WO deeltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005

WO deeltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005

Geslacht Opleidingsclusters Perioden Totaal aantal studenten (absoluut) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 3 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 4 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 5 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 6 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 7 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 8 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 9 jaar (in % van totaal)
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2005 1.260
Totaal mannen en vrouwen 1 Onderwijs Cohort 2005 190
Totaal mannen en vrouwen 2 Taalwetenschap., geschiedenis en kunst Cohort 2005 370
Totaal mannen en vrouwen 3 Sociale wet., bedrijfskunde en rechten Cohort 2005 600
Totaal mannen en vrouwen 4 Natuurwet., wiskunde en informatica Cohort 2005 10
Totaal mannen en vrouwen 5 Techniek, industrie en bouwkunde Cohort 2005 10
Totaal mannen en vrouwen 6 Landbouw en diergeneeskunde Cohort 2005
Totaal mannen en vrouwen 7 Gezondheidszorg en welzijn Cohort 2005 80
Totaal mannen en vrouwen 8 Pers. dienstverl., vervoer, milieu ... Cohort 2005 0
Totaal mannen en vrouwen 9 Onbekend Cohort 2005
Mannen Opleidingsclusters totaal Cohort 2005 450
Mannen 1 Onderwijs Cohort 2005 20
Mannen 2 Taalwetenschap., geschiedenis en kunst Cohort 2005 180
Mannen 3 Sociale wet., bedrijfskunde en rechten Cohort 2005 220
Mannen 4 Natuurwet., wiskunde en informatica Cohort 2005 10
Mannen 5 Techniek, industrie en bouwkunde Cohort 2005 10
Mannen 6 Landbouw en diergeneeskunde Cohort 2005
Mannen 7 Gezondheidszorg en welzijn Cohort 2005 10
Mannen 8 Pers. dienstverl., vervoer, milieu ... Cohort 2005 0
Mannen 9 Onbekend Cohort 2005
Vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2005 800
Vrouwen 1 Onderwijs Cohort 2005 160
Vrouwen 2 Taalwetenschap., geschiedenis en kunst Cohort 2005 190
Vrouwen 3 Sociale wet., bedrijfskunde en rechten Cohort 2005 370
Vrouwen 4 Natuurwet., wiskunde en informatica Cohort 2005 0
Vrouwen 5 Techniek, industrie en bouwkunde Cohort 2005
Vrouwen 6 Landbouw en diergeneeskunde Cohort 2005
Vrouwen 7 Gezondheidszorg en welzijn Cohort 2005 70
Vrouwen 8 Pers. dienstverl., vervoer, milieu ... Cohort 2005
Vrouwen 9 Onbekend Cohort 2005
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Cohorten deeltijd wetenschappelijk onderwijs
naar geslacht en opleidingsclusters
1995 - 2005
Gewijzigd op 06 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal studenten
Totaal aantal studenten dat met een wo-studie in het deeltijdonderwijs is
begonnen.
Geslaagden binnen het hoger onderwijs
Aantal gediplomeerden hoger onderwijs in procenten van het totaal aantal
studenten voor het betreffende cohort bij aanvang studie.
Totaal geslaagden
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 3 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 4 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 5 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 6 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 7 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 8 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 9 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.