Prognose bevolking; kerncijfers, 2005 - 2011

Prognose bevolking; kerncijfers, 2005 - 2011

Perioden Totale bevolking (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 0 tot 20 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 20 tot 65 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 65 jaar of ouder (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 65 jaar of ouder (%) Demografische druk (absoluut) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
2005 16.305.526 3.987.957 10.028.899 2.288.670 24,5 61,5 14,0 0,626 188.953 1,72 137.890 77,15 81,49 91.882 114.861 -22.979
2006 16.336.556 3.981.534 10.026.661 2.328.361 24,4 61,4 14,3 0,629 186.676 1,73 145.177 76,90 81,22 94.267 109.959 -15.692
2007 16.365.339 3.970.874 10.037.296 2.357.169 24,3 61,3 14,4 0,630 184.402 1,74 146.328 77,10 81,29 97.843 106.795 -8.952
2008 16.397.442 3.959.396 10.046.651 2.391.395 24,1 61,3 14,6 0,632 182.160 1,75 147.608 77,27 81,35 101.489 105.960 -4.471
2009 16.430.475 3.947.900 10.046.107 2.436.467 24,0 61,1 14,8 0,636 180.359 1,75 148.913 77,42 81,44 105.266 105.476 -210
2010 16.464.732 3.933.654 10.042.768 2.488.310 23,9 61,0 15,1 0,639 179.044 1,75 150.290 77,54 81,53 108.655 105.276 3.379
2011 16.499.897 3.911.142 10.058.363 2.530.392 23,7 61,0 15,3 0,640 - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose 2004-2050 op basis van inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. Deze prognose voor de lange termijn is begin 2004 gepubliceerd. In de korte-termijnprognose zijn de cijfers tot 1 januari 2011 geactualiseerd. Voor de periode na 2011 wordt verwezen naar cijfers van lange-termijnprognose.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Leeftijdsgroepen
Leeftijd (absoluut)
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Leeftijd (relatief)
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal 65-plussers en 0-19-jarigen ten opzichte
van de 20-64 jarigen. Deze verhouding geeft een indruk van de druk van
het niet-werkende deel van de bevolking op het werkende deel van de
bevolking.
Levendgeborenen
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van hoeveel
kinderen vrouwen gemiddeld krijgen. Hiertoe worden per vruchtbare
leeftijd van de vrouw (tussen de 15 en 50 jaar) de in een bepaald
kalenderjaar geldende vruchtbaarheidscijfers gebruikt.
Overledenen
Levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Buitenlandse migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland.
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie.