Prognose bevolking; kerncijfers, 2005 - 2011

Bewerk tabel

De korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose 2004-2050 op basis van inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. Deze prognose voor de lange termijn is begin 2004 gepubliceerd. In de korte-termijnprognose zijn de cijfers tot 1 januari 2011 geactualiseerd. Voor de periode na 2011 wordt verwezen naar cijfers van lange-termijnprognose.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2005 - 2011

Perioden Totale bevolking (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)0 tot 20 jaar (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)20 tot 65 jaar (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)65 jaar of ouder (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)0 tot 20 jaar (%) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)20 tot 65 jaar (%) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)65 jaar of ouder (%) Demografische druk (absoluut) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (absoluut) Buitenlandse migratieEmigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
2005 16.305.526 3.987.957 10.028.899 2.288.670 24,5 61,5 14,0 0,626 188.953 1,72 137.890 77,15 81,49 91.882 114.861 -22.979
2006 16.336.556 3.981.534 10.026.661 2.328.361 24,4 61,4 14,3 0,629 186.676 1,73 145.177 76,90 81,22 94.267 109.959 -15.692
2007 16.365.339 3.970.874 10.037.296 2.357.169 24,3 61,3 14,4 0,630 184.402 1,74 146.328 77,10 81,29 97.843 106.795 -8.952
2008 16.397.442 3.959.396 10.046.651 2.391.395 24,1 61,3 14,6 0,632 182.160 1,75 147.608 77,27 81,35 101.489 105.960 -4.471
2009 16.430.475 3.947.900 10.046.107 2.436.467 24,0 61,1 14,8 0,636 180.359 1,75 148.913 77,42 81,44 105.266 105.476 -210
2010 16.464.732 3.933.654 10.042.768 2.488.310 23,9 61,0 15,1 0,639 179.044 1,75 150.290 77,54 81,53 108.655 105.276 3.379
2011 16.499.897 3.911.142 10.058.363 2.530.392 23,7 61,0 15,3 0,640 - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens