WO deeltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005

WO deeltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005

Geslacht Opleidingsclusters Perioden Totaal aantal studenten (absoluut) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 3 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 4 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 5 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 6 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 7 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 8 jaar (in % van totaal) Geslaagden binnen het hoger onderwijs Totaal geslaagden Na 9 jaar (in % van totaal)
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 1995 1.750 11 18 25 31 36 39 42
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 1996 1.770 10 16 25 31 36 40 42
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 1997 1.790 10 17 24 31 36 40 43
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 1998 2.000 9 16 25 32 38 41
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 1999 2.190 9 17 25 31 36
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2000 2.160 10 19 27 35
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2001 2.040 9 17 26
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2002 2.070 11 24
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2003 1.760 17
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2004 1.370
Totaal mannen en vrouwen Opleidingsclusters totaal Cohort 2005 1.260
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Cohorten deeltijd wetenschappelijk onderwijs
naar geslacht en opleidingsclusters
1995 - 2005
Gewijzigd op 06 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal studenten
Totaal aantal studenten dat met een wo-studie in het deeltijdonderwijs is
begonnen.
Geslaagden binnen het hoger onderwijs
Aantal gediplomeerden hoger onderwijs in procenten van het totaal aantal
studenten voor het betreffende cohort bij aanvang studie.
Totaal geslaagden
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 3 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 4 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 5 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 6 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 7 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 8 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.
Na 9 jaar
Het betreft hier het aantal geslaagden in het wo en hbo tezamen.
In het wo gaat het doorgaans om geslaagden voor een doctoraal-
of bacheloropleiding en incidenteel om geslaagden voor een
masterdiploma. In het hbo gaat het om geslaagden voor de
bacheloropleiding of de hoofdfase van een hbo-studie (oude stijl).
Het totaal aantal geslaagden is uitgedrukt in procenten van het totale
cohort bij aanvang van de studie.