagd. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2012 niet goed vergelijkbaar met die van vóór 2012.
Totaal uitgaven vakanties Nederland
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger
Gem. uitgaven per vakantieganger
Gemiddelde uitgave per persoon per korte binnenlandse vakantie.
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.
Gem. uitgaven met eigen vervoer
Gemiddelde uitgave per persoon per korte binnenlandse vakantie met eigen vervoer.
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.
Gem. uitgaven met overig vervoer
Gemiddelde uitgave per persoon per korte binnenlandse vakantie niet met eigen vervoer.
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.